Bedrifter der lederne er gode på å støtte, følge opp, styrke og engasjere de ansatte, har 30 prosent høyere omsetning enn gjennomsnittet, viser en ny rapport fra Unit4, ifølge HR-sjef Anne Ingeborg Bjørnstad.

laflor, iStock

Slik får du maksimal verdi ut av dine ansatte

Publisert: 18. november 2020 kl 09.56
Oppdatert: 18. november 2020 kl 10.02

Anne Ingeborg Bjørnstad er HR-sjef i Unit4.

SYNSPUNKT. Hadde det ikke vært fint om du før en ansettelse kunne vite hvor lenge en person ville bli i bedriften, eller hvor mye verdi vedkommende faktisk ville skape? Ingen kan se inn i fremtiden, men det er en rekke ting du kan gjøre for å velge rett person og sørge for at hun blir hos deg i lang tid.

Vi i Unit4 har nettopp publisert en rapport om hvordan du kan øke hver enkelt ansatts totalverdi. Det vil si hvor mye verdi vedkommende skaper fra hun blir ansatt til hun slutter. Rapporten baserer seg på funnene til forsker Maia Josebachvili, data fra vår egen HR-programvare, og en fersk undersøkelse vi har fått gjennomført om ansattes engasjement på jobb.

Hvis du synes det høres litt kynisk ut å snakke om ansattes verdi på denne måten, så la meg berolige deg: Rapporten slår fast at den mest effektive måten å maksimere prestasjonene til de ansatte, er å behandle dem bra og sørge for at de er motiverte. Det er en rekke tiltak dere kan iverksette, og jo flere slike tiltak dere gjør, jo lenger blir de ansatte i organisasjonen, og jo mer verdi kaster de av seg.

Må være full match

Kultur er avgjørende allerede i rekrutteringsprosessen. Å finne ut om en kandidat passer inn i bedriftens kultur er en viktig oppgave som HR-avdelingen bør ta seg av. Hvis kandidaten ikke passer inn, så bør dere ikke ansette henne! Deretter er det teamlederne, som sitter på fagkompetansen, som må avgjøre om kandidaten har ferdighetene og kompetansen dere trenger.

Kutt oppstartstiden med 30 prosent

Så snart rett kandidat er funnet, bør dere begynne «preboardingen», som går ut på å få unna alt det administrative arbeidet allerede før den nye personen har sin første arbeidsdag. Når personen har begynt, er det viktig at hun i tillegg til god opplæring, settes godt inn i bedriftens kultur og prosedyrer. Hun må få jevnlig veiledning, og gjerne en fadder i det første kvartalet. På denne måten kan dere redusere tiden før vedkommende er produktiv med 30 prosent. Gjennom en slik prosess klarte Google å redusere tiden før en nyansatt produserte for fullt med en hel måned.

Saken fortsetter under annonsen

Snakk sammen - ofte

Når det gjelder ledelse og utvikling, ser vi at de som får jevnlig coaching og hyppige tilbakemeldinger, presterer bedre enn ansatte som vurderes en til to ganger i året. Ved å sette flere kortsiktige mål for arbeidet, og evaluere disse sammen med de ansatte, får du bedre oversikt over teamets progresjon. Det er dessuten lettere å fange opp misnøye og frustrasjon, slik at du kan ta tak i dette før det blir et problem. Over 60 prosent av bedriftene i vår undersøkelse opplevde at de fikk økt verdi av jevnlige en-til-en-samtaler.

De som får jevnlig coaching og hyppige tilbakemeldinger presterer bedre enn ansatte som vurderes en til to ganger i året

Velg empatiske ledere - ikke fageksperter

Valg av ledere har også stor påvirkning på hvor mye verdi de ansatte produserer. Jeg mener vi har altfor mange ledere som ikke bure vært ledere. Problemet er at bedrifter forfremmer de som gjør det bra på sitt fagområde, og ikke de som har gode lederegenskaper. Vår undersøkelse viser imidlertid at bedrifter der lederne er gode på å støtte, følge opp, styrke og engasjere de ansatte, har 30 prosent høyere omsetning enn gjennomsnittet.

Lønn aldri nok

For å få motiverte og produktive ansatte, må du fokusere på trivsel og en god kultur. Lønn og goder vil aldri kunne skape dette alene. Folk trenger å føle tilhørighet til et fellesskap og å bli verdsatt. Ifølge LinkedIn er mangel på anerkjennelse av innsats en avgjørende faktor for 12 prosent av de som sier opp jobben. Å anerkjenne gode resultater er grunnleggende for motivasjon og engasjement. Sørg også for at det er lett for ansatte å komme med innspill og tilbakemeldinger. Og undervurder aldri verdien av sosiale aktiviteter. Vennskap på jobben viser seg å øke prestasjonene.

Saken fortsetter under annonsen

Vil du ha mest mulig ut av dine ansatte? Prioriter å gi dem en god start, tett oppfølging, utviklingsmuligheter, god ledelse og skap et godt miljø. Da får du resultater.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no