Engasjerte medarbeidere er gull verdt, skriver Nina Riibe.

Foto
iStock/HAKINMHAN

Hvordan beholde de gode medarbeiderne?

Publisert: 4. februar 2022 kl 09.51
Oppdatert: 4. februar 2022 kl 10.36

Nina Riibe er adm. dir. i Econa

SYNSPUNKT: Ikke bare mangel, men tanken på at nøkkelpersoner fort kan finne gresset grønnere på den andre siden. Utfordringen fremover blir å vinne kampen om de gode hodene, og ikke minst beholde de man allerede har.

Etter urolige år på arbeidsmarkedet står jobbtrygghet høyt hos mange. Allikevel ser vi at situasjonen begynner å snu. Folk sitter løst i stillingene sine, spesielt de yngre. Før kunne man få 200 søkere til en stilling. Nå må bedriftene ut og lokke til seg søkere.

En av tre av Econas medlemsmasse har enten byttet arbeidsgiver eller fått ny stilling siste året. Dette er heftige tall, og dokumenterer et hett arbeidsmarked, spesielt for de med attraktive utdanninger og kompetanser. I fjor fikk vi rundt 2000 henvendelser som gikk på arbeidsrettslige spørsmål, en tredjedel av disse ønsket bistand til gjennomgang av nye arbeidskontrakter. Ifølge Econas lønnsundersøkelse ser vi at revisjonsbransjen økte begynnerlønnen med ca 80.000. Dette sier noe om kampen om arbeidskraften.

I to år med nær sagt lock-down er gapet mellom antallet arbeidsledige og ubemannede posisjoner stort. Nav-direktør Hans Christian Holte forteller til E24 at flere bedrifter sliter med å finne personer med rett kompetanse. I alt 484.000 stillinger ble utlyst, det er 30 prosent mer enn i normalåret 2019.

Kampen står om faglærte og ikke minst kandidatene med høyere utdanning og kompetanse. Hva kan vi som arbeidsgivere gjøre for å vinne disse? Her er noen punkter jeg vil trekke frem:

Meningsfull jobb

Saken fortsetter under annonsen

lere etterlyser meningen i jobben de gjør. Lønn, god kantine og treningsstøtte er ikke nok. Spørsmålet er heller hva man egentlig tilfører samfunnet med sin mest dyrebare ressurs; mental kapasitet og verdifulle timer i døgnet.

Bærekraft og grønn omstilling er ikke lenger et «buzzord», men snarere en hygienefaktor. Jeg er bekymret over det store kunnskapsspriket blant bedriftsledere og folk generelt. I tillegg kommer det som er enda viktigere, og det er ønsket om å lære mer.

Engasjerte medarbeidere er gull verdt. Har du ansatte som er opptatt av bærekraft og stiller spørsmål ved bedriftens jobbing med tematikken, så vær en god lytter, gi støtte og utfordre engasjementet. Selv om de pirker i dagens tilstand i bedriften, vær villig til å se på prosesser med nye øyne. Dette vil gevinst på sikt.

Lære hele livet

Skal vi beholde nøkkelpersoner over tid, er karriereutvikling og påfyll av kompetanse avgjørende. Mitt råd er å si ja når ansatte ønsker nye mastergrader, flere studiepoeng, en mentor eller kurs og seminarer. Oppfordre ansatte til å ta ansvar for nye prosjekter på områder som vil kreve ny kunnskap og innsikt. En stor del av kompetansepåfyllet ligger nettopp i læringen på jobb. Utfordre de som ikke spør, og ikke tenk på det som en kostnad. Virgin-grunder Sir Richard Bransons mantra er «Train people well enough so they can leave. Treat them well enough so they don’t want to».

Digitalisering og mestring

Gamle metoder står for fall. Digitale løsninger som gir økt tempo og lønnsomhet ligger åpent for alle å ta i bruk. Ikke alle rekker opp hånda for å bli superbrukere eller heiagjeng. Noen kan synes det blir vondt og vanskelig å endre metodikk og gamle vaner. Vi må sørge for å tilpasse opplæringen til ansatte på ulike digitale nivåer og få alle til å forstå hvorfor. Heller ikke her har den ansatte et valg om å la være.

Saken fortsetter under annonsen

Mennesket er komplekst og samtidig enkelt. 70 prosent av valgene vi tar styres av følelser. Vi vet at den indre motivasjon er sterkere enn den ytre. Målet er at det er arbeidsoppgavene som er drivkraften. Belønningen er mestringsfølelse. Kombineres dette med ønske om å hjelpe, dele og støtte kollegaer, har du grobunn for en robust organisasjon.

Nøkkelen er en god leder- og medarbeider relasjon. Involvere, se og gi tillitt nok til at medarbeideren får troen og motet til å utfordre seg selv. Det er tross alt morsommere å jobbe i en virksomhet som lykkes og som tjener penger, enn en virksomhet som sliter.

Fellesskap gir kraft

Å skape et sterkt fellesskap blir mer krevende hvis alle sitter på hvert sitt hjemmekontor. Faren er en gjeng med enkeltindidivider som utfordrer fellesskapet. Sett sammen en verktøykasse som hjelper deg til å skille deg ut, der fellesskap er et viktig verktøy. Det ligger mye kraft i et sterkt fellesskap.

Jeg er sikker på at den fysiske arbeidsplassen vil bli viktigere enn noen gang, men lokalene må justeres til en ny hybrid hverdag.

Det vil bli større behov for sosiale soner, prosjektrom, arenaer for ideer og innovasjon samt prosjektarbeid. Dette bekreftes også av næringsmeglerbransjen. Det må gjøres attraktivt å komme på arbeidsplassen fremfor å jobbe hjemme.

Kultur

Saken fortsetter under annonsen

Kultur er et av de sterkeste kortene vi som ledere har. En tydelig visjon og verdier må opp av skuffen og ut til ansatte. Dette er kompasset vi skal styre etter. Du bør ha et krystallklart bilde av hva slags dynamikk du vil du ha for å følge kompasset. Det å snakke positivt om fremtiden vil trygge de ansatte og det blir enklere å få de med seg på retningen du har staket ut. 

Oppsummert, mitt overordnende mantra er fem punkter:

Forutsigbarhet, Trygghet, Mestring, Kreativitet og Glede.

I denne rekkefølgen. Skap en kultur med klare kjøreregler og få de ansatte til å gå den ekstra milen. Dette fordrer at vi trener hele tiden. Vi må trene på å gi hverandre takhøyde, tydelige tilbakemeldinger og forstå betydningen av å ville hverandre godt. Dette kan fort virke som klisje, men har man det i bunn har du en organisasjon som tåler mye. Da har du en robust kultur, som vil trekke til seg de rette hodene.