Liz Van Steenburgh | Dreamstime.com

Stopp generasjonsmaset

Publisert: 24. april 2019 kl 08.03
Oppdatert: 24. april 2019 kl 08.07

Angeliqua Ramming-Gaden er country manager i teknologiselskapet VMware.

Mennesker lever nå lenger og holder seg bedre i form, samtidig som pensjonene våre står litt på stedet hvil. Jobbene våre er heller ikke like slitsomme som de en gang var. Derfor må vi ikke glemme den eldre arbeidsstyrken vår.

Den europeiske trenden viser at den raskest voksende gruppen i arbeidsstyrken er de over 55 år. I Spania, Irland, Portugal og Italia forventes det nå en drastisk økning av denne voksne arbeidsstyrken. I Storbritannia utgjør de nå en tredjedel av alle ansatte. Derfor må vi nå slutte å prioritere den såkalte millenniumsgenerasjonen, de over 20 og opp i 30 årene, som arbeidslivet har tilrettelagt for ganske lenge.

I USA forventes det at den eldre gruppen arbeidere vil utgjøre majoriteten av alle ansatte innen 2024. Og i Japan og Sør-Korea går utviklingen enda raskere.

Dette betyr at en arbeidsstyrke bestående av alt fra unge 18-åringer til de i tidlig 70-årene snart er normen.

Så hvordan imøtekommer vi dette og tilpasser arbeidsplassen slik at alle ansatte, unge og eldre, blir så produktive som mulig?

Den raskest voksende gruppen i arbeidsstyrken er de over 55 år

Annonse

Uber-effekten

Forholdet vårt til bedrifter – både som ansatte og kunder – har utviklet seg til det ugjenkjennelige. Vil man ha noe i dag er det bare å trykke på en knapp, enten det er en bok, en taxi eller en reise. Kall det gjerne Uber-effekten. Folk vil nå ha denne opplevelsen overalt.

Det bryter med den tradisjonelle utstyrsmodellen hvor alle får samme datamaskin, adgang til de samme applikasjonene og må jobbe på samme måte. Folk vil ikke ha det slik lenger. Bedrifter vil ha en arbeidsstyrke som leverer de beste tjenestene til kundene, uansett alder på de ansatte.

Kontorene og arbeidsplassene våre må begynne å utformes på en måte som er mindre restriktiv enn før for at ansatte skal få flere alternativer til arbeidsform. Da kan eldre jobbe på en måte, og de unge på en annen – om det er ønskelig.

De fleste har opplevd hvor dårlig kundeservice kan bli med den «klassisk late tenåringen» som jobber på supermarkedet. Dette er lavt betalte jobber og man får sånn sett det man betaler for. Mange får foten sin innenfor arbeidsmarkedet for første gang på denne måten. Men arbeidsgiveren både kan og bør legge til rette for at disse jobbene blir mer inspirerende enn noe den ansatte bare må «holde ut». Ved å gi de ansatte makten til å forbedre seg selv med riktig verktøy kan man få til dette.

Kompenser med teknologi

Studier viser at folk mye heller anbefaler selskap som utmerker seg med god service til sine venner og bekjente. Dette er det vi kan kalle en «smart kollega». Et teknisk hjelpemiddel som gjør de vanskelige og ressurskrevende delene av jobben enklere. Det stimulerer til at ansatte kan gjøre mer av det hun eller han han kan og liker best. Teknologien gjør arbeidsdagen mindre fysisk anstrengende og skaper rom for at også eldre kan gjøre jobber som tidligere var «forbeholdt» yngre.

Annonse

Ikke bare forbedrer dette kundeservicen, men det gjør at arbeidsgiveren skiller seg ut med en viktig nøkkel-differensiator for jobbsøkere. Måten vi oppfatter gamle roller endres av slike tiltak. Hvem som har den riktige kompetansen blir det viktigste, ikke alder eller hvordan man kan få billigst mulig arbeidskraft. Dette må selvfølgelig belønnes med bedre vilkår for de ansatte.

Det er på tide at medarbeiderne i større grad får diktere hvordan de selv kan jobbe. Ikke plattformen de bruker. Uansett fortjener alle de samme mulighetene. Bare sånn kan vi forbedre produktiviteten vår.

Prøv DP
søn 20.02.2022 23:47

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Finn ledige stillinger på lederjobb.no