Dreamstime

Kjennetegn på de beste IT-direktørene

Publisert: 7. november 2019 kl 09.47
Oppdatert: 7. november 2019 kl 09.55

Geir Rostadmo-Strømme er leder i Dell Technologies i Norge. 

SYNSPUNKT. En undersøkelse utført av Oxford Economics fra i sommer bekrefter hvordan rollen til IT-direktør er i markant endring:

To av tre mener det er viktigere med kunnskap om forretningsstrategier enn teknologiske ferdigheter. De viktigste oppgavene betraktes som samarbeid med personalledere for å legge til rette for mer fremadrettede arbeidsformer, og det å skape sterke knytninger til toppleder rundt hvordan virksomheten skal møte fremtidens muligheter.

Viktige prioriteringer handler om automatisering og digitalisering av prosesser, grep som gir større operasjonell effektivitet, raskere tid til markedet, bedre evne til å møte kundenes behov og ansattes forventninger til moderne arbeidsverktøy.

Dette var også hovedinntrykket vi satt igjen med etter en nettverkslunsj for strategiske IT-ledere nylig der forventingene til rollen som CIO ble diskutert. Konklusjonen i korte trekk handlet om at lederne som påvirker hvordan virksomheten går til markedet er de som lykkes best.

Reaktiv eller proaktiv

Det finnes to hovedtyper IT-ledere. Historisk har de fleste vært opptatt av å holde hjulene i gang, der endringer har vært en uting fordi det kan skape ustabilitet i driften.

Annonse

Denne reaktive formen der risiko er en uting vil hemme virksomhetens evne til å tilpasse seg endringer, og møte muligheter i markedene.

Motstykket er de mer proaktive IT-lederne som setter føringer, særlig gjennom fokus på kultur og kompetanse.

Det er lenge siden teknologien var en konkurransefaktor, maskinene er like for alle. Det viktigste er derimot evnen og holdningen til fornying og nytenkning.

Ifølge analytikere i Gartner Group er kjennetegnene på virksomhetene som vokser mest og best at de har sentralisert kontrollen over innovasjonen (budsjettene og styringen), endrer sine strategier dynamisk og fortløpende, og har forstått at IT-avdelingen er viktigste virkemiddel for å lykkes. IT-leder må være tett på der omsetningen skapes, kun det gir kunnskap om hvilke behov som er viktigst å støtte.

Viktige egenskaper hos de som lykkes

De mest fremadrettede virksomhetene kjennetegnes av gode strategier og planer, flinke og tydelige ledere, de bruker teknologi for å skape konkurransekraft, og evner å forutse både muligheter og trusler.

De tør å ta risiko fordi det er gunstig langsiktig, også selv om det påvirker kortsiktige resultater.

Annonse

Det handler om å endre kulturen på tvers av virksomheten, og være i bedre stand til å gjennomføre endringer. Dette med mange smarte, små grep hver dag, fremfor store og fundamentale tekniske skippertak ett par ganger i året.

De flinkeste lederne har satt seg inn i forretningsstrategien og lager en plan for å sikre at budsjettene brukes til å levere på denne. Derfor er det så viktig at it-avdelingen består av forretningsorienterte mennesker.

Erfaringer har vist at virksomheter med en tydelig forankring mellom ledelsen og teknologiene er også der de flinkeste teknologene og kunnskapsarbeiderne ønsker å jobbe.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no