En rapport har avdekket at det utviklet seg en juksekultur blant NAV-ansatte.

Freeimages

Juksekultur i NAV

Publisert: 16. januar 2015 kl 09.54
Oppdatert: 16. januar 2015 kl 09.54

Det skriver Dagbladet.

Etter at et hovedverneombud slo alarm om en juksekultur blant NAV-ansatte, ble det bestilt en rapport om saken. Den konkluderer med at NAV-ansatte jukset med de såkalte målekortene, som skal måle aktiviteten ved NAV-kontorene.

Rapporten ble klar februar 2013, men har ikke blitt offentliggjort før nå, skriver avisen.

Målstyring ved bruk av målekort ble innført i NAV fra 2010. Hensikten var å øke effektiviteten gjennom å sette tallfestede krav til hvor mange konkrete velferdsoppgaver hvert enkelt NAV-kontor kunne forvente å produsere.

Ifølge Dagbladet ble målstyringen ledsaget av en sterk konkurransekultur, der man blant annet brukte ledertrøyer og klatretrøyer etter modell fra Tour de France: Det NAV-kontoret som var best fikk gul ledertrøye, kontoret med størst forbedring fikk den prikkete klatretrøyen.

I 2012 slo imidlertid et av hovedverneombudene alarm, og mente at NAV-kontorer bevisst jukset med målekortene for å framstå som mer effektive enn det de i virkeligheten var.

Med bakgrunn i dette satte NAV igang en internrevisjon, der 1982 ansatte ved ti tilfeldig valgte kontorer svarte. Dette var resultatene:

Saken fortsetter under annonsen
  • 31 prosent av de NAV-ansatte sa at de opplever press for å registrere i strid med regelverket
  • 5,8 prosent kjente til at det forekom feilregistrering svært ofte eller ofte, 23,2 prosent kjente til at det forekom feilregistrering av og til
  • Bare 17,6 prosent av de spurte NAV-ansatte svarte at de trodde at det ikke drives bevisst juks ved andre NAV-kontorer. 15,9 prosent svarte at de trdde det ble jukset, mens hele 66,6 prosent svarte at de ikke visste
  • 7,1 prosent av de NAV-ansatte oppga at de trodde det ble jukset med tallene på sin egen arbeidsplass, mens 30 prosent svarte «vet ikke».• Bare 17,6 prosent av de spurte NAV-ansatte svarte at de trodde at det ikke drives bevisst juks ved andre NAV-kontorer. 15,9 prosent svarte at de trdde det ble jukset, mens hele 66,6 prosent svarte at de ikke visste

Ifølge Dagbladet er målekortsystemet fortsatt i bruk hos NAV:

– Jeg kan ikke svare på om det var en kultur med utbredt juksing, sier Hanne Nordhaug, leder for norsk tjenestemannslag i NAV.

Målekortsystemet brukes fortsatt, men er mindre viktig nå, sier hun til Dagbladet.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no