OVERBLIKK

Slik ser arbeidsmarkedet ut akkurat nå

Publisert: 25. januar 2018 kl 10.51
Oppdatert: 25. oktober 2018 kl 10.51

Pilene i norsk arbeidsliv er i ferd med å snu i positiv retning, ifølge flere undersøkelser.

 

jobbskaping

Arbeidsdeltakelse

stillstand

67.9%

 

kø

Arbeidsledighet

opp

4.0%

 

Med ett blikk

Arbeidsdeltakelsen har tradisjonelt vært, og er, svært god i Norge. Men utviklingen de seneste årene, spesielt nedturen i oljebransjen, har jekket Norge ned noen hakk, og nivået nærmer seg europeisk standard.

 

 

Historisk utvikling i arbeidsledigheten

 

Deltakelsen i arbeidslivet fordeler seg på følgende måte:

 

Og slik har den norske arbeidsstyrken utviklet seg:

 

Midlertidighet

Sommeren 2015 endret myndighetene reglene for midlertidige ansettelser, og gjorde det enklere for arbeidsgivere å tilby jobbsøkere korte kontrakter. Frem til 3. kvartal 2016 økte midlertidighetsgraden i norsk arbeidsliv kraftig, før den begynte å falle igjen. Tallene er svært utsatte for sesongvariasjoner.

 

Utdanning

Jo høyere utdanning, jo lavere arbeidsledighet. Det har vært regelen, og er fortsatt fasiten for det norske arbeidsmarkedet. Arbeidsdeltakelsen blant de med videregående utdanning eller høyere er generelt under fire prosent, og avstanden til de uten formell utdanning er tradisjonelt stor.

 

Tallgrunnlaget er hentet fra SSBs kvartalsvise arbeidskraftundersøkelser og supplerende statistikk. Les mer om hvorfor SSB og Nav opererer med forskjellige arbeidsledighetstall her.

Saken fortsetter under annonsen