Norsk landbruksteknologi skal ut i verden

Redaksjonen
Publisert: 30. juni 2015 kl 15.11
Oppdatert: 30. juni 2015 kl 15.11

For å forhindre utflagging av industriproduksjon, har forskere og en norsk landbruksbedrift gått inn i forskningsprosjekt der ett av målene er at flere bedrifter skal klare å nå ut til markeder utenfor landets grenser. 

Maria Kollberg Thomassen ved SINTEF sier i en pressemelding at Norge er verdensledende når det gjelder utvikling og produksjon av teknologi til landbruket. Noe av det norske høyteknologibedrifter skal lære gjennom prosjektet, som har fått navnet Compact, er å markedsføre kvalitet, ytelse og effektiv produksjon.

– Tradisjonelt har norske produsenter hatt fokus på innovasjon på produktnivå, og mindre på prosessinnovasjoner. Her ligger det et uutnyttet potensial, mener hun.

Pressemaskin for høy, mais og torskehoder

Orkel Holding AS på Fannrem – en familiebedrift med 75 ansatte som startet med sykkelproduksjon på femtitallet - deltar i prosjektet. De produserer traktorhengere og rundballepresser, og har i dag en årlig omsetning på 200 millioner. Etter å ha jobbet flere år med å videreutvikle rundballeteknologi, lanserte Orkel maskinen "kompaktoren" tilbake i 2003.

– Dette er unik teknologi til å presse rundballer. Ikke bare av fôr som høy eller halm, men også av gjødsel og biomasse som mais, flis og torskehoder. Volumet på det pressede materialet komprimeres med hele 70 %, forteller Erlend Gjønnes fra Orkel i pressemeldingen. Han viser til at dette har stor betydning for en effektiv transport, ikke minst i andre deler av verden.
Nå er planen å ta selskapet et steg videre ved hjelp av samarbeidet med forskerne.

Fra 50 til 500 maskiner

I prosjektet skal forskere ved SINTEF og NTNU fungere som "læremestre". De stiller med verktøy og metoder for internasjonal markedsføring, samt kompetanse på produksjon, logistikk og verdikjeder.

I dag eksporterer Fannrem 50-60 maskiner per år. Nå er planen å bygge opp Orkel til en robust organisasjon med et godt markedsapparat som kan møte behovet framover, og målet er få opp salgsvolumet til 500 maskiner i året.

Saken fortsetter under annonsen

Overordnet ide om verdiskaping

I dag reiser ansatte fra bedriften rundt i verden for å markedsføre og selge Fannrem-bedriftens produkter. Dette har vist at maskinen er konkurransedyktig i flere markeder, men forskerne tror at salget kan økes gjennom en mer systematisk effektivisering av markedssatsingen. For å kunne møte økt konkurranse på en internasjonal arena, mener de at Orkel må utvikle en mer effektiv produksjon, raskere verdikjeder, satse på læring og mer målrettet markedsføring.

– I dette prosjektet jobber vi eksplisitt med én produsent, men det vil være mye å hente av kunnskap for andre sektorer, uttaler Maria K. Thomassen.

– Vår tanke er at konseptet skal hjelpe norske små og mellomstore produsenter av landbruksteknologi til å komme seg ut i verden. Og i dette tilfellet skal teknologien innta nye bruksområder- som avfall, energi og næringsmiddel.

·      Compact er et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd

·      SINTEF og NTNU er FoU-partnere i en prosjektgruppe sammen med Orkel på Fannrem og Skala Fabrikk i Trondheim

·      Innovasjonsprosjektet skal utvikle et konsept som også kan brukes i andre markeder enn landbruk. Det arbeides med utvikling av salg og marked, sikring av effektiv produksjon, håndtering av leverandører i verdikjeden samt vurdering av hvordan kompetansen til organisasjonen skal sikres.