En sjef som hele tiden ser over skulderen din eller insisterer på å korrigere små deler av arbeidet ditt, er en mikrosjef og en helseskadelig sjef, skriver Glenn Hole, direktør for offentlig sektor & lisens i Skill AS.

iStock

Synspunkt

«Sjefen fra helvete»

Publisert: 29. oktober 2020 kl 09.50
Oppdatert: 29. oktober 2020 kl 14.40

Glenn Hole er direktør for offentlig sektor & lisens i Skill AS.

SYNSPUNKT. Forleden spiste jeg lunsj med en tidligere kollega som nettopp hadde sagt opp, hun hadde for en stund siden fått en ny sjef og det var «sjefen fra helvete»! Jeg antar at alle, på et tidspunkt i karrieren, har hatt en «sjef fra helvete».

Hun forklarte hvordan den nye sjefen på en kort måned hadde knust hennes daglige arbeidsglede og motivasjon. Før hun fikk sin nye sjef så hun på hverdag som en ny mulighet, nå opplevde hun hverdag som et «helvete». Den nye direktøren minnet henne konstant om hennes rolle og plassering i organisasjonen. «Det er jeg som er direktør, og jeg spør når jeg vil høre dine meninger». Hun gikk fra å ha vært en betrodd diskusjonspartner for tidligere direktør til å være utelatt i alle dialoger. Nå ble hun «bare» tatt med på diskusjon når hennes nye sjef kunne dra nytte av sine meninger, dette gikk på motivasjonen løs.

Den nye sjefen styrte alt i minste detalj, og hun opplevde det som han hadde null visjoner for hvor selskapet skulle være i fremtiden. Eneste han hadde klart å lire ut av seg var at: «Ingen kjenner fremtiden». Hun beskrev det akkurat som å være på et skip der kapteinen bare står på broen og lurer på hvor man skal seile. Som om det ikke var nok, krevde den nye sjefen å godkjenne ting ned til minste detalj. Han blandet seg inn i enkle kontoføringer i regnskapet noe som definitivt lå under hennes mandat og ansvar. Den nye sjefen hennes stilte spørsmål ved hvert trekk hun gjorde og lot henne aldri fullføre noe på egenhånd.

Ikke velg en fremtidig jobb, velg din fremtidige sjef i stedet.

Hun ble redd for å gjøre noe som helst for da viste hun at hun måtte «stå skolerett» og svare på hvorfor hun hadde ført ting i regnskapet på linje 2 fremfor 32 i regnskapet, selv om det var i samme regnskapspost. Den nye sjefen hennes hadde absolutt ingenting å tilby verken i form av inspirasjon eller motivasjon for organisasjonen. Hun opplevde det som han demoraliserte totalverdien til alle sine nærmeste medarbeidere.

Hennes frustrasjon vokste dag for dag, hun fikk ikke ta de nødvendige beslutningene, men det mest frustrerende var kanskje at han selv ikke klarte å ta en beslutning. Selv den minste beslutning skulle innom den nye direktøren for aksept. Hun opplevde det som han heller utsatte alle beslutninger og skapte betydelig intern uro i organisasjonen ved at ikke noe ble besluttet. På tross av at han stadig uttalte at han ønsket at beslutninger skulle besluttes så lavt nede i organisasjonen som mulig. Men, krevde alltid siste ord i alle saker.  

Saken fortsetter under annonsen

Forskning viser at gode sjefer er en sjelden rase, og det er bedre å velge en sjef enn et selskap. Vi har alle hørt ordtakene: Folk forlater ikke selskaper, de forlater dårlige sjefer. En dårlig sjef bidrar til at gode og dyktige medarbeidere forlater jobben selv når de liker selskapet de jobber de. Dette skjer ved at dårlige sjefer driver med mikroledelse. Sjefer som driver mikroledelse av sine medarbeidere, reduserer de ansattes innsats, lar medarbeidernes kompetanse og potensial være ubenyttet.

Advarselstegn på at din sjef kan være helsefarlig:

1. Viser uvillighet til å lytte til tilbakemeldinger: Jeg var for noen år siden vitne til at en konsernsjef som skulle avslutte møtet, avrundet med følgende: «Dette synes jeg var et bra møte», hvorpå han spør resten av ledelsen: «hva syns dere?»  Selvfølgelig var det ingen som protesterte mot konsernsjefen etter at han hadde startet at dette var et godt møte. Ledelse handler om å lede mennesker, som inkluderer å lytte til de i frontlinjene, fra forskjellige nivåer i organisasjonen og vise interesse for deres meningsfulle ytringer. Noen sjefer er dessverre så høye på seg selv at det eneste de ønsker er å projisere sine egne tanker på alle andre. 

2. Har en annen virkelighetsoppfatning og er konstant inkonsekvente: Når sjefen alltid har en annen oppfatning av virkeligheten enn resten av selskapet og er inkonsekvent, er det virkelig fare på ferde. Det var et tilfelle der en konsernsjef en gang fortalte ansattrepresentantene og fagforeningene at selskapet ikke hadde økonomiske problemer og uttalte at selskapet hadde god økonomisk likviditet. Selv om konsernet hadde tapt titalls millioner de siste årene, og selskapets egenkapital var nesten tapt. Den samme topplederen uttalte at det ikke var noe å bekymre seg for.

På tross av møterommet var fullt av ansattrepresentanter og fagforeninger, benektet samme konsernsjef senere at han noen gang sa at det ikke var noen økonomiske problemer i selskapet. Som sjef kan man ikke si en ting en dag, og noe annet neste dag. Dette betyr ikke at det ikke skal være noe rom for fleksibilitet eller endring av etablerte protokoller eller prosedyrer i dialog mellom en toppleder og de tillitsvalgte. Men de mulige endringene bør være en del av organisert dialog og rimelig konsensus rundt en kjerne av konsistente prinsipper, kommunisert tydelig og direkte til alle. Når en sjef gir en uttalelse som vedkommende senere går tilbake på, skaper det tillitsbrudd i organisasjonen. Unyanserte fakta og i verstefall direkte løgn forgifter alltid moralen i en organisasjon og kommer alltid for dagen før eller siden.

3. Mangel på samsvar mellom ord og handling: I økonomiske trange tider, kan en sjef ikke forvente aksept for økonomisk moderasjon og kutt i velferdsgoder fra de ansatte hvis vedkommende selv fortsetter å bruke penger på dyre turer, middager og møtevirksomhet for seg selv og sine nærmeste.  

4. Detaljstyrer deg og organisasjonen: En sjef som hele tiden ser over skulderen din eller insisterer på å korrigere små deler av arbeidet ditt, er en mikrosjef og er en helseskadeligsjef, enten de har en grunn til det eller ikke. Mikroledelse dreper all kreativitet og tvinger en atmosfære av paranoia og skaper et miljø av frykt.

Saken fortsetter under annonsen

5. Deler ikke opplagt informasjon med deg: Hvis sjefen din alltid holder informasjon tilbake for derigjennom å oppnå en eller annen fordel, er vedkommende ingen lagspiller. Dette viser bare at det er en klar avstand mellom han som leder og deg som medarbeider, du skal bare følge en ordre uten å ha noen mening.

6. Er frakoblet organisasjonens verdier: Hvis du har en sjef som opptrer som om vedkommende er hevet over selskapeters verdier og normer hvor det ett sett med regler for de ansatte og et annet for ledelsen, tyder det bare på at det er flere ting som ikke vil henge sammen.

7. Dårlige sjefer skaper et rekrutteringsproblem: De omgir seg bare med “JA” mennesker som aldri har noe å si, og bare er ett dårlig ekko av seg selv. De bygger aldri opp til eller utvikler morgens ledere i organisasjonen. Dersom det skulle skje en ulykke med toppledelsen vil det bare være et stort kaos igjen.

Det beste rådet er hvis du har en sjef fra helvete, er ta beina fatt og kom deg så raskt som mulig unna før han ødelegger deg og din selvtillit.

Ikke velg en fremtidig jobb, velg din fremtidige sjef i stedet.

 

 

Saken fortsetter under annonsen

Referanser:

https://ostrom-ordner-opp.no/helsefarlige-ledere/

https://forskning.no/arbeid-handelshoyskolen-bi-ledelse-og-organisasjon/tre-sider-av-farlig-ledelse/722545

https://forskning.no/handelshoyskolen-bi-kommunikasjon-ledelse-og-organisasjon/helsefarlige-ledertyper/1022718

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/04/22/destruktiv-ledelse-og-fryktkultur/

https://fagbladet.no/nyheter/forskningen-er-klar-dette-er-den-beste-formen-for-ledelse-6.91.488427.9684537df9

 

Saken fortsetter under annonsen

 

 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no