God kontakt med aktuelle arbeidsgivere er vesentlig for å lykkes med oppfølgingstiltaket.

Foto

Illustrasjonsfoto: Joakim. S. Enger

Får 2 av 3 videre til jobb eller skole

av: Redaksjonen
Publisert: 18. april 2018 kl 12.09
Oppdatert: 20. april 2022 kl 14.38

67 prosent av arbeidssøkerne har funnet veien til jobb eller skole ved hjelp av vekst- og arbeidsinkluderingsbedriftene i Agder siden bedriftene fikk oppgaven med å drive tiltaket Oppfølging i Aust-Agder fra januar 2016.

Tallet er imponerende blant annet fordi Aust-Agder ble hardt rammet av oljekrisen, med sterkt stigende arbeidsledighet og sviktende etterspørsel etter arbeidskraft.

Godt samarbeid til det beste for arbeidssøkeren

– Jeg tror vi lykkes med å få mange ut i jobb fordi vi samarbeider så godt på tvers av bedriftene, sier Thorbjørn Claussen, daglig leder av ProFlex.

Bedriften har en ledende rolle i samarbeidet.

Seks ulike kompetansemiljøer gir muligheter for å finne frem til de metodene som har størst effekt.

– Vi har gjennomført flere samlinger der bedriftenes fortrinn og beste løsninger er presentert for fellesskapet. På den måten henter vi ut Best Practice, og gjør den tilgjengelige for alle i samarbeidet. Det gavner selvfølgelig arbeidssøkeren til slutt, sier Claussen.

Samarbeidet gjør at ventetiden blir kortest mulig for den enkelte.

– Vårt samarbeid gir mulighet for en felles innsats rettet mot arbeidssøkerens utfordringer. Vi flytter ressurser til det eller de tjenesteområdene som til enhver tid har behov, forteller Claussen.

Bedriftene som er med i samarbeidet er ProFlex, Lisand, Mølla, Durapart, Avigo og Setpro. I og med at bedriftene har hvert sitt omland, der de er godt kjent med aktuelle arbeidsgivere, har arbeidssøkere som får bistand gjennom Oppfølgingstiltaket i Aust-Agder, ekstra gode forutsetninger for å finne en jobb som passer.

– Vi deler aktivt arbeidsmuligheter på tvers av tjenesteområdene gjennom en egen SMS-løsning, sier Claussen.

Tar samfunnsansvar

Tonje Kjenner, leder av Kompetansesenteret på Lisand, løfter frem den innsatsen lokale arbeidsgivere gjør for å åpne opp arbeidsmarkedet for flere.

– Bedriftsledere vi møter, er seg bevisste sitt samfunnsansvar. De ser også verdien av den tette oppfølgingen våre veiledere kan tilby i en oppstarts- og opplæringsfase for arbeidssøkeren, sier Kjenner.

Hun forteller at veilederne i tiltaket bruker 60-70 prosent av tiden sin utenfor kontoret, ikke bare for å følge opp arbeidssøkerne, men også for å skaffe nye samarbeidspartnere i næringslivet.

Et fruktbart partnerskap med NAV

Bedriftene i samarbeidet var spente på i hvilken grad NAV ville søke personer inn til tiltaket.

– Dette har gått over all forventning, og vi ser på det som en tillitserklæring, sier Claussen, som understreker at dialogen både med de lokale kontorene og NAV Aust-Agder har vært utmerket hele veien.

– Vi tar det som et godt signal at NAV har valgt å forlenge kontrakten med ett år frem til 1. juli 2019, og at de fra 2018 også velger å bruke oppfølgingstiltaket for personer som tidligere ble tilbudt andre tjenester, sier han.