Magne Lerø
Publisert: 7. desember 2015 kl 10.48
Magne Lerø (født 7. april 1954) er en norsk redaktør og forfatter. Han er redaktør og eier av Dagens Perspektiv, bransjeavisen Dagligvarehandelen og magasinet Plot gjennom selskapene Medier og Ledelse AS og Dagens Perspektiv AS.

LO som skurk

Lørdag kunne Dagens Næringsliv fortelle at tillitsvalgte i Amedia-konsernet mener LO er den mest kapitalistiske medieeieren i Norge. Nå tar vel folk den slags påstander fra tillitsvalgte midt i en hard kamp mot nedskjæringer med ei klype salt. Men på Youngstorget svir det nok å bli utlagt som en versting blant medieeiere.

Amedia består av over 70 aviser og andre publikasjoner som når ut til 2,5 millioner lesere. Det går nedover med papiravisene for tiden, og inntjeningen på digitale publikasjoner er langt lavere enn på papirmedier. LO og Telenor eier hver 44 prosent av Amedia. Telenor gjorde det klart for flere år siden at de ønsker å selge seg ut. Papiraviser er en blindtarm på det digitale Telenor-legemet. Men det er praktisk talt umulig å finne noen som vil kjøpe en 44 prosent-eierandel av Telenor som sliter i motbakke med inntjeningen. LO har nå innsett at deres tid som eier av at stort mediekonsern er ute. Salgsprosessen er i gang. Planen er å selge konsernet samlet, men det kan også bli aktuelt å splitte opp selskapet. Telenor og LO vil velge det som gir dem best pris, men de forsøker nok å skape et inntrykk av at de velger det som er best for selskapet.

Råkjør

Bakgrunnen for den sterke kritikken fra de tillitsvalgte er det klubbleder Arild R. Hansen i Drammens Tidende kaller et «råkjør for å få mest mulig penger av de lokale mediehusene». Amedia tar ut store utbytter fra de avisene som går med overskudd. Det kuttes kostander over en lav sko. Siden 2012 er antallet journalister redusert med en tredjedel. Nå varsles det flere kutt, også i aviser som går med overskudd. Det får de tillitsvalgte til å protestere. De mener avisene blir dårligere når bemanningen kuttes så sterkt. De anklager ledelsen for å være opptatt av å fylle opp konsernkassen for å få en best mulig pris for selskapet.

De fleste Amedia-avisene kan ikke regne med noen bedre, snillere eller mindre kapitalistiske eiere enn LO. Det er nok slik det er når avisene er blitt business og ikke ideologi.

Øyvind T. Hansen, som for tiden leder informasjonsavdelingen i LO, sier påstandene fra de tillitsvalgte er urimelig. Direktør for utgiverspørsmål og samfunnskontakt i Amedia, Stig Finslo, sier det er normale kostnadstilpasninger som skjer og at dette ikke har noe med salgsprosessen å gjøre. Han peker på at kostnadskuttene og sterkere satsing på digital publikasjon er årsaken til at de økonomiske resultatene nå er betydelig bedre. Eierne tok for øvrig ikke ut utbytte i 2014. Det ligger heller ikke an til utbytte i 2015.

Det er ikke dekning for å hevde at LO er en spesielt grådig medieeier. De opptrer som kapitalister flest. Amedia er butikk, ikke ideologi. LO søker i likhet med Telenor er fornuftig og ansvarlig avkastning på de verdiene Amedia representerer.

Saken fortsetter under annonsen

Amedia er et resultat av en fusjon mellom Apressen og Edda Media, tidligere Orkla Media. A-pressen besto i sin tid av aviser som hadde en sosialdemokratisk formålsparagraf. Men fra 2012 av lever de gamle Arbeiderpartiavisene side om side med de høyreorientert avisene i gamle Orkla Media. LO har aldri gitt en skikkelig begrunnelse for at de ville eie avsier på høyresiden i politikken. Kjøpet av Edda ble forklart ut i fra at det var nødvendig for å styrke Arbeiderpartiavisene.

Ulykkelig aviseier

LO har endt opp som en relativt ulykkelig aviseier. Den saftige kritikken fra de tillitsvalgte gjør at LO blir enda mer oppsatt på at de vil kvitte seg med eierskapet i Amedia. Det er ikke noen god grunn verken for LO eller Telenor å være storeiere i Amedia.

Lykken for noen av avisene i Amedia er å finne en eier som vil satse på lokalavisen og ikke bry seg om utbytte. Klassekampen har slike eiere.  Men eiere som ikke forventer utbytte, vokser ikke på trær. Hvis det ikke melder seg en kjøper til Amedia, må konsernet splittes opp. Da vil noen av avisene havne i et annet mediehus som vil opptre omtrent som i Amedia. Noen kan kanskje få lokale eiere som vil hive innpå noen millioner for å berge lokalavisen sin.

En krisen innebærer både trusler og muligheter. De fleste Amedia-avisen kan ikke regne med noen bedre, snillere eller mindre kapitalistiske eiere enn LO. Det er nok slik det er når avisene er blitt business og ikke ideologi.