Publisert: 2. november 2016 kl 10.54
Oppdatert: 13. desember 2016 kl 15.24
Magne Lerø (født 1954) er en norsk redaktør og forfatter. Han er redaktør og eier av Dagens Perspektiv, Samtiden, bransjeavisen Dagligvarehandelen, Convenience og KulturPlot gjennom selskapene Medier og Ledelse AS og Dagens Perspektiv AS.
Magne Lerø

LO rydder vei for olje

Når det er sterk uenighet innad i et parti eller en organisasjon, kan den øverste lederen velge på se diskusjonen an, danne seg en inntrykk av hvor sterk uenigheten er og begynne å se seg om etter kompromisser. Alternativet er å skjære igjennom, ta stilling før uenigheten er blitt for stor i håp om at det syn en selv har får gjennomslag. Skal det siste alternativet velges, må lederen ha stor autoritet innad i egen organisasjon.

I går ga Gerd Kristiansen beskjed om at Fagforbundet bare kan glemme at LO-kongressen skal si nei til at Lofoten og Vesterålen skal konsekvensutredes med sikte på leting etter olje og gass. Flere forbund i offentlig sektor er enige med Fagforbundet. Representanter for industriforbundene i LO, har de siste sagene gitt beskjed om at dersom LO-kongressen sier nei til konsekvensutredning, melder de seg ut. Gerd Kristiansen tviler ikke på at de mener det de sier. Hennes fremste oppgave er å holde LO samlet. Skulle industrien melde seg ut, er det en sterkt svekket LO som står tilbake.

Kompromiss

Den forrige LO-kongressen fattet et vedtak om at Lofoten og Vesterålen skulle konsekvensutredes og at en deretter skulle ta den endelige avgjørelsen om å sette i gang leteaktivitet. Det ble utlagt som et kompromiss. I virkeligheten er det en seier for de som vil åpne de sårbare områdene for olje- og gassvirksomhet.

Ap må legge seg på Venstres nivå. Da kan de muligens oppnå troverdighet som et parti som tar klimautfordringene på alvor selv om de vil åpne for LoVe.

Gerd Kristiansen kan henvise til at LO alt har fattet et vedtak. Hun kunne imidlertid valgt å gå litt stillere i dørene. Istedenfor slår hun til med en tøff markering av at vedtaket på forrige kongress ligger fast. Hun forventer at forbundene i offentlig sektor innretter seg etter at saken i realiteten er avgjort.

I striden om pensjonsordningen delte også LO seg i en industridel og en offentlig del. Fellesforbundet synes det er grei med innskuddspensjon og er langt på vei enig med NHO. Også i denne saken måtte LO snekre sammen et kompromiss. Det kommet nok til å ende opp med det Fellesforbundet kan leve med.

Saken fortsetter under annonsen

Støre enig

Jonas Gahr Støre sa omtrent det samme som Gerd Kristiansen i går, men i en mer avdempet form. Det er mange i Ap som er imot oljeaktivitet i Lofoten og Vesterålen, men de er neppe i flertall.

Venstre har vist vei med sitt alternative statsbudsjett. Her satses det skikkelig for å få ned utslippene av klimagasser. Ap må legge seg på et slikt nivå. Da kan de muligens oppnå troverdighet som et parti som tar klimautfordringene på alvor selv om de vil åpne for Lofoten og Vesterålen for olje- og gassaktivitet.