Viken fylke

Foto
Heiko Junge / NTB

Viken må brytes opp

Publisert: 17. januar 2022 kl 09.28
Oppdatert: 17. januar 2022 kl 09.41

Trygve Tamburstuen er tidligere statssekretær i industridepartementet og Olje -og energidepartementet. Han er nå blant annet styreleder i Oslo-Stockholm under 3 timer As Og Regionalpark Haldenkanalen

SYNSPUNKT: Det er liten tvil om hva velgerne har oppfattet at AP har stått for i denne saken. Det har vært i tråd med sosialdemokratiets beste tradisjoner:

  • Demokratisk nærhet

  • Desentralisering og en aktiv distriktspolitikk for utkantene

  • Sterke samfunnsinstitusjoner plassert i bygd og by

Tvangssammenslutningen til Viken fylke bryter med alle disse prinsippene. Og det kan ikke være slik at vi ikke kan reversere et politisk vedtak selv om det koster noe. Særlig ikke når kostnadene for en deling åpenbart er altfor høyt beregnet.

I prinsippet er fylkesleddet ett ledd for mye i vår forvaltning, som bidrar til at vi i Norge har en offentlig forvaltning som koster 50% mer pr innbygger enn i Sverige. I tillegg ble det lite ut av oppgavereformen som skulle flytte viktige oppgaver fra Staten til fylkene; nesten ingen nye oppgaver ble tilført fylkene. I dag utgjør driften av videregående skoler 60% av Vikens operative kostnader. Resten er samferdsel og tannhelse (hvorfor ligger ikke tannhelse til den kommunale helsetjenesten?) og støtte til kultur og næringsutvikling.

Erfaringene med Viken så langt er det ikke er skjedd verken noen aktivitetsøkning innenfor disse sektorene (bortsett fra muligens litt på samferdsel), eller noen bedring av effektiviteten. Kostnadene til administrasjon og ledelse har tvert imot økt.

Kostnadsanslagene i rapporten som angir at det vil koste 3-400 millioner å dele opp Viken igjen, er basert på prosjektkostnadene en hadde ved å etablere monsteret Viken. Det er all grunn til å tro kostnadene ved å gå tilbake til det en hadde før 2020, som er kjent, vil være betydelig mindre. IKT-kostnader på 2-300 millioner ved en oppdeling er jo ganske utrolig i 2022. Og rapporten setter ikke disse beregnede kostnadene for å splitte, opp mot kostnadene ved å videreutvikle Viken. Derfor må politikerne bruke fornuften mer enn denne rapporten når saken skal avgjøres. Og ta hensyn til at rapporten er skrevet av byråkrater som trolig har en egeninteresse av at Viken opprettholdes.

Saken fortsetter under annonsen

Politisk og demokratisk vet vi at størrelse styrer deltakelse. Ingen velgere har noe forhold til et fylke som er så stort og med så mange innbyggere som Viken. Å opprettholde Viken vil forsterke de markerte tendensene både til redusert politisk deltakelse og svekket tillit til politikerne. For «vi skjønner ikke hva de holder på med», og «de bryr seg ikke om oss». Småskala skaper nærhet og småskalafordelene er oversett i forhold til at en alltid skryter av storskalafordeler som skal tas ut ved sammenslutninger.

Å overføre beslutninger når det gjelder flest mulig offentlige oppgaver til lavest mulig demokratisk nivå – OG MED TILHØRENDE RESSURSER – er den politiske retningen AP må stå for. Akershus Aps rørende fokus på at Østfold og Buskerud vil få trange kår hvis de gjenopprettes som egne fylker, er jo det motsatte av å drive politikk. Norge har råd til å styrke lokaldemokratiet og beholde levende lokalsamfunn med desentraliserte tjenestetilbud over hele landet – se bare på alle milliardene vi nå sprer rundt for å bøte på koronakonsekvensene og strømprisene som løper løpsk på grunn av politiske misgjerninger. Eller den meningsløse byggingen av et nytt regjeringskvartal midt i Oslo, en by som gar hundretusener av ledige kvadratmeter kontorlokaler.

Det står ikke på penger. Men penger synes å være alt vi har. Norsk politikk – og det gjelder vel de fleste av oss som enkeltindivider – er nok blitt åreforkalket på grunn av oljeinntektene som i lang tid har svekket vår kollektive evne til å tenke nytt og djervt og leve etter at «politik er at vilja» som Olof Palme sa.