Først når myndighetene har erkjent krisen i oljesektoren kan de begynne å gjøre de riktige tingene, sier samfunnsøkonom og porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand.

Storebrand

Høstens store økonomiutfordring

Publisert: 14. juli 2015 kl 17.26
Oppdatert: 30. juli 2015 kl 12.42

Han siterer statsminister Erna Solberg i at vi ”går fra særstilling til omstilling.” Chen poengterer at det ikke er lett å omstille seg mentalt og praktisk når vi lenge har levd med kjempehøye oljepriser og blitt stadig mer avhengig av det.

Chen understreker at oljesektoren fortsatt vil være stor og viktig for landet, men den vil ikke lenger være en driver for vekst. Det å erkjenne omslaget i oljesektoren er ifølge Chen en forutseting for å gjøre de riktige tingene. Han mener myndighetene må gi insentiver til nye industriområder vi skal leve av etter de gode oljetidene. Han har ikke noen spesiell industri i tankene.

– Flere må stimuleres, så får vi se hvem som skiller seg ut.

Hellas-syndromet

– Vi begynte å snakke om Hellas-problemet på slutten av 2009, så de dragkamper vi har sett mellom Hellas og EUs fremste politikere er ikke nye, sier Chen.

Om Hellas skikker seg så avtalt lånepakke blir en realitet eller ikke, kan få store politiske konsekvenser i EU og påvirke Euro-sonen, mener Chen. Han poengterer imidlertid at Hellas har for liten økonomi til å skape store realøkonomiske problemer for EU, og dermed heller ikke for Norge.

Hvis utviklingen derimot skulle påvirke viljen til investeringer generelt i EU-land, vil det være fare på ferde. At så vil skje, har Chen liten tro på.

Annonse

Krise

– Halveringen av oljeprisen siden i fjor sommer er mye mer dramatisk for Norge enn det utviklingen i Hellas er, sier Chen.

Han nøler ikke med å fastslå at det er krise i oljeindustrien og på deler av Vestlandet, som i Stavanger-regionen.

– Krise i hele landet er det derimot ikke. Det kommer forresten av hva du mener med krise. Hvis du ser på årene 2010-2013 som normalår, kan du si at vi har en krise generelt. Jeg vil heller si at vi er mer over på det som er normalt i de fleste land. Nå må vi bli mer edruelige.

Chen tror den økonomiske situasjonen vil forverre seg i Norge før det blir en bedring. Med forverring mener han lavere vekst. En økning av bruttonasjonalproduktet (bnp) på 1,0 prosent det neste året.

– Flere vil derimot bli arbeidsledige.

1000-kronersspørsmålet

Annonse

– Første slag er det leverandørene til oljeselskapene som tar. Tusenkroners-spørsmålet er i hvor stort omfang det smitter over på resten av næringslivet, sier Chen.

For det kommer til å smitte. Det er han ikke i tvil om. Når bedrifter får mindre å gjøre, kjøper de færre varer og tjenester fra annet næringsliv. Det merkes at en så stor del av næringslivet som oljebransjen har dårligere tider. De familier som blir rammet av nedbemanning vil også handle mindre. For Storebrand betyr det for eksempel at de får færre pensjonskunder og dermed lavere omsetning.

– Det er vanskelig å beregne hvor stor smitten over til annet næringsliv blir, sier Chen.

Motstykket

Andre deler av næringslivet tjener på den lave kronekursen. Norske varer er blitt 10-20 prosent billigere enn før kronefallet. Derfor kan fastlandsindustrien eksportere mer. Av samme grunn øker turiststrømmen til landet og flere nordmenn feriereri kongeriket, påpeker Chen. Det tjener restauranter, hoteller og opplevelsesdestinasjoner på.

Chen poengterer at de fleste i verden tjener på lav oljepris, også de markedene norsk fastlandsindustri selger til. Han peker på at Nord-Amerika ble vekstvinner for ett år siden, mens EU-landene har vært vekstvinnere det siste året. Asia har også fått drahjelp av de lavere prisene. Det vil imidlertid ta en stund får vi ser positive virkninger av lavere kronekurs i statistikkene. Chen peker på et det tar en stund før industribedrifter får inn nye ordrer fra kunder de før var utelukket fra på grunn av pris.

Prisvekst på bolig

Annonse

Regjeringen kom for en måned siden med nye tiltak for å temme boligprisene. Chen sier det vil ta flere måneder før vi ser en eventuell effekt av tiltakene. Han tror likevel ikke at vi vil få en fortsatt prisvekst på boliger tilsvarende 10 % på årlig basis.

– Da er det i så tilfelle en boble, sier han.

Han ser ikke bort fra at boligmarkedet allerede er i en boble.

– Vi vet aldri i forkant om det er en boble.

Han regner med at prisene vil fortsette å øke litt i Oslo og området rundt. Utviklingen ellers i landet er han mer usikker på. Han peker på at prisene har stagnert i Rogaland. Chen understreker imidlertid at arbeidsledigheten er viktig for boligprisene. Hvis den øker på Østlandet, kan det presse prisene ned.

Sparing

Fondsforvalteren påpeker at den lille inflasjonen som er, skatt på renteinntekter og formueskatt gjør at mange mennesker taper på å ha penger i banken. Hans råd er å sette pengene i et fond med lav risiko, men som likevel gir bedre avkastning enn bankinnskudd. Selv forvalter han et kombinasjonsfond med halvparten aksjer og halvparten obligasjoner. I tider der det er temmelig sikkert at aksjemarkedet skal oppover øker fondet aksjeandelen. Omvendt når aksjemarkedet er usikkert. Fondet har så langt gitt en årlig avkastning på 4-5 prosent. To tredeler av midlene har det plassert i utenlandske verdipapirer. Dett er i tråd med tommelfingerregelen i markedet – en tredel i norske kroner.

Annonse

Båtmann

Olav Chen har selv bidratt til økt forbruk denne våren. Han har tatt steget opp fra en hyttebåt til en liten cabincruiser på 27 fot. Med køyeplass og en liten salong under dekk, blir det båtferie i år.

– Nå må jeg følge med på vær- og vindmeldinger, sier han. Litt pes synes han det kan være å få finne et bra sted å ligge ved våre mange øyer og uthavner.

– Men det betaler seg i naturopplevelse, sier han.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no