SYNSPUNKT

Hva kan vi lære fra omstillingsdyktige og lønnsomme virksomheter?

Publisert: 14. november 2016 kl 10.09
Oppdatert: 16. november 2016 kl 18.06

De motstår rigiditetsfristelsen og omstiller (tilpasser, ikke nedbemanner) kontinuerlig sin virksomhetsmodell til eksterne endringer. Omstillingskapasitet er fundamentet for bærekraftige lønnsomhet, basert på deres evne til å:

 • Raskt reagere på ekstern endring

 • Fasilitere raske eksperimenteringsprosesser

 • Tilby fleksibelt arbeidsmiljø, passende lederstil, og silo-erstattende strukturer

 • Bygge ekosystem forretningsmodeller

 • Inlemme holistisk, langsiktig (bærekraftig) miljø/klimatenkning .

Hva la du spesielt merke til i listen over?

Rask reaksjonsevne, fasilitering av raske prosesser, og jobb-fleksibilitet.

De har rigget om måten de driver virksomhet på. De har gått vekk fra industritidens tradisjonelle kost/produktivitetsorientering som organisasjonsstandard. De har endret sin organisasjon til en standard som støtter kundefokusert intraprenørskap: rask omstillings-/reaksjonsevne, rask gjennomføringsevne av strategiske mål, rask eksperimenteringsevne, rask evne å dele kompetanse og samhandle. De tenker forretningsutvikling basert på hva kundene vil ha.

De vil ha en fremtid. Kundene tenker mer holistisk og er mer bevisste enn før. Rovdrift for å forsvare lønnsomhet blir mindre akseptert. Så kundorientering er i dag en selvsagt faktor for å lykkes med bærekraftig lønnsomhet. Produktivitet og kostnadseffektivitet er også selvsagt. De oven nevnte – så kallte ‘top cap’ virksomhetene har gjort, er å steppe opp til neste nivå. Til en holistisk tenkende, menneske- og fremtidsorientert måte å drive virksomhet på. Bør DnB og Oljefondet tenke over det? Vi ser nå at de får motstand i måten de driver virksomhet på.

Det viktigste spørsmålet til deg som leder blir ‘Hva vil du gjøre nå? Fortsette som før, eller med inspirasjon og kunnskap fra de lønnsomme og bærekraftige virksomhetene over, utvikle den egne organisasjonsstandard og foreta nødvendige tiltak?’ Jeg oppmuntrer som du forstår til det siste. For å hjelpe deg med transformasjonsprosessen har jeg begynt å skrive en bok – yepp, skriver så fort jeg kan. Legger ut deler av kapittel her på bloggen, så følg med.

Annonse

Begynn med å tenke gjennom fundamentet:

 • Strategisk retning?

 • Hvilke interne krefter er samkjørte og støtter strategisk retning?

 • Hvilke interne krefter motarbeider strategisk retning?

Grunnleggende byggesteiner/krefter i i en organisasjonsdefault er

 • hvordan toppleder teamet jobber

 • hvilken lederstil som fremmes

 • hvilken organisasjonsstruktur dere har (siloer og linjeinnovasjon kontra semistrukturerer og samhandling på tvers)

 • hvilken bedriftskultur dere dyrker

 • hva dere oppmuntrer (KPIer, lønn og belønning).

Disse byggesteinene, eller interne kreftene, bør være så samkjørte og samspillende som det bare går for å øke strategisk gjennomføringskraft. Eksempel: dersom deres strategiske retning er å øke kompetansedeling og samhandling på tvers bør KPIene oppmuntre nettopp det og ikke til innovasjon i siloer. Ledere må være dyktige på å fostre samhandling og så videre.

Bli med til neste nivå også du. Det er mer morsomt der.

Efwa Hagstrøm driver www.Power People Academy.no og jobber med samhandling, innovasjon og endring.

Annonse

Finn ledige stillinger på lederjobb.no