Julenissen har kanskje et poeng i sin påstand om at han og verksted-driften ikke alltid kan følge de A4 – striglede arbeidsavtaler, uten dispensasjoner, skriver Øystein Blymke.

Foto

iStock

Synspunkt

Julenissens verksted utfordrer verkstedoverenskomsten

Publisert: 21. desember 2020 kl 10.21
Oppdatert: 24. desember 2020 kl 12.28

Øystein Blymke er tidligere ekspedisjonssjef i Justisdepartementet.

SYNSPUNKT. Julenissen lar seg ikke så lett vippe av pinnen. Selv ikke tydelige politiske ønsker om redusert bruk av deltidsansatte verkstedarbeidere synes å affektere ham nevneverdig. Heller ikke verkstedoverenskomstens eller arbeidsmiljølovens regler om bruk av overtid og ukentlig tillatt arbeidstid synes å bringe Julenissen ut av fatning.

Julenissen har kanskje et poeng i sin påstand om at han og verksted-driften ikke alltid kan følge de A4 – striglede arbeidsavtaler, uten dispensasjoner. Arbeidet ved Julenissens verksteder er og blir et sesongarbeid. Basta. Og dessuten et arbeid som krever multiple kompetanseprofiler som det så fint heter, og en svært fleksibel holdning til både arbeidstid og overtidsbruk. «Står myndighetene og fagforeningene alt for hardt på krava i arbeidsmiljøloven blir det hverken arbeidsglede eller juleglede» som Julenissen så oppriktig uttrykker seg. 

Gir man Julenisseverkstedet for mange dispensasjoner kan det imidlertid lett gå ut over andre verkstedarbeidere. Og det kan jo både virke urettferdig og konkurransevridende. Og dessuten: Julenissens verksted bør tross sine særegenheter, fremstå for folk flest, for unge som for gamle, som en forbilledlig, trygg og lovlydig arbeidsplass.

Gir man Julenisseverkstedet for mange dispensasjoner kan det imidlertid lett gå ut over andre verkstedarbeidere

Julenissen mener å ha gode kort på hånden når han ber pent om å få lov å fortsette verksteddriften slik den har pågått i flere hundre år – med overtidsarbeid og ditto deltidsansatte. Han tillater seg også å komme med et varsel, om konkurser, permitteringer, og oppsigelser hvis han ikke får drive verkstedet like fleksibelt som han har gjort i uminnelige tider. Riset bak speilet sier han, kan også være søksmål fra hundrevis av bistandsadvokater som på foreldres og barns vegne vil påstå mislighold av julegave-leveranseloven. Noen advokater har til og med antydet at foreldrenes og barnas sak kan føres på grunnlag av brudd på flere av menneskerettighetslovens bestemmelser. Så da så.

Skulle «gaveleveranse-saken» komme så langt at nisseverkstedene dømmes til 37 ½ times uker uten overtid i november og desember, vil Julenissens motsøksmål kunne påføre samfunnet en utrivelig rettstvist i årtier fremover. Et mulig forlik vil kanskje kunne være å gi Julenissen dispensasjon. I alle fall frem til netthandel-konseptet hans er fullt utviklet. Nåværende arbeidsrutiner med produksjon for hånd, innpakning av gaver, med påfølgende stemningsfull dyretransport virker selvsagt fordyrende og urimelig tid- og ressurskrevende.

Annonse

Det viktigste for Julenissen er imidlertid å få understreket overfor oss alle, at dagens gave-produksjon, og dagens gave-leveransesystem er sunt og godt for vår mentale helse. I all vår iver etter å skape rettferdighet og likhet for arbeidsfolk må vi ikke glemme, sier Julenissen, at det fremdeles er noe som heter arbeidsglede. En glede som fort kan smitte fra den glade og fornøyde arbeider, over på den heldige mottaker av ditt arbeid. Og videre sier Julenissen, en ekte arbeidsglede kan faktisk få en til å glemme, eller i alle fall nedtone betydningen av, både ubekvem arbeidstid, deltidsarbeid og kranglingen om overtidsbetaling og avspassering.

Og så var det denne deltiden da. Julenissen har rett og slett ikke råd til sier han, å ha alle verkstednissene gående med forefallende arbeid i hele 10 førjuls-måneder. Da kan vi like godt glemme hele jula med gaver og det hele, sier han bestemt. Ja vel vil mange kanskje si. Jula er kommersiell nok som den er. Julegaver er intet «must». Og dessuten: det grønne skifte vil på ingen måte ta skade av om det ikke bogner av pakker under juletreet. Tvert om.

At det røyner på for mangt et nisseverksted i disse tider er lite tvilsomt. Julenisseverkstedet i Rovaniemi ved polarsirkelen i Finland for eksempel. Der meldes det stadig om sviktende salg av gaver med ubetalt skatt på flere undre tusen euro som en trist følge. Årsakene til salgs-svikt er sikkert sammensatte, men likevel.

Også julenissevirksomheten i Drøbak opplever visstnok økonomiske problemer fra tid til annen. Under finanskrisen i 2008 fikk Julenissen kuttet portostøtten fra kommunen. Flere privatpersoner sørget imidlertid for at julenissen kunne fortsette å svare på ønskebrev fra barn rundt om i verden

På dette grunnlag får vi bare håpe at arbeidsmiljøloven kan overholdes – med dispensasjoner, at dugnadsånden består, og at nissearbeideres deltids- og overtidsarbeid kan fortsette som i år, i noen århundrer til.

God jul ønskes! Både til Arbeidstilsynet, Arbeidsgivere, fagforeningene, verkstedarbeidere, og til folk flest.

Vil du holde deg oppdatert på ledelse og arbeidsliv? Prøv et abonnement på Dagens Perspektiv, eller vårt gratis nyhetsbrev.

Annonse
Synspunkt
søn 20.02.2022 23:47

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
synspunkt@dagensperspektiv.no.
 
 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no