Foto

Dreamstime.

Biologi og ledelse: – Kom med bevisene

Publisert: 30. mai 2016 kl 09.38
Oppdatert: 13. desember 2016 kl 15.32

BI-professor og ledelsesekspert Jan Ketil Arnulf blir oppgitt av van Vugts påstander om at ledelse har noe med biologi å gjøre. Han mener for få mennesker har tatt innover seg at ledelse handler om innovative måter å organisere arbeid på.

– Ja, jeg blir oppgitt. Folk tror at ledelse er noe biologisk. Jeg har full respekt for evolusjonsforskere, og for faget generelt, men for å være ærlig ser det ut til at mange av personene fra dette miljøet ikke har peiling på ledelse, sier han,

Arnulf kan strekke seg til at det både er fysikk og kjemi involvert i ledelse, men mener at det er verdiløst å diskutere dette uten å være konkret.

– Ledelse handler om praksis. Da må vi være konkrete for at vi skal kunne dra nytte av det. Tomme analogier har vi ikke bruk for. Jeg vil se bevis, understreker han.

– Tømmes for innhold

Ved et overdrevet fokus på historien, mister diskusjonen om ledelse sin kraft, ifølge BI-professoren. Han forteller at ledelse ikke handler om noe som ble gjort tidligere.

Saken fortsetter under annonsen

– Med det fokuset tømmes begrepet for innhold. Ledelse er konkret, og begrepet oppsto i Amerika, for deretter å bli spredt til hele verden. Begrepet inneholder ikke absolutt alt, slik evolusjonsforskere hevder, sier han.

Han mener det er et problem at alle vil fylle ordet med det de vil. Ordet ledelse fantes ikke tidligere – på samme måte som ordene rettssikkerhet og selskapsstyring ikke gjorde det, påpeker han.

– Ordet er en avløsning fra en tid da alt var rigid og fastlåst. Det ble utviklet fordi verden endret seg og teknologien ble forbedret. Ledelse kjennetegnes gjennom dannelse av nye konstruksjoner, og at nye metoder å organisere arbeid og institusjoner vokser frem, forklarer han..

Han understreker at det ligger en innovativ betydning i dette, ikke en enkel tilbakeskuelse. Det finnes riktignok biologiske grenser for alt, men de er rett og slett ikke interessante i ledelsessammenheng, utdyper Arnulf.

– For mye romantikk

Arnulf er enig at vi, teknisk sett, kan lage teknologier og organisasjonsformer som kan ødelegge mennesker. Likevel er denne tenkningen preget av en for stor del av romantikk, mener han.

– Jeg oppfordrer van Vugt og andre evolusjonsforskere til å komme opp med dokumentasjon på sine påstander, avslutter Arnulf.

Saken fortsetter under annonsen

«Ledelse har ingenting med biologi å gjøre. De som hevder det, må komme med ­beviser»
Jan Ketil Arnulf, BI