Kommunalpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Helga Pedersen i samtale med partileder Jonas Gahr Støre.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Regionreform i skuffen

Publisert: 4. juni 2015 kl 09.50
Oppdatert: 4. juni 2015 kl 11.48

Tirsdag ble Høyre/Frp-regjeringen enig med Venstre og KrF om den nye fordelingen av oppgaver til norske kommuner, fylker og staten, men de fikk ikke de rødgrønne partiene med seg.

Arbeiderpartiets Helga Pedersen mener avtalen er dårlig for støttepartiene som egentlig ønsker å styrke det regionale nivået.

– Istedenfor å si hva slags oppgaver det regionale folkevalgte nivået skal ha i fremtiden, har flertallet blitt enig om den helt uforpliktende formuleringen om å utrede videre mulige oppgaver som det regionale nivået kan tenkes å få, sier hun til Klassekampen torsdag.

Hun mener støttepartiene i praksis har satt en stopper for arbeidet med å etablere styrkete regioner i Norge. 

Stortingsrepresentant for Venstre André N. Skjelstad synes ikke støttepartiene har solgt seg billig. 

– Nå får vi en utredning om oppgaver som kan flyttes til regionene. Det er bra når du tenker på at regjeringspartiene ikke har mye til overs for regionniåvet tidligere, sier han.

Oppgavemeldingen

Enigheten om oppgavemeldingen i forbindelse med kommunereformen åpner for overføring av nye oppgaver til kommunene og til nye, folkevalgte regioner.

– Mer makt og oppgaver skal flyttes ned til kommunene og nærmere folk, sier Venstres kommunalpolitiske talsmann André Skjelstad til NTB.

Kommunalkomiteens innstilling innebærer at man beholder tre folkevalgte nivåer, og at videregående skoler og kollektivtrafikk forblir på regionalt nivå.

Kollektivtrafikk kan imidlertid overføres til større kommuner.

– Dette vil gi de store byene i Norge større mulighet til å samarbeide med regionen om kollektivtilbudet til innbyggerne, samtidig som vi sikrer et godt kollektivtilbud i hele regionen, sier Skjelstad.

Nye oppgaver

Det er også klart at fylkeskommunene blir tatt inn i kommunereformen, men med en klar forutsetning om færre og større regioner.

– Det skal nå ses på hvilke oppgaver som bør flyttes fra statlig til regionalt nivå, slik at makten flyttes nærmere befolkningen, sier KrFs kommunalpolitiske talsmann Geir S. Toskedal.

Ansvaret for tannhelsetjenesten overføres dessuten til kommunene. Det samme gjelder tilskuddet til frivillighetssentralene.

– Torpederes

Senterpartiet mener tirsdagens innstilling torpederer kommunalminister Jan Tore Sanners (H) kommunereform. Partiet mener det er bred motstand mot forslagene om å gi nye oppgaver bare til større kommuner, og til forslaget om å ribbe fylkeskommunene for oppgaver.

– Jeg er glad for at Sp sammen med Arbeiderpartiet og SV avviser at nye oppgaver til kommunene skal avhenge av kommunestørrelse, sier Sps kommunalpolitiske talskvinne Heidi Greni.

– I feil ende

SVs stortingsrepresentant Karin Andersen mener regjeringen begynner i feil ende, og at norske kommuner ikke først og fremst trenger nye oppgaver, men mer penger.

– Når flertallet, også KrF, ikke stenger for at store kommuner skal kunne overta ansvaret for videregående opplæring og kollektivtrafikk og flytter tannhelse, så river de opp det som fungere bra i dag, sier hun.

Regjeringen og støttepartiene er også enige om å utrede om ansvaret for basishjelpemidler og varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) kan flyttes til kommunene.

– Det mest alvorlige er at stortingsflertallet ikke parkerer forslag som er diskriminering av utviklingshemmede og de som trenger varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA), sier Andersen.

Det skal også utredes om familievernet skal overføres til kommunene. 

 

Annonse