iStock

Lederskapets yin og yang

Publisert: 26. mai 2020 kl 09.22
Oppdatert: 26. mai 2020 kl 09.22

Frode Dale er forfatter , ledelsesrådgiver og lederlos.

SYNSPUNKT. Hva er det som vil være det mest sentrale du som leder vil måtte både forholde deg til og ikke minst å jobbe med? Hva er det som vil påvirke din rolleutøvelse og som henger sammen? 

Finnes det for eksempel et «lederskapets yin og yang»?

Yin og yang symboliserer to motsatte, komplementære prinsipper som kald – varm, mørk – lys, passiv – aktiv og så videre. Overgangen mellom yin og yang er ikke skarp, men flytende. For eksempel kan man i filosofien beskrive sommer som full yang, høst som overgang fra yang til yin, vinter som full yin og vår som overgang fra yin til yang.

Yang og yin sees på som krefter som skal utfylle hverandre. Ubalanse mellom kreftene kan oppstå.

Den ytre sirkel betyr «alt» mens det sort og hvite innenfor sirkelen representerer samspillet mellom to krefter kalt «yin» (sort) og «yang» (hvit). De kan ikke eksistere uten hverandre. De er ikke helt sort og hvite, akkurat som at ting i livet ikke er helt sort eller hvitt.

Finnes det to krefter eller variabler du som leder må både forstå og ikke minst håndtere for å i det hele tatt klare å entre og fylle lederrollen? Er det noe du er avhengig av og som om ikke er to sider av samme sak så i alle fall to forutsetninger for din mulighet til å utøve ledelse i praksis? Mitt svar er sikkert ikke overraskende et klart ja.

Saken fortsetter under annonsen

Det jeg tenker på som de to aller viktigste variablene, er din selvforståelse og din rolleforståelse. Der jeg tenker at det er hvordan du kombinerer disse to som vil prege deg i din konkrete rolleutøvelse. Det handler om å kombinere den du er og det du skal gjøre. Eller mer presist: den du blir og det du faktisk gjør.

Ledere uten selvforståelse vil ikke kunne fungere i en lederrolle, simpelthen fordi det personlige legger så store føringer på ens lederatferd at dersom en ikke er oppmerksom på seg selv og bruker seg selv bevisst i møte med (ulike) mennesker, så vil en om ikke feile, så i alle fall bomme grovt.

Den andre forutsetningen for ledelse, er din rolleforståelse. Og da snakker jeg ikke om den generelle rolleforståelsen i form av lederteorier, lederstiler, lederforskning, lederatferd, men din konkrete rolleforståelse.

Som altså er kontekstuell og befinner seg et eller annet og på et eller annet nivå i din nåværende eller kommende organisasjon. En rolleforståelse som blant annet tar utgangspunkt i en konkret stillingsbeskrivelse, noen forventninger ifra en nærmeste overordnet, forventninger ifra medarbeidere og sideordnede både kollegaer og avdelinger/seksjoner. 

En rolleforståelse som også inngår i mange konkrete relasjoner med særdeles konkrete og levende mennesker. Altså en rolleforståelse som tar utgangspunkt i virkeligheten og ikke i overordnede, universelle og abstrakte lederteorier.

Å jobbe med sin egen selvforståelse og sin egen rolleforståelse som utgangspunkt for sin egen rolleutøvelse, er det jeg vil kalle for grunnforutsetninger for ens lederrolleutøvelse. Disse to variablene vil være grunnlaget for hvordan du tenker og således «gjør» ledelse i praksis. Har du ikke disse to forutsetningene i bunn, så vil de fleste andre variabler og faktorer nærmest falle på stengrunn.

Det finnes altså (mange) andre meninger om hva som er grunnlaget for ledelse. Det fine for deg som leser, er at det altså ikke finnes noen svar. Bare mange meninger – mange meningsbærere. Som du kan kjøpe, forkaste eller plukke nennsomt ifra. Der det tilslutt er du som skal svare på hva du mener er grunnlaget for ledelse generelt og lederskap kontekstuelt.

Saken fortsetter under annonsen

Det aller viktigste grepet i dette (tanke)arbeidet er trolig at du har jobbet deg frem til en (foreløpig) personlig lederteori/-filosofi bygd på anvendbar selvforståelse og konkret kontekstuell rolleforståelse. Der du lærer av den når du bruker den.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no