Det grønne skiftet starter på jobben

Publisert: 23. desember 2019 kl 08.08
Oppdatert: 23. desember 2019 kl 08.08

Ivar Horneland Kristensen er administrerende direktør i Virke.

SYNSPUNKT | I forrige uke ble EUs Green Deal presentert. Utslippskuttene skal være mer ambisiøse enn tidligere og vi skal bruke ressurser langt mer effektivt. Hovedmålet er at Europa skal bli det første klimanøytrale kontinentet.

Ingen ønsker at vi skal ta rollen som den store sinken i klimapolitikken i Europa, men nylig kom det frem at samtidig som våre naboland evner å kutte i sine utslipp, står Norges kutt på stedet hvil. Virke har lenge etterlyst en sirkulær økonomi-strategi som omfatter hele økonomien. Dessverre blir sirkulær økonomi fra myndighetenes side behandlet som avfallspolitikk og sektoravgrenset klimapolitikk.

Vekst i gjenvinning

Da EU-kommisjonens nye leder, Ursula von der Leyen, la frem planen for en Green Deal, ble det presisert at dette også er Europas nye vekststrategi. Samtidig som Europa kutter utslipp, skal det også skapes arbeidsplasser.

I tillegg skal man arbeide for å forbedre livskvaliteten vår. Klimapolitikk er ikke lenger en egen gren i EUs politiske plattform. Målene i avtalen skal legge føringer for all politikk i EU fremover. Transport, jordbruk, mat, industri og infrastruktur vil bli berørt.

Vekst innenfor planetens tålegrenser må ligge til grunn for all utvikling fremover.

Annonse

EUs nye kommisær for miljø Virginijus Sinkevičius sa i sin høring at ved å innføre sirkulær økonomi på fire områder; plast, stål, aluminium og sement, kan vi halvere de globale klimautslippene. EU-kommisjonen følger opp Green Deal med en handlingsplan for sirkulær økonomi i mars 2020.Denne vil trolig ha betydning for bransjer som tekstil, bygg og mat. Det er underlig at vi ikke snakker mer om sirkulær økonomi som løsning på klimautfordringene.

Norge må øke ambisjonene

Å bli det første klimanøytrale kontinentet er ambisiøst. For å nå disse målene er det avgjørende at vi begynner å bruke ressurser riktig. Her spiller sirkulær økonomi, altså at vi holder ressurser i kretsløp i stedet for å generere avfall, en nøkkelrolle.

Et annet viktig aspekt ved EUs Green Deal er at den fokuserer på trygge jobber og rettferdighet. Tilstanden vi har satt kloden i viser at vi må endre måten vi produserer og konsumerer. Vi lykkes kun om disse endringene oppleves rettferdige, og vi får med oss alle.

2019 har vært preget av flere store debatter om miljø og klima, både nasjonalt og internasjonalt. Plast, fly, bensinavgifter og bompenger er kanskje bare starten. Det har også vært året for klimastreikerne.

Det er underlig at vi ikke ­snakker mer om sirkulær økonomi som løsning på klima­utfordringene

55 prosent av norske virksomheter mener nye og økte krav til bærekraft representerer en mulighet fremfor en risiko de neste årene, viser en undersøkelse Opinion gjorde i juni 2019 på oppdrag fra Virke.

Annonse

Vi mener mulighetene innen sirkulær økonomi er store, men det er ingen tvil om at mange virksomheter må øke innsatsen for både å forstå sin egen risiko og finne nye muligheter.

Virke utfordrer regjeringen til å ta opp tråden og følge opp Green Deal.

Vi forventer at den nasjonale strategien for sirkulær økonomi regjeringen jobber med blir minst like ambisiøs som EUs planer.

Endringen starter på jobben

Vi tror Norge er godt skodd for å få til en rettferdig grønn omstilling, fordi vi er gode på samarbeid og dialog. Det er kort vei mellom ledere og ansatte, og løsningene finner vi i fellesskap.

Den norske modellen må brukes for å få til det grønne skiftet. En av aktivitetene vi skal være med på, sammen med syv andre hovedorganisasjoner, er Arbeidslivets klimauke fra 3.-9. februar 2020. Her oppfordrer vi alle arbeidsplasser i landet til å sette klima på dagsorden og i fellesskap mellom ledere, ansatte og tillitsvalgte finne gode klimatiltak på den enkelte arbeidsplass. Vi får ikke til det grønne skiftet om det ikke skjer på jobben.  Dette må bli Norges fortrinn i vår deltagelse i Europas grønne omstilling.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no