Per Krohgs berømte maleri, Kristiania-bohemen, er malt på veggen på Grand Cafe.
Foto
wikimediaCommons

Hvordan forholde deg til følelser i lederrollen?

Publisert: 28. september 2021 kl 08.00
Oppdatert: 28. september 2021 kl 08.00

Mariann Crantz er organisasjonspsykolog.

SYNSPUNKT. Hva gjør du når en medarbeider reagerer med irritasjon, sinne eller passiv aggressivitet? Hva når du selv kjenner at begeret er i ferd med å renne over? Hvordan kan du få medarbeidere og kolleger til å fosse over av motivasjon og lyst til å gripe fatt i utfordringer sammen med deg? Vi er alle mennesker, og en viktig del av lederjobben er å håndtere det menneskelige landskapet når følelser er i sving.

Munch maler ut vår menneskelighet på en måte som berører en hel verden. Han fikk inspirasjon av bohemen, som på slutten av 1800-tallet satt på Grand Cafe og sydet av livskraft, radikale ideer og mot til å endre Norge! Bohemen, med Hans Jæger, Oda Lasson og Christian Krohg i spissen, tar livet ut til det ytterste og lever intenst, ekte og helt. «Lov meg at du alltid er tro mot deg selv, sann i dine følelser, og at du virkelig lever..!», sier Odas bror på dødsleiet. Det blir hennes ledestjerne. Bohemen rommer sine følelser, på godt og vondt, og utstråler livskraft og tydelig retning!

Autentiske ledere som kjenner seg selv, og er i kontakt med sine følelser, kan utstråle en livskraft som gjør at man får lyst til å være med! Sinding og Stiegler skriver at å være i kontakt med sine følelser innebærer forenklet fem ting: Å kunne legge merke til at du føler noe, som oftest i kroppen; at du faktisk tillater de følelsene å være der, selv om de er vonde; at du klarer å sette ord på hva du føler; at du klarer å sette ord på hva du trenger når du har det sånn; og at du så kan bruke denne informasjonen til å gjøre noe med det eller eventuelt velge å la være.

For eksempel hvis du er i en vanskelig konflikt på jobben, så vil det å vite hva du føler være nyttig for å forstå hva som er vanskelig for deg i konflikten, håndtere dine egne behov og klare å ta gode valg både for deg og kollegaene dine. Hvis du har vansker med å være i kontakt med følelsene dine øker sjansen for at konflikten får et dårlig utfall for deg og kollegaene dine.

Vi mener det godt, men ender ofte opp med en medarbeider eller kollega som føler seg lite sett og forstått, og kan føle seg dum eller feil som har det slik

Hva når andre reagerer? Hvordan møte andres følelser? Vanlige fallgruver er å forsøke å argumentere på sak og «rette opp forståelsen», påpeke hva som kan være positivt i situasjonen i et forsøk på å få vedkommende til å føle det bedre, foreslå løsninger, eller i verste fall be vedkommende «la det prelle av og ta seg sammen». Vi mener det godt, men ender ofte opp med en medarbeider eller kollega som føler seg lite sett og forstått, og kan føle seg dum eller feil som har det slik.

Saken fortsetter under annonsen

Det kan være klokere å møte følelsene empatisk først, og holde igjen løsninger eller et syn som utfordrer opplevelsen. Forsøk å sette deg inn i den andres ståsted, og sett ord på hvordan det må oppleves og føles for den andre. Valider og normaliser opplevelsen med ord som: «Det er ikke rart at du kjenner det slik i den situasjonen du står i. Det skjønner jeg godt».

Mange blir bekymret for at det å stå i følelsen sammen med en annen forsterker den og kan gjøre ting verre, men som regel er det motsatt. Når noen forstår oss og møter oss på det vi føler, så føler vi det litt bedre. Vi blir mindre ensomme, får hjelp med aksept av følelsen, og så er det akkurat som det løsner litt. Det er som gestaltpsykologiens far uttalte: «If you accept what is, what is changes”. Etter å ha blitt sett, forstått og validert i opplevelsen, er sannsynligheten mye større for at vi blir klar for å se situasjonen fra flere vinkler og å se på løsninger.

Kristianiabohemen tok livet ut til det ytterste og snakket og skrev ærlig, selvavslørende og rått om følelsene i livets svingninger. De var nok ikke alltid så kloke i håndtering av følelsene, som når det berømte trekantdrama mellom Hans Jæger, Christian Krohg og Oda Krohg utspilte seg i absintrus ...

De kjente nok på det filosofen Kierkegaard snakket om: «Fortvilelse er de modige ildsjelers følgesvenn...». Bohemen var i hvert fall ikke redd for det følelsesmessige landskapet, og hentet ut en kraft i retning av å endre samfunnet til det bedre.

Følelser gir viktig informasjon og er en stor del av hvordan vi opplever livet. De kan være til besvær og besnær.., men det hjelper å ha kunnskap og trening i å håndtere det menneskelige landskapet av følelser klokt.

Les mer i boken «Klok på følelser» av Stiegler, Sinding & Greenberg (2018), og på nettsiden «Følelseskompasset» utviklet av Sinding og Stiegler.

Synspunkt
søn 20.02.2022 23:47

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
synspunkt@dagensperspektiv.no.