Kan Norge forbli en energinasjon som også er klimavennlig og verdiskapende?

Publisert: 5. februar 2020 kl 08.15
Oppdatert: 5. februar 2020 kl 08.16

Audun Ingvartsen er leder i fagforeningen Lederne.

SYNSPUNKT. Ledernes egen energirapport «Energinasjon for framtiden» utarbeidet i samarbeid med Menon konkluderer med et klart JA!

Vi har sett på flere mulige satsningsområder som bør prioriteres i den nødvendige omstillingen som også vi mener vil skje for å oppnå reduserte klimautslipp.

Norge har vært en energinasjon i mer enn 100 år basert på vannkraft, olje og gass. Vi ønsker at Norge skal fortsette som en energinasjon med fortsatt høy verdiskaping, men framover med en noe annen miks av energibærere.

Det krever vilje til å tenke bredt og til å handle nå av politikere og politiske myndigheter. Mange peker på det vi vil kalle smale tanker ved ensidig å snakke om å sette en absolutt sluttdato i nær framtid eller fjerne leterefusjonsordningene for petroleumsaktivitetene. Vi minner om alle investeringene og påfølgende store avkastninger som er kommet tilbake til staten/samfunnet.

Vårt syn er basert på en både/og-holdning. Staten/samfunnet må også bidra til stimuleringer for fornybare alternativer i en overgangsfase.

Konsensus i internasjonale prognoser viser at olje og gass vil ha etterspørsel frem mot 2050 i energibruk. Vi minner om at norsk petroleumsproduksjon hele tiden har hatt minst utslipp i verdensmålestokk, og stadig blir renere.

Annonse

Både oljeanalytikere og forskningsmiljø erkjenner at om norsk petroleumsproduksjon stopper, så vil den umiddelbart bli erstattet av andre produksjonsland med langt høyere CO2-utslipp i produksjonen, «skitnere» produkt og mindre demokratiske styresett. Da burde vi tenke oss om to ganger før vi krever stans i produksjonen her til lands.

De fleste av de ovennevnte prognosene forutsetter imidlertid at karbonfangst og -lagring (CCS) får en viktig rolle.

Norge har og kan forsterke sine gode forutsetninger for å bli verdensledende på dette området, både når det gjelder karbonfangst, karbonlagring og maritim karbontransport.

Faktum er at gass allerede er en del av europeisk løsning i overgangen til fornybart, og vil løfte sin verdi i kombinasjon med karbonfangst i samarbeid med flere europeiske land.

Hydrogen, som vil kunne bli en viktig energikilde innen tungtransport og industri, kan utvinnes og omdannes fra naturgass utslippsfritt når det skjer i kombinasjon med karbonfangst.

Havvind, både fra faste og flytende installasjoner som vi allerede ser større prosjekter av, vil åpne nye markeder for norsk leverandørindustri. Her kan allerede etablert teknologi (og arbeidsplasser) fra petroleumsnæringen «gjenbrukes».

Norsk industri, og særlig prosessindustri, er offensive og innovative aktører i møte med global omstilling. De vil kunne omstilles både til å bli mer energieffektiv og utvikle nye innsatsfaktorer basert på null-utslipp og derved bli konkurransedyktig og eksportører både av egne produkter og på produksjonsteknologi.

Annonse

Disse omstillingene vil gi mer verdiskaping av våre naturressurser og krever, i tillegg til store investeringer, solide hjemmemarkeder for å bli industrialisert og derved kunne bli lønnsom. Her kan statlige myndigheter og ambisiøse politikere bidra med inspirasjon, investeringsstøtte og fornuftige reguleringer i dialog med aktuell industri og relevante næringer.

Lederne oppfordrer derfor alle politiske partier, som ansvarlige aktører, til å ta en bredest mulig diskusjon i sine beslutningsorganer og programkomiteer om hvordan omstillingen kan skje uten tap av verdiskaping.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no