Politiets innsatsledere brukte magefølelsen

Redaksjonen
Publisert: 4. november 2013 kl 10.49
Oppdatert: 4. november 2013 kl 10.49

Politiet er tradisjonelt veldig opptatt av regler, instrukser og sjekkpunkter, men under krevende oppdrag skjer det noe.

Anders Sjøtrø, masterstudent ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, beskriver i en artikkel hos forskning.no politiets tankemåte i dramatiske situasjoner slik:

– Da erstattes strukturen av kroppsliggjort kunnskap og erfaring, og begrep som magefølelse, teft, intuisjon og taus kunnskap blir en vesentlig del av oppdragsløsningen.

Med kroppsliggjort kunnskap menes her kunnskap som sitter i kroppen når den først er lært. Det er som å sykle eller å svømme.

– Ikke unikt for politiet

Anders Sjøtrø og medstudent Per Ivar Olsen, som begge har vært innsatsledere I politiet, har i forbindelse med en masteroppgave dybdeintervjuet seks innsatsledere ved Sentrum politistasjon i Trondheim om svært krevende oppdrag de har ledet. Alle de seks innsatslederne er klare på at magefølelsen overstyrer mer formelle tilnærminger i vanskelige situasjoner.

Øystein Rennemo, førsteamanuensis i administrasjon og ledelse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag sier til forskning.no at funnene i masteroppgaven ikke er unike for innsatsledere i politiet. Han viser til at det finnes mye forskning som understreker dette i andre sammenhenger og bransjer.

Saken fortsetter under annonsen

Rennemo mener at magefølelse er en viktig, men trolig underforstått del av kunnskaps- og kunnskapsledelsesprosesser. Selv mener han at det er en styrke at ledere velger å lytte til magefølelsen fremfor å følge boka i avgjørende situasjoner.