Komme sjøvegen for å søke asyl i Norge? Glem det

Publisert: 6. april 2016 kl 15.51
Oppdatert: 6. april 2016 kl 15.57

Siden skjerpet grensekontroll ble innført 26. november 2015 har totalt 32 personer (inkludert oppdaterte mars-tall) som har førsøkt å ta seg til Norge via sjøvegen blitt avvist ved grensen.

I samme periode har 25 personer som kom samme veg blitt tillatt å søke asyl.

Politidirektoratets oversikt ser slik ut: 

  • 26.11.15 til 31.12.15 ble 21 personer bort- og utvist, mens 18 personer søkte asyl.
  • I januar ble 5 personer bort- og utvist, mens 5 personer søkte asyl.
  • I februar ble 0 personer bort- og utvist, mens 1 person søkte asyl.
  • I mars ble 6 personer bort og utvist, mens 1 person søkte asyl.
  • Fra 01.04.16 til 05.04.16 ble 0 personer bort- og utvist, mens 0 personer søkte asyl.

– Vi har ikke oversikt over hvor mange personer fergeselskapene har avvist før ombordstigning. Fergeselskapene har ikke plikt til å melde i fra til politiet om antall personer som blir avvist som følge av manglende reisedokumenter og innreisetillatelse. Det er av den grunn ikke laget noe statistikk av dette, sier seksjonssjef i POD, Jan Erik Thomassen.

Han forteller at POD ikke har oversikt over hvilke personer som har blitt avvist, eller hva deres hensikt i Norge var, men henviser til politiets instruksjon:

Saken fortsetter under annonsen

– Politidistrikt med fergetrafikk mellom Norge og Danmark, Sverige og Tyskland skal gjennomføre innreisekontroll av reisende som ankommer til Norge (jf. utlendingsloven § 15 og utlendingsforskriften § 4-12). Dersom en person ikke kan vise gyldig pass eller annet godkjent reisedokument og evt. visum når dette er nødvendig, kan personen bortvises etter utlendingsloven § 17.

Ressurskrevende

– Hvilke tilbakemeldinger har POD fått fra distriktene angående utfordringer ved omdisponering av ressurser vedrørende skjerpet grensekontrolls. Hva må nedprioriteres?

– Politidistriktene utfører et godt arbeid med innreisekontroll ved sjøgrense. Tiltaket har en stor preventiv effekt, men det krever mye ressurser av distriktene, sier Thomassen.