ANNONSØRINNHOLD

Prosessledelse - slik lykkes du med tverrfaglig samarbeid»

av: Playmakerne AS
Publisert: 3. desember 2021 kl 14.02
Oppdatert: 22. april 2022 kl 08.51

 

Av Playmakerne AS​ 3. desember 2021

Koronaepidemien har ført til store omveltninger i samfunnet, og mange bedrifter og grupper må finne nye måter å jobbe sammen på.

Det handler ikke bare om digital og hybrid. Du må kunne få med deg folk i komplekse og krevende prosesser, uansett format og uansett hvilken bransje du jobber i, hvilken teknologi du jobber med, om du har en formell lederposisjon eller ikke, forteller kursleder Line Vaarum.

Hun er en av gründerne i Playmakerne.no som tilbyr utdanning og kurs innenfor fagfeltet prosessledelse.

Les mer om Playmakernes prosesslederutdanning her

Kreative prosesser

Dagens virksomheter trenger medarbeidere som evner å lede workshops og styre prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte, forklarer kursleder Line Vaarum.

- Det jeg for alvor har lært de siste månedene, er at kompetansen på å få med seg folk i møter, workshops og større endringsprosesser blir enda viktigere når vi primært møtes digitalt, forteller Vaarum.

Med visjonen "Playmaker til folket!" har hun sammen med makker John Richard Hanssen holdt kurs i prosessledelse siden 2013. De opplever en stadig voksende interesse for det som er en helt unik utdanning i Norge.

Gjennom tre moduler får du som deltaker tilgang til et gjennomarbeidet konsept hvor både teori og metode er basert på forskning, og hvor læringen skjer gjennom praktisk erfaring underveis.

- En Playmaker er en som griper tak i nye ideer, planlegger og definerer utviklingsforløp, håndterer kaos og leder beslutningsprosesser, sier Vaarum. 

Etterspurt kompetanse

Ifølge en artikkel i World Economic Forum er det de myke kvalitetene – soft skills - som er aller mest etterspurt i arbeidslivet akkurat nå. Kommunikasjon og problemløsing kommer høyt opp på listen til arbeidsgivere verden over.

Verden er kompleks, og ingen kan vite alt. Derfor er det så viktig at vi evner å samarbeide, også på tvers av fag, forteller kursleder Vaarum engasjert.

- Prosessledelse består av verktøy og tankesett som effektivt får frem alles perspektiv og kunnskap i arbeidet med å løse problemer og skape nye muligheter. Slik involvering skaper engasjement og gjennomføringsvilje. Det har vi sett mange gode eksempler på, forteller hun.

Heidi Yttersian jobber som leder på IKEA i Trondheim, og deltok på prosesslederutdanning i vår.

- Playmakerne har gitt meg mange nye verktøy og teknikker for å få med meg menneskene og skape engasjement og eierskap rundt de ulike prosessene vi til daglig skal håndtere, forteller hun.

Med individuell veiledning mellom samlingene og aktivt samarbeid med de andre deltagerne, fikk hun også mulighet til å jobbe med aktuelle problemstillinger på arbeidsplassen underveis i utdanningen.

Organisasjoner og arbeidsliv i endring

Også på NTNU har de gode erfaringer med å sende ledere og medarbeidere på Playmakerkurs. Kim Lòrange Sørenssen er en av de som har hatt god nytte av dette. Til daglig jobber han ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU Fakultet for medisin og helse.

- Det er artig å være på Playmakerkurs, men det er enda artigere å se hvordan det har endret arbeidskulturen på min arbeidsplass. Vi har lært oss å samarbeide på nye måter. Og akkurat det har vi hatt særlig god nytte av, forteller Sørenssen.

De siste årene har de hatt flere faser med store endringer. Ikke bare på instituttet hvor han jobber, men i hele organisasjonen.

- Stadige omorganiseringer kan medføre endringstrøtthet. Det å ha verktøy som kan hjelpe deg gjennom krevende arbeidsprosesser, har vært både lærerikt og givende som tilskudd til vår arbeidskultur, understreker Sørenssen.

Praktisk øving sammen med andre

Gruppeprosesser med kreativ problemløsing er helt sentralt på alle modulene.

- Vi gir deg ikke en lang pensumliste og kursdager hvor foredragene står i kø, men akkurat passe med relevant teori – og praktisk trening sammen med andre, forteller kursleder Line Vaarum.

Mye av det du lærer er «plug & play». Du begynner å bruke verktøyene på kurset og fortsetter når du kommer tilbake på jobb, trygg på teori og praksis gjennom øving og refleksjon
 
 

En av de som selv har erfart nettopp dette, er geolog og forsker Guri Venvik ved NGU. Hun deltok på Playmakerutdanningen i vår, og er selv både overrasket og imponert over hvor raskt hun opplevde endring i egen arbeidshverdag.

Det å lære hvordan man driver en prosess har vært en av de viktigste lærdommene for henne.

- Vi er en faglig sterk etat, men vi kan godt bli litt mer kreative i måten vi jobber på. Jeg fikk helt nye verktøy som jeg kunne ta i bruk med en gang, og det har vært veldig positivt, forteller Venvik.

Om kursholderne

Line Vaarum og John Richard Hanssen etablerte Playmakerutdanningen i 2013 basert på lang erfaring med møte- og prosessledelse. De benyttes jevnlig som profesjonelle møteledere både fysisk og digitalt. Flere dyktige undervisere med tung prosesslederkompetanse er tilknyttet Playmakerutdanningen.

Les mer om prosesslederutdanning hos Playmakerne.no her

 

Hvorfor bli prosessleder?

● Bli bedre til å fasilitere, lede prosesser og stille gode spørsmål.

● Lær metoder for hvordan du kan involvere og skape engasjement hos andre.

● Lær å motivere til endring – og hvordan få med alle i prosessen på vei mot målet.

● Lær metoder og verktøy for kreative prosesser.

● Bli tryggere på å navigere i kaos og finne nye løsninger.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no