Dreamstime.

Det lønner seg å kjenne flere miljøer: Et åpent nettverk er best for karrieren

Publisert: 19. januar 2016 kl 10.38
Oppdatert: 19. januar 2016 kl 10.42

Det er verken talent, intelligens eller sosiale egenskaper som er mest avgjørende for et eventuelt karrierehopp. Heller ikke hvor stort nettverk du har er så veldig vikt. Det som gir størst karrieregevinst er et åpent nettverk av mennesker fra flere miljøer. Der du kan være edderkoppen i midten.

Dette kommer fram av en omfattende studie fra Chicago University Booth Business School, skriver svenske Chef.

– De fleste mennesker befinner seg i lukkede nettverk. Nettverk der de kjenner de andre fra før og der alle kommer fra samme brasje, har samme livssyn og har like politiske preferanser, skrivver entreprenøren og forskeren Michel SImmins i en artikkel om forskningen fra Chicago

Han bruker blant annet Steve Jobs som eksempel, og hevder at en viktig årsak til Jobs suksess var at han omgikk en rekke ulike mennesker fra en mengde ulike miljøer.

Mer produktive

Studien fra Chicago viser at mennesker med åpne nettverk er mer produktive enn andre, og at de har raskere og bedre utvikling i arbeidslivet – både personlig og lønnsmessig, skriver Chef.

Men hvorfor?

Annonse

Svaret fra Chicago er at man vanligvis har nettverk innenfor samme arbeidsplass eller bransje. Eller innenfor det samme politiske miljøet. Dermed omgår du mennesker som ligner deg selv. Selv om denne typen nettverk vokser, så består de fortsatt av folk som sjelden kan tilføre deg noe særlig nytt.

I et åpent nettverk, med mennesker fra ulike bransjer, med ulik erfaring og ulik politisk preferanse enn deg selv, vil du i mye større grad bli utfordret. Du vil få kritiske spørsmål om egne ideer og holdninger og du vil få høre ideer du ikke hadde klart å komme fram til selv – eller sammen med gjengen i det lukkede nettverket, heter det i studien fra Chicago University.

Dessuten, dersom du er med i et åpent nettverk, kan du som en edderkopp i nettet bruke den nye informasjonen som tilflyter deg på en måte andre kolleger – i mer lukkede nettverk – ikke har mulighet til. Du får rett og slett mer kontroll og flere valgmuligheter.

Den største fordelen med et lukket nettverk ifølge studien er at du føler deg tryggere og har mer kontroll enn i et åpent nettverk, der konflikter og kritiske spørsmål får lettere grobunn.

Fordeler med åpent nettverk

  • Ditt verdensbilde bli mer åpent, ettersom du omgås og får informasjon fra mennesker med ulik bakgrunn
  • Edderkopprolle: Du kan kontrollere når og hvordan ny informasjon skal spres. Du får kanskje ikke ny info først, men du kan være den første som sprer den til et annet nettverk.
  • Du blir en lenke mellom ulike miljøer, som kan skape nytt samarbeid mellom bransjer og personer som kanskje ikke ville kommet i kontakt med hverandre uten deg.
  • Dine ideer får større gjennomslag. Forskning viser at mennesker som plukker ideer og informasjon fra ulike miljøer og kilder oppnår bedre resultater, skriver Chef. 

 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no