Det er mye svada som presenteres på kurs og seminarer om motivasjon og inspirasjon i arbeidslivet, mener artikkelforfatteren.

Happystock | Dreamstime.com

Ja takk, hvorfor ikke?

Vil du bli motivert, engasjert og inspirert på jobben?

Thormod Hope
Publisert: 3. juli 2019 kl 10.08
Oppdatert: 3. juli 2019 kl 10.14

Thormod Hope er utdannet sivilingeniør og har hatt en rekke operative lederstillinger i Equinor. De siste 15 årene som direktør. Gjennom rådgivningsfirmaet SafeOps arbeider han i dag med trening, foredrag og rådgivning innen ledelse.

SYNSPUNKT: Ordene motivasjon, engasjement og inspirasjon brukes ofte om hverandre, og jeg lurer av til på om alle vet hva de egentlig betyr.

Dessuten, hvem har ansvaret for at vi er motivert, engasjert og inspirert? De ansatte eller ledelsen?

For tiden er det mye fokus på temaet. Det arrangeres kurs og det skrives haugevis mer eller mindre forståelige og faglige forankrede artikler. Begreper, definisjoner og teorier røres lett sammen til noe som i utgangspunktet ser både nyttig og fornuftig ut. Men er det det?

Mens det for noen år siden var mye oppmerksomhet på stress, utbrenthet, begeret som fløt over og viktigheten av å tenke positivt, ser det nå ut til å være motivasjon som er motebegrepet. Det skal hjelpe oss til å få utløst det uoppdagede potensialet, få gjort alt vi hater å gjøre, bli effektiv på jobben og oppnå de spenstige målene vi knapt har drømte om å oppnå.  

Det er positivt at det settes fokus på temaet, men det er noe som skurrer. Har artikkelforfatterne og foredragsholderne satt seg grundig nok inn i temaene? Blir det for mye tabloid? Som kurskonsept slår temaet ofte godt an.

Er foredragsholderen en tidligere idrettsstjerne eller kjendis er det en innertier. Foredragsholderne er ofte gøy å høre på, de har humor og de kan prate. Folk blir i godt humør.

Saken fortsetter under annonsen

Men, hvor lenge varer kunnskapen? Som regel ikke særlig lenge etter at applausen har stilnet.

Problemet med mange av disse kursene og foredragene, er at de mangler et vitenskapelig fundament. Mange ledelsesguruer har heller aldri vært ledere. Så hva er egentlig motivasjon, engasjement og inspirasjon.

Mens det for noen år siden var mye oppmerksomhet på stress, utbrenthet, begeret som fløt over og viktigheten av å tenke positivt, ser det nå ut til å være motivasjon som er motebegrepet

Motivasjon

Begrepet motivasjon har sin opprinnelse i det latinske ordet movere, som betyr «bevege». Motivasjon blir ofte definert som en indre tilstand som forårsaker, styrer og opprettholder atferd, eller med andre ord de forskjellige grunnleggende indre behovene hver enkelt har i livet.

Motivasjon er ikke et enkelt tema. Psykologer som William James, William McDougall, Sigmund Freud, Henry Murray, Abraham Maslow, Frederick Herzberg og mange flere lanserte den ene teorien etter den andre om motivasjon på 1900-tallet. Problemet med disse teorien var at de var mer basert på filosofiske betraktninger enn vitenskapelig forskning. Bortsett fra kanskje Maslows motivasjonspyramide og Herzbergs motivator-hygiene teori, var teoriene heller ikke særlig praktisk anvendelige.

En mer moderne, grunnleggende og anvendelige forskning ble ledet av professor Steven Reiss ved Ohio State University på 90-tallet. Han etablerte begrepet motivasjonsanalyse. Ved rett og slett å spørre 6000 mennesker hva som var essensielt for at de skulle bli lykkelig og tilfreds i livet, offentliggjorde Reiss i 1998 hele 16 grunnleggende psykologiske behov som alle mennesker i større eller mindre grad har. Reiss mener vi har forskjellige indre grunnleggende behov og noen behov er sterkere enn andre. Alle har sin unike motivasjonsprofil.

Saken fortsetter under annonsen

Varierende intensitet av behov som for eksempel makt, status, orden, uavhengighet, sosial kontakt, aksept og spenning, er det som driver oss.

Mennesker blir motivert når deres grunnleggende behov blir tilfredsstilt. Det som motiverer enkeltmennesker ligger for det mest i genene og endres i liten grad i løpet av livet. Dersom en er bevisst sin egen motivasjonsprofil, vil en enklere forstå hva som gjør at en blir motivert eller demotivert.

Reiss motivasjonsteori brukes over hele verden, men er mindre kjent i Norge. Den bygger på solid og anerkjent forskning og brukes i dag i ledertrening i store multinasjonale selskaper som Equinor, Comcast, Kraft, Chrysler og Siemens, samt institusjoner som Sjøkrigsskolen i Bergen og fotballklubben Liverpool. Selv har jeg stor nytte av Reiss motivasjonsprofiler når jeg trener operative ledere.

Er foredragsholderen en tidligere idrettsstjerne eller kjendis er det en innertier

Engasjement

En mye brukt og dekkende definisjon på jobbengasjement er:

«En positiv, tilfredsstillende, arbeidsrelatert tilstand som består av vitalitet, entusiasme og evne til fordypelse» (Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Romá & Bakker, 2002).

Saken fortsetter under annonsen

Er det tilstrekkelig å ansette et gitt antall motiverte medarbeidere, sette de i arbeid og forvente at de automatisk skal skape gode resultater? Selv om jobben tilfredsstiller de behovene en har, må en også være engasjert. Mange ledere glemmer det. De løper i møter, stenger seg inne på kontoret for å lese og besvare mailer, og prioriterer i for liten grad de ansatte.

Selskaper som har suksess kjennetegnes ved at de har engasjerte medarbeidere som leverer gode produkter, gode tjenester, de er flinke med kunder, har få skader og uhell, lav turnover og evnen til å utvikle seg over tid. Det er menneskene i selskapet som avgjør hvorvidt selskapet lykkes eller ikke. Undersøkelser har vist at engasjerte mennesker presterer betydelig bedre enn de som mangler engasjement.

Engasjement er ikke det samme som motivasjon.

«Hvis du har mål du skal nå, og ønsker økt vekst og bedre resultater for ditt selskap, er fullt engasjerte medarbeidere en nødvendighet!» (Dale Carnegie Training)

Det er mange faktorer som fremmer engasjement. I en undersøkelse Dale Carnegie Training gjorde i 2011 kom det frem at ansatte blir engasjert når de har tillit til øverste ledelse i bedriften, til det bedriften står for, og ikke minst, de har et godt forhold til nærmeste leder. Det synes jeg stemmer godt med egne erfaringer.

I stedet for at de ansatte har ansvaret for å løpe på kurs for å bli engasjert, er det vel kanskje viktigere at ledere går på kurs for å lære å engasjere de ansatte?

Inspirasjon

Saken fortsetter under annonsen

Ordet inspirasjon kommer fra det latinske ordet «inspirare», som betyr blåse, puste og ånde. Begrepet brukes også i overført betydning som å stimulere til å nå mål, å skape noe, oppnå et resultat og få noe gjort. Begrepet inspirasjon er et positivt ladet ord. Når vi blir inspirert har vi lettere for å tenke nytt, vi blir kreative og giret og setter oss ambisiøse mål.

Etter min mening er det å ha evnen til å inspirere medarbeidere jevngodt med sort belte i lederskap.

En engelsk militærstrateg med navnet Boyd, definerte i 1987 lederskap som:

«The art of inspiring people to enthusiastically take action to achieve exceptional goals».

Så vakkert kan bare en engelskmann si det.

Ledere som har evnen til å inspirere, tenker, handler og kommuniserer i riktig rekkefølge. De starter med det viktigste først, nemlig ordet «hvorfor».

Det bokstavelig talt trigger den delen av hjernen som inspirerer til handling. Tenk på dette neste gang det er behov for omstilling eller forbedring i bedriften. Medarbeidere godtar bedre hva som må gjøres dersom de vet hvorfor det må gjørs.

Saken fortsetter under annonsen

Temaene motivasjon, engasjement og inspirasjon er viktig for både ansatte og ledere. Det har å gjøre med enkeltmenneskers livskvalitet, arbeidsglede og selvfølelse. For bedriften handler det om produktivitet og bedriftens evne til å utvikle seg.