Utbombet: En dukke er det som er igjen i ruinene etter et Saudi-Arabisk bombe-raid i byen Sana i Jemen tidligere denne uken. 

NTB-scanpix. 

Lytt til høringen – stopp våpeneksport til land som kriger i Jemen

Publisert: 29. september 2016 kl 11.40
Oppdatert: 29. september 2016 kl 11.47

I formiddag inviterer Stortingets forsvars- og utenrikskomité til høring om norsk våpeneksport. Dette er rutine. Hvert år behandler Stortinget regjeringens melding om «Eksport av forsvarsmateriell fra Norge, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid».

Og hvert år får regjeringen kjeft av diverse bistands- og menneskerettighetsorganisasjoner fordi Norge selger våpen og forsvarsmateriell til stater med forholdsvis skittent mel i posen.

Saudi-Arabia er en gjenganger her.

Og det er egentlig bare og erkjenne: Saudi-Arabia er et «drittland».  I alle fall etter norske standarder. Det er et eneveldig monarki, som styres etter den islamske sharia-loven. Det er Al-Saud-famileien som styrer sjappa, og de har gjort det siden opprettelsen av kongedømmet i 1932. I dag er det Kong Salman som troner øverst i familiehierarkiet.

I Saudi-Arabia brytes menneskerettighetene systematisk, eller rettere; en lang rekke mennskerettigheter eksiterer ikke i det hele tatt:

Her finnes ikke religionsfrihet, pressefrihet, ytringsfrihet eller demokrati. Politiske partier er forbudt, og landet avholder ikke nasjonale valg.

Her blir «forbrytere» offentlig avstraffet. Noen ganger halshugget. Andre ganger steinet eller pisket. Tyver får hogget av seg lemmer.

Saken fortsetter under annonsen

Mange husker nok bloggeren Raef Badawi som ble dømt til 1000 piskeslag, ti års fengsel og to millioner kroner i bot i mai i fjor for å ha «fornærmet islam» ved å kritisere myndighetene og religiøse ledere. Etter første runde med 50 piskeslag stanset myndighetene avstraffelsen på grunn av Badawis «helse» – som om de bryr seg om den. Et sterkt internasjonalt press førte til at piskingen stanset opp.

Ifølge Amnesty International er mer enn 2000 menenesker henrettet i kongedømmet melllom 1985 og 2013. Saudi-Arabia har ingen kriminell lavalder, og i 2013 var tre av de henrettede fangene under 18 år. Amnesty melder også om at det foregår omfattende tortur og mishandling i landets fengsler.

Dette landet er Norge gjerne «på parti med». Saudierne handler våpen fra USA for milliarder av dollar, og er et av amerikanernes viktigste eksportmarkeder for forsvarsmateriell. I tillegg er landet som regel på «vår» side – Nato og USAs – i diverse konflikter i Midtøsten. Dessuten hater Saudi-Arabia Iran, så rent sikkerhetspolitisk har det sikkert vært smart å kjøre kompisløp med saudierne.

Men det burde gå en grense et sted.


«Disse landene er fremvoksende markeder for norsk forsvarsindustri»

Krigen i Jemen

Og i år er spørsmålet om eksport til Saudi-Arabia og deres gjeng av villige allierte mer aktuelt enn på lenge.

Saken fortsetter under annonsen

I over ett og et halvt år har en Saudi-ledet koalisjon – bestående av Saudi Arabia, Bahrain, De Forente Arabiske Emirater, Egypt, Jordan, Kuwait, Marokko, Qatar og Sudan – vært i krig i Jemen. Krigen er, per definisjon, ikke folkerettsstridig, da det var sittende president i Jemen som ba om assistanse.

Men selv om selve krigen anses som «legitim» etter internasjonale folkerettstermer, så er det mye som skjer i Jemen som ikke er særlig legitimt. Det er dokumentert en lang rekke brudd på internasjonal humanitær rett, og FN har sagt at de er bekymret for regelrette krigsforbrytelser.

Norges selvpålagte restriksjoner innebærer at vi ikke selger våpen og ammunisjon til partene i en borgerkrig. Men det er mer komplisert enn som så i Jemen. Så i november 2014 publiserte Utenriksdepartementet oppdaterte retningslinjer på bakgrunn av konflikten. Hovedformålet var å gi en tydelig og samlet oversikt over de prinsipper og kriterier som søknader om eksportlisens vurderes etter. Men noe forbud mot salg til de involverte partene i Jemen-konflikten var ikke aktuelt. 

I fjor, da Stortinget behandlet meldingen om forsvarselskport for 2014, viste komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, til at Norge for noen år siden innførte en egen sjekkliste for å sikre en mer systematisk vurdering av menneskerettighetssituasjonen i kjøperland for å unngå at salg av militært materiell blir misbrukt til intern undertrykking eller brudd på menneskerettighetene. Komiteens flertall påpekte da at retningslinjene, inklusive sjekklisten, må vurderes å strammes opp og praktiseringen innskjerpes.

«Flertallet vil understreke betydningen av å unngå at strategiske varer eksportert fra Norge blir brukt til intern undertrykking, brudd på menneskerettighetene eller på en måte som bryter med krigens folkerett«, het det i fjorårets innstilling.

Vi selger fortsatt

Regjeringen kan sikkert bla opp med en rekke forskrifter og reglement for å påvise at den ikke bryter Stortingets retningslinjer for eksport av forsvarsmateriell. For Norge selger fortsatt forsvarsmateriell til Saudi-Arabia og flere av deres koalisjonspartnere. Og vi selger til USA. Det er derfor en risiko for at norsk militært materiell brukes i Jemen. I stortingsmeldingen om eksport av forsvarsmateriell for 2015 påpekes det at det ikke er bevist at norsk materiell er blitt brukt, men at Norge i april 2016 har valgt å stanse eksport av ammunisjon til De forente arabiske emirater som en «føre var»-linje.

Saken fortsetter under annonsen

I april behandlet også Stortinget et forslag om stans av all eksport av forsvarsmateriell til landene som deltar i den Saudi-ledede koalisjonen. Forslaget fikk kun støtte fra SV og MDG.

Det er åpnet for eksport av såkalt A-materiell – våpen og ammunisjon – til Kuwait, De Forente Arabiske Emirater (FAE), Qatar og Oman. Videre er det åpnet for B-materiell, som er annet militært materiell og som ikke er våpen, til Saudi-Arabia.

I stortingsmeldingen står det svart på hvitt: «Disse landene er fremvoksende markeder for norsk forsvarsindustri».

Dette er den typen forsvarsmateriell som ble eksportert fra Norge til den saudi-ledede koalisjonen i 2015

  • Oman: Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter
  • Kuwait: Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter
  • De forente arabiske emirater: Ammunisjon tilhørende deler og komponentersamt tilhørende deler og komponenter. (Denne eksporten ble stoppet i april i år).
  • Saudi-Arabia: Kjøretøy og komponenter.

I april skrev Ny Tid at norsk eksport har fortsatt både i 2015 og 2016. Ifølge SSBs oversikt over utenrikshandel ble det registrert tolldeklarasjoner for eksport fra Norge for over 44 millioner kroner i mai, juni og august 2016, under kategorien «Deler og tilbehør, til våpen til militær bruk som kanoner, artilleri, haubitsere, bombekastere, utskytningsramper for raketter og granater, flammekastere o.l.».

Folket lider

Saken fortsetter under annonsen

Om det er innafor forskriftene eller ikke: Slutt med det. Jemen er et nærmest glemt helvete på jord. Syria-krigen tar nesten all oppmerksomhet.

Men rapporter fra Redd Barna og FN viser i all sin grusomhet at folket i Jemen lider:

  • 21.2 millioner mennesker (82% av befolkningen), inkludert 9.9 millioner barn, trenger humanitær hjelp.
  • Mellom 19. mars 2015 og 31. august 2016 har 6787 mennesker blitt drept, og 33 857 blitt skadet i krigshandlingene.
  • FNs ekspertpanel for Jemen har i januar i år dokumentert 119 brudd på internasjonal humanitær lov utført av koalisjonen. Dette inkluderer angrep mot åtte skoler og 22 sykehus.

I dagens høring kommer helt sikkert mange av de eksterne høringsinstansene til å påpeke at regjeringen burde holde seg for god til å ha så mye som en kinaputt fra Norge på jemenittisk jord.

La oss håpe politikerne lytter.

 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no