Forsvarets spesialkommando (FSK) på øvelse.

Foto

Audun Braastad / NTB

Synspunkt

Ledelse i krise, krig og korona

Publisert: 9. februar 2021 kl 09.30
Oppdatert: 9. februar 2021 kl 09.31

Øyvind Husby er administrerende direktør i IKT-Norge.

Eirik Kristoffersen har vært spesialsoldat, mottatt Krigskorset med sverd for innsatsen i Afghanistan, og ble nylig utnevnt til Norges Forsvarssjef.

Hans bok «Jegerånd» er en inspirasjonskilde til hva jeg ser private og offentlige virksomheter kan lære av militært lederskap.

Norske soldater har i internasjonale operasjoner vist at de er verdens beste. Vernepliktige og spesialstyrkene våre blir foretrukket av Nato til de aller vanskeligste operasjonene. Foran profesjonelle enheter fra andre land. En av årsakene er det høye nivået på hver enkelt soldat. En annen årsak mener jeg er norsk militært lederskap. Hva kan vi andre lære av dette?

Det norske Forsvaret har utviklet et unikt lederskap som skal gjøre det i stand til å løse de mest krevende oppdrag i krise og krig. De har utviklet planleggingsmetoder som gjør dem i stand til å planlegge bedre enn fienden. Men det viktigste er kanskje metoder for å løse oppdragene – når planene ikke fungerer. For på slagmarken møter planene friksjon.

Friksjon er alt som ikke går etter planen i møtet med virkeligheten. 

Høres kjent ut på vei inn i et nytt «annerledes-år» med nye mutanter og alle på hjemmekontor?

Saken fortsetter under annonsen

Her er seks punkter fra Forsvaret jeg mener er relevante for ledere i kampen om å lykkes i 2021.

Intensjonsbasert ledelse

Fokus er hva, og ikke hvordan. Forsvaret har tro på at hvis målet er forstått, vil hver enkelt bruke sine evner, kraft og kreativitet for å nå målet.

Forsvaret lager detaljerte planer for hvert oppdrag. Men det viktigste, som alle planer inneholder, er en tydelig beskrivelse av hva som er intensjonen med planen. Hva er det som skal oppnås? Hvis dette er forstått, kan hver enkelt finne sin måte å løse oppdraget på. Uansett hvor mye friksjon planen møter - blir oppdraget løst på best mulig måte. Med alle på hjemmekontor har dette aldri vært viktigere. Ledere kan ikke detaljregulere. Alle er avhengig av en vellykket selvledelse hos hver enkelt. Men uten en klar og forstått målsetting, blir effektiv selvledelse umulig.

Tillit – skrives likt begge veier – og kan symbolisere at det er gjensidig

Være tydelig, tilgjengelig og tilstede

Dette er tre viktige prinsipper for militære ledere. Covid-19 har gjort at vi må tenke helt nytt for å være tilstede, og vi må bruke ny teknologi på nye måter for hele tiden å utvikle en bedre oppfattet tilgjengelighet.

Saken fortsetter under annonsen

Her har vi mye å hente, og vi må nå utvikle hjemmekontor 2.0 med infrastruktur, rutiner, kultur, lederskap og en ny teknolgistack som tar dette til neste nivå. Samtidig har det første punktet blitt enda viktigere enn tidligere - Være tydelig!

Fokusere på det som virkelig betyr noe

Spesialsoldater som bærer alt utstyret de trenger på ryggen i 3 uker, blir eksperter på å kutte ut alt som ikke betyr noe for løsning av oppdraget. Gjør det samme. Tving deg selv til å prioritere hardt. Hva er det viktigste du eller organisasjonen skal oppnå? Hva er bare «nice to have»? Hva vil du ta ut av sekken – hvis du skal bære den på ryggen i tre uker?

Hel – del – Hel

Forklar alltid oppgaver med helheten de inngår i. Hva er målsettingen med prosjektet? Hva er sluttresultatet av planleggingsprosessen og hvordan skal del-leveransene konkret se ut?

Hva er samfunnsoppdraget til organisasjonen? Alle må forstå hvordan hver enkelt oppgave er en avgjørende og viktig del i et meningsfylt oppdrag vi sammen skal løse.

Dette er avgjørende for forståelse, utførelse og motivasjon over tid. 

Saken fortsetter under annonsen

Bruke enkle modeller

Før et militær-oppdrag samles alle rundt modell-bordet og gjennomgår hva som skal skje, og hvorfor. Hva skal vi oppnå? Hva er veien dit? Hvem skal gjøre hva, når?

Det samme må vi gjøre i det sivile. Vi må illustrere strategien og planen på en pedagogiske måte alle forstår og husker. En effektivt metode for å kommunisere strategi og mål til hele organisasjonen er å lage et grafisk strategikart som viser mål og suksessfaktorer organisasjonen må lykkes med – og sammenhengen mellom disse (ref. Balanced Scorecard).

 Alle må forstå hvordan hver enkelt oppgave er en avgjørende og viktig del i et meningsfylt oppdrag vi sammen skal løse.

Etablere tillit

Tillit – skrives likt begge veier – og kan symbolisere at det er gjensidig. Med intensjonbasert ledelse detaljstyrer man ikke. Men for at dette skal fungere må man ha et lag man har tillit til. Man må bygge tillit – og gi tillit.

For at ansatte skal kunne ta ut potensialet, og for at oppdragene skal kunne løses på egenhånd fra hjemmekontor, kan man ikke detaljregulere. Men dette vil aldri ta bort lederens ansvar for at oppdraget skal løses. Derfor må det rette laget på plass, og tillit etableres – begge veier.

Saken fortsetter under annonsen

Det eneste vi med sikkerhet kan si på vei inn i 2021, er at planene våre vil møte friksjon. Etterretningsinformasjonen kommer til å være feil, sambandet virker ikke som det skal, og kartet stemmer ikke med terrenget. Nye mutanter og overraskelser vil bli kastet mot oss.

Men ved å lære av Forsvarets erfaringer for hva som fungerer i krise og krig, mener jeg vi også vil bli bedre under korona.

Samtidig mener jeg Forsvarets modell riktig gjennomført forsterker det som motiverer alle mennesker: Å bli sett. Føle seg relevant. Få tillitt. Føle seg verdsatt. Og ha frihet til å bestemme selv hvordan du løser oppgavene.

Samtidig som du er del av et felleskap som utfører et meningsfullt oppdrag.