Verdibasert ledelse: Egenverd, formål og fornuft

Redaksjonen
Publisert: 21. mars 2014 kl 09.52
Oppdatert: 21. mars 2014 kl 09.52

Coach og ledelseskonsulent Kjell Ramstad driver bedriften Collegium Management Center. På sin nettside påpeker han at vi trenger å se at verdier kan være både materielle (konkrete) og prinsippielle (abstrakte).

– Huset mitt er en verdi for meg, bilen min, pc-en min, telefonen min. Alle disse er konkrete verdier. Jeg synes det er en verdi å kunne besøke forskjellige steder i ferien. Du synes kanskje det er best å være på samme sted hver gang. Ulike konkrete verdier skaper vanligvis ikke uholdbare situasjoner, skriver han.

Det er når vi kommer til abstrakte verdier og prinsipper at verdibasert ledelse skiller seg fra andre ledelsesfilosofier, ifølge Ramstad. Her vil verdibasert ledelse sørge for å identifisere verdier og moralske prinsipper som har vist seg å være universelle lover, og som gir den største effekten i alle sammenhenger, uansett organisasjon eller situasjon.

Han peker på de universelle verdiene som, til forskjell fra konkrete verdier, er like for alle.

Følgende verdier er suksessfaktorer i verdibasert ledelse, ifølge ledelseskonsulenten:

  • Et klart formål, uttrykk gjennom en misjon
  • Organisasjonen må, gjennom de ansatte, ha god egenverd

Organisasjonens virksomhet baseres på følgende moralske prinsipper:

Saken fortsetter under annonsen
  • Rasjonalitet
  • Ærlighet
  • Selvstendighet
  • Integritet
  • Produktivitet
  • Rettferdighet

Verdi-juvelen

Ifølge Ramstad er egenverd juvelen blant verdiene. Ingen verdi er høyere en egenverd.

– Egenverd er dyp visshet om egen evne til å tenke, grunnleggende evne til å ivareta eget liv og at man har fortjent lykke. En medarbeider med godt egenverd er selvgående, utholdende med stor innsats. Egenverd er styrende for de andre verdiene, for mental helse, motivasjon, ambisjoner og all øvrig adferd. Egenverd kan flytte fjell, skriver han.

Ramstad understreker også at medarbeiderne bør ledes etter formål heller enn mål.

– Den formålstyrte styrer etter både hva og hvorfor, og lar hvert skritt telle, hver handling bevisst støtte opp under høyere mål som igjen støtter opp under høyere mål, summert i det grunnleggende formål: eget liv, skriver han.

Ifølge Ramstad er fornuften en grunnleggende strategi for suksess. Da holder det ikke bare med subjektive observasjoner for å ta beslutninger. Det behøves ikke fornuft for å observere det konkrete. Han mener det handler om å gripe den delen av virkeligheten som ligger bortenfor det umiddelbart sansbare.

Saken fortsetter under annonsen

– Å følge fornuften betyr i praksis å basere kunnskap på objektive observasjoner: se, les og lytt aktivt; for deretter å danne konsepter i henhold til de observerte konkretenes sammenheng og deretter bruke konseptene i henhold til loven om logikk – alt basert på virkelighetens fakta. Organisasjoner befinner seg i en kompleks og krevende verden. Å bevisst basere sitt verdisystem på grunnverdien fornuft er å satse på en suksessfaktor som vil gi støtte til langsiktig overlevelse, verdiskapning og lykke. Grunnverdien fornuft er oppnåelig for alle, skriver han.

– Feiltolker verdibasert ledelse

– Det er totalt misforstått når organisasjoner utformer verdigrunnlag og henger verdiene opp på veggen for å få ansatte til å følge dem, mener Verner C. Pedersen ved Aarhus Universitet.

Verner C. Pedersen, foreleser og pensjonert professor ved Aarhus Universitet, var med å definere verdibasert ledelse for 20 år siden, men er ikke fornøyd med den utviklingen han ser. Ifølge en artikkel i danske Djøfbladet kjemper han nå imot det han kaller en feiltolkning av begrepet.

Pedersen sier til bladet at hans egen definisjon av verdibasert ledelse henger uatskillelig sammen med selvorganisering, og at den kom som en motreaksjon på den økende innflytelsen amerikanske ledelsesformer med mye styring begynte å få i Vesten.

Tanken hans var at Skandinavia måtte utvikle sine sterke sider for å overleve. Dette innbefattet å skape så selvstendige medarbeidere som mulig, og for å få til dét gjaldt det å bruke en form for ledelse hvor man anga en overordnet retning for felles verdier.

– Det er en stor misforståelse når ledere i dag tror at verdier må skrives ned. Et stykke papir får ikke folk til å oppføre seg annerledes, men det gjør til gjengjeld andres handlinger. Derfor skal verdier inn i en organisasjon gjennom handlinger. De skal ikke nedfelles, sier Pedersen til Djøfbladet.

Saken fortsetter under annonsen

Den pensjonerte professoren mener at ledere kun har behov for å sette ord på verdier i situasjoner hvor det har oppstått avgjørende konflikter eller dilemmaer, og han har lite til overs for verdier som noteres ned i verdigrunnlag, etiske regnskap, politikk for sosial ansvarlighet og personalhåndbøker. Han mener at dette i beste fall gjør medarbeiderne likeglade og immune overfor verdiene. I verste fall blir de kyniske.

Pedersen viser for øvrig til at de fleste verdier organisasjoner skriver ned er himmelropende banale.

– Hvem er det som ikke vil skrive under på at man er kompetent og profesjonell?, spør Pedersen retorisk. Den pensjonerte professoren mener at verdiene utvannes når de jobbes med på denne måten. Folk blir likeglade.