Den gode prosjektlederen stiller spørsmålet «Hva ønsker vi å oppnå med gjennomføringen av prosjektet?», skriver Øyvind Lundberg i WSP.

iStock

Synspunkt

Dette kjennetegner en god prosjektleder

Publisert: 5. mars 2021 kl 08.41
Oppdatert: 5. mars 2021 kl 10.38

Øyvind Lundberg er fagansvarlig for prosjektledelse i konsulentselskapet WSP.

SYNSPUNKT. De siste femten årene har prosjektlederen gått fra å styre tid, kostnad og kvalitet til å få en mer omfattende rolle med fokus på god måloppnåelse. De klassiske oppgavene er fortsatt bærebjelken for godt prosjektlederarbeid; struktur og kontroll, styre kostnader, sørge for god fremdrift og passe på kvaliteten. Men faget har utviklet seg.

En god prosjektleder i dag er opptatt av verdiskaping, og hva som er det faktiske målet med prosjektet. Du må forstå konteksten og virksomheten, se det store bildet og være rådgiver for prosjekteieren, slik at målene blir tydelig definert.

De beste skiller seg ut ved å evne å identifisere hvilke grep som skal til for at oppdragsgiver eller prosjekteier får et enda bedre resultat. Dette er prosjektledelse på neste nivå, som gir reell verdiskaping for oppdragsgiver.

De beste skiller seg ut ved å evne å identifisere hva  som skal til for at oppdragsgiver får et enda bedre resultat.

Her er syv tips for optimal prosjektledelse

  1. Sett deg inn i problemstillingene og bakgrunnen for prosjektet. Prosjekteier og brukere besitter unik kunnskap om egen virksomhet. Denne kunnskapen må fram, systematiseres og formidles.

  2. Still spørsmålet «Hva ønsker vi å oppnå med gjennomføringen av prosjektet?» Definer deretter tydelige mål og behov. Se på hvilke fremtidsbehov som kan påvirke valgene som tas nå. Å definere framtidige behov kan være en krevende oppgave, og prosjektlederen må evne å innhente og bruke ulik kompetanse i dette arbeidet.

  3. Vær en rådgiver. Bruk innsikten din, og still de rette spørsmålene. Hent inn riktig kunnskap til riktig tid i prosjektet, dette bidrar til å sikre god måloppnåelse.

  4. Ta initiativ til å tenke nytt og annerledes for å oppnå et bedre resultat. Ha mot til å utfordre oppdragsgiveren. De fleste prosjekteiere setter pris på å få enda bedre løsninger, og det trenger ikke alltid innebære økte kostnader.

  5. Vær en god relasjonsbygger. Skap et godt samarbeidsmiljø i prosjektet der folk blir sett og tatt på alvor. God kommunikasjon er essensielt i alle prosjekter.

  6. Tenk funksjonalitet og bærekraft. Kan for eksempel flere funksjoner dele på samme areal, eller malverk gjenbrukes i et annet prosjekt? Har vi fleksibilitet til å ta inn ny teknologi?

  7. Fokuser på hva du kan gjøre bedre fra forrige prosjekt. De beste prosjektlederne jobber hele tiden målrettet med å utvikle sin egen kompetanse.

Saken fortsetter under annonsen

Vil du holde deg oppdatert på ledelse og arbeidsliv? Prøv et abonnement på Dagens Perspektiv, eller vårt gratis nyhetsbrev.

 

 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no