Barnehageutvalget legger fram to ulike finansieringsmodeller for private barnehager. 

Foto
Gorm Kallestad / NTB
 
 

 

Utvalg delt i harde fronter om barnehagefinansiering

Publisert: 16. juni 2021 kl 11.18
Oppdatert: 22. juni 2021 kl 08.25

Dagens finansieringssystem for barnehager ble utformet da barnehagereformen i 2003 førte til en storstilt utbygging av nye barnehager etter at alle barn ble sikret barnehageplass.

Flertallet i utvalget består av utvalgsleder Knut Storberget, Virke, KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet. De er bekymret for kjededannelsen i sektoren og viser til analyser som tyder på at det er superprofitt i sektoren. Det betyr at avkastningen er langt høyere enn det barnehageeiere kunne forvente seg.

Flertallet vil gi kommunene mulighet til å lage lokale regler for finansiering av barnehager.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) utgjør mindretallet i utvalget. De ønsker et grunntilskudd til barnehagene som skal sikre finansiering av de nasjonale kravene alle barnehager skal innfri.

PBL frykter konsekvensene av flertallets forslag. Det truer tilbudet for 140.000 barn i private barnehager, ifølge administrerende direktør Anne Lindboe.

– Vi synes det er svært oppsiktsvekkende at fagforeningene og Virke er villige til å fjerne den lovfestede retten til likebehandling – som sikrer barn i private barnehager et likeverdig tilbud med barn i kommunale barnehager, sier hun.

Annonse

Finn ledige stillinger på lederjobb.no