STRIDSSPØRSMÅL: Skal tennene regnes som en del av kroppen? Det er et av de helsepolitiske stridsspørsmålene foran årets stortingsvalg.

Choja/iStock

Underlig Høyre-argument mot tannhelsereform

Publisert: 4. august 2021 kl 10.26
Oppdatert: 4. august 2021 kl 10.26

SKAL TENNENE REGNES en del av kroppen? Det har seilt opp som et viktig spørsmål i årets valgkamp. Striden står om vi skal fortsette med en politikk der fellesskapet betaler for helsehjelp for skader og sykdom som rammer alle deler av kroppen, med unntak av tennene: Med noen unntak må du selv punge ut om du trenger tannlegehjelp.

Konsekvensen av dagens system er at mange unnlater å gjøre noe med sine tannhelseplager, fordi de ikke har råd til å gå til tannlegen. Det rammer særlig sårbare grupper, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som Velferd.no omtalte tidligere denne uka.

Mens friske mennesker med god inntekt går regelmessig til tannlegen, gjelder det i mindre grad for dem som er syke og har dårlig råd, påpeker rapporten.

Drøyt én av fem nordmenn med svekket helse har et udekket behov for tannlegetjenester, ifølge SSB.

RAPPORTEN FRA SSB viser at det er behov for en tannhelsereform. Behovet bekreftes av de mange oppslagene i mediene den senere tiden om mennesker som ikke får gjort noe med store tannhelseproblemer fordi det koster for mye å gå til tannlegen.

Les også: Mange har ikke råd til å gå til tannlegen

Blir det regjeringsskifte til høsten, slik meningsmålingene tyder på, er det duket for en tannhelsereform. Partiene på venstresiden er enige om behovet for en reform, selv om de strides om hvordan og hvor fort den skal gjennomføres.

Annonse

RØDT GÅR LENGST av de rødgrønne partiene. Rødts forslag, som vil gi gratis tannhelse til alle, vil koste 12 milliarder kroner, skriver Fri Fagbevegelse.

12 milliarder kroner er mye penger, og Arbeiderpartiet vil derfor gjennomføre reformen gradvis, ifølge Arbeiderpartiet tannhelsepolitiske talsperson Tellef Inge Mørland.

– Arbeiderpartiet vil i første runde sikre gratis tannhelse for alle opp til 21 år og halv pris til du er 25 år. Unge i etableringsfasen har dårlig råd til tannhelse, samtidig som det er viktig å forebygge for resten av livet. Vi vil også ha på plass en egen stønadsordning for dem som har dårlig råd. Enkelte sykdomsdiagnoser må også blant annet prioriteres, sier Mørland til Fri Fagbevegelse.

HØYRE STRITTER PÅ sin side mot en tannhelsereform. Og partiet tyr til underlige argumenter for å begrunne sin motstand.

– Å innlemme tannhelse i frikortordningen, som Rødt ønsker, er ingen god løsning. Det innebærer at en million nordmenn vil få gratis tannhelse helt uavhengig ga inntekt, og om du er direktør eller hva som helst. Det er ikke løsningen for dem som faller utenfor, sier Høyres talsperson på området, Sveinung Stensland, Fri Fagbevegelse.

Det Stensland gjør, er i realiteten å argumentere mot universelle velferdsordninger, fordi de også er til nytte for folk som er rike. Det samme argumentet kan i så fall brukes mot det norske helsetilbudet generelt. Er det riktig at rike folk får behandling på sykehus uten å betale mer enn folk med dårlig råd?

Det er vanskelig å argumentere prinsipielt for at det offentlige ikke skal finansiere behandling av tannhelseproblemer på lik linje med andre helseproblemer.

Annonse

ET ANNET PROBLEM med Høyres argument er at det ikke er rikfolk som først og fremst vil nyte godt av en tannhelsereform. SSB-rapporten om bruk av helsetjenester viser at folk med god råd regelmessig går til tannlegen. De fleste med velfylt bankkonto unngår derfor alvorlige tannhelseproblemer og skyhøye tannlegeutgifter.

De som vil nyte godt av en tannhelsereform, er først og fremst mennesker som er syke og har dårlig råd.

Høyres bekymring for at rikfolk vil bli gratispassasjerer hvis vi får en reform der tennene blir en del av kroppen, kan partiet selv bidra til gjøre noe med. Det kan gjøres gjennom en balansert og fornuftig skattepolitikk som sikrer at rikfolk yter sin skjerv til å finansiere både egne og andres tannlegeutgifter.

STATSMINISTER ERNA SOLBERG ga for ti å siden ut en bok med tittelen Mennesker, ikke milliarder. Boka skulle bidra til å endre Høyres image, fra å være et kalkulatorparti til å være et parti som først og fremst er opptatt av folks velferd.

I spørsmålet om en tannhelsereform ser det ut til at Høyre har hentet fram kalkulatoren igjen og kommet til at folks velferd må vike fordi prisen er for høy. Det er imidlertid ingen dristig spådom at Høyre vil gå tapende ut av denne striden. Før eller senere vil vi få en helsepolitikk der tennene er en del av kroppen.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no