Narsissister er overrepresentert blant ledere, men de skaper utrygge og lite motiverte medarbeidere og bør lukes ut. Nå blir det enklere.

Slik unngår man å ansette narsissistiske ledere

Publisert: 6. november 2015 kl 09.39
Oppdatert: 6. november 2015 kl 09.40

Karisma er høyt verdsatt blant ledere, men sjarm kan være et tveegget sverd. Innen karismatisk ledelse skilles det mellom sosialisert karismatisk ledelse og personalisert karismatisk ledelse, der det som skiller dem blant annet er graden av narsissisme. Personaliserte karismatiske ledere har en høyere grad av narsissistiske trekk enn sosialiserte karismatiske ledere.

 

– Problemet med personaliserte karismatiske ledere, er at de bruker egenskapene sine til egen vinning og ikke til organisasjonens beste, sier tidligere masterstudent i Leadership and Organizational Psychology, Helene Nylende Sørlie.

Ifølge tidligere forskning på organisasjoners prestasjoner skyldes så mye som 50 prosent av variasjoner god ledelse. Et viktig spørsmål blir derfor hvordan kan man klare å skille mellom disse to karismatiske lederstilene før man ansetter dem? Det har Helene Nylende Sørlie og Marte Wold Grut undersøkt i sin masteroppgave innen Leadership and Organizational Psychology ved Handelshøyskolen BI som fikk toppkarakter. 

Studentene har blant annet studert tidligere kandidater i kåringen Årets unge leder.

– Narsissister er karismatiske, som vil si at de er sjarmerende og gir et godt førsteinntrykk i intervjusammenheng, men over tid vil de ha en negativ effekt på organisasjonen. Ved å redusere sjansen for å ansette disse menneskene vil organisasjonen også redusere sjansen for å ende opp med en manipulativ leder som misbruker sin rolle og tar æren for andre folks arbeid, sier Wold Grut.

– Det er et viktig arbeid disse studentene har gjort, sier veileder og førsteamanuensis II ved Institutt for ledelse og organisasjon, Ole I. Iversen.

Annonse

– Tradisjonelle intervjuer er dårlig egnet for å skille ut denne type ledere. Tvert imot så imponerer gjerne personer med narsissistiske trekk under intervjuet. Det er derfor viktig å ikke la seg blende av karismatiske ledere under intervjuet. Gjennom psykologiske tester og gode referanseintervju bør man søke avdekke hvordan disse lederne oppfører seg til daglig, fortsetter han.

Tenker annerledes

Narsissister har «en annen kognitiv oppfatning», ifølge forskerne Delroy og Williams. Det betyr at de ofte har problemer med å forstå andres følelser og hvordan de bør reagere på dem. Narsissister er de som oftest har de høyeste tankene om seg selv, og de har den dårligste selvinnsikten, noe som igjen kan påvirke en personlighetstest.

Per i dag finnes det allerede en skala som har som hensikt å måle narsissistisk atferd, Narcissistic Personality Inventory (NPI), utviklet av forskerne Raskin og Hall tilbake i 1979. Problemet med denne testen i en ansettelsessammenheng er blant annet at respondenter kan gi falske svar, sosialt ønskverdige svar eller svare ut fra etiske grunner. Nylende Sørlie og Wold Grut har derfor utviklet en 16-punkts skala for å måle personaliserte karismatiske personlighetstrekk.

– Problemet med NPI er at den er basert på en test som måler klinisk narsissisme, så den er ikke spesifisert til bruk i jobbsammenheng. Et ekstra problem er at narsissister ofte gir ønskverdige svar når de vet hva testen måler. Vi mener at testen vår måler personlig karismatisk ledelse, ikke narsissisme, og det er dermed lettere å begrunne bruken av en sånn test i en rekrutteringsprosess, sier Wold Grut.

Spørsmål for å skille mellom sosialisert og personalisert karismatisk ledelse*

1. Jeg fortjener mer anerkjennelse enn det jeg får
2. Jeg har alltid gode ideer
3. Jeg presterer bedre alene enn i team
4. Alle vil være på mitt team
5. Mine synspunkter er viktigere enn andres
6. Jeg får andre til å gjøre meg tjenester
7. Når andre gjør feil blir jeg irritert
8. Det er lett å manipulere andre mennesker
9. Jeg ser lett andres svakheter
10. Andre burde lytte til meg oftere
11. Jeg presterer bedre enn mine kolleger
12. Basert på mine prestasjoner burde jeg tjent mer enn mine kolleger
13. Jeg liker å ha makt over andre
14. Jeg er mer kapabel enn andre
15. Jeg kan få andre til å tro på alt jeg sier
16. Jeg er villig til å gjøre nesten alt for å oppnå suksess

*Spørsmålene må settes inn i en større personlighetstest, og skal ikke benyttes alene.

Les også Hvorfor psykopatene vinner på jobben.

Annonse

Finn ledige stillinger på lederjobb.no