DEN GODE HJELPEREN: Næringslivskontakt Roger Strand hos Bodø Industri så fort at Dag Nærbøvik passet perfekt i en omsorgsjobb. – Han hadde rett, innrømmer Dag.

Da han kunne hjelpe andre, fikk Dag (52) et helt nytt liv

av: Redaksjonen
Publisert: 31. juli 2018 kl 11.11
Oppdatert: 20. april 2022 kl 14.38

– Situasjonen føltes rimelig absurd. Jeg hadde masse å gi, men det var ingen som ville ha meg.

Dag Nerbøvik (52) har aldri vært redd for å jobbe. Han elsket tunge tak og lange dager. Oppvokst på kaikanten i Bjarkøy ble han tidlig vant til å stille opp.

Kjærligheten bragte ham til Bodø. Og det var her problemene begynte. Det var nemlig helt umulig å skaffe seg en fast jobb. Det stoppet ikke Dag, som via byråer sikret seg en strøm av vikariater innen ulike bransjer.

Felles for dem alle var et fysisk tungt arbeid. Samtidig jaktet han hele tiden på noe fast.

Så sviktet ryggen

Så kom smellen for tre år siden. Kroppen begynte å protestere. Da han måte gjennom en halv time i dusjen for å få rettet ut ryggen hver morgen, skjønte Dag at noe var galt.

– Røntgenbildene fortalte alt. Flere ryggvirvler var utslitt. Det burde bare blitt en midlertidig pause.

For Dag følte at han fortsatt hadde så mye å gi. Mannen som hadde voktet laksen, spleiset tau og håndtert farlig avfall trengte bare en annen type jobb.

Han gikk ut på dato

– Den fantes ikke. I hvert fall ikke for en som hadde passert 50. Nå fikk jeg ikke en gang svar på søknadene mine. Jeg var rett og slett gått ut på dato.

Situasjonen var mørk. Økonomien rasert. Dag ble tvunget til å selge barndomshjemmet for å holdeseg flytende. Han var ung i hodet, men stemplet som avleggs i markedet.

Tenke utenfor boksen

Det var denne mannen næringslivskontakt Roger Strand møtte da NAV lurte på om Bodø Industri kunne hjelpe. Og det kunne de.

– Jeg så en person som oste av omsorg og empati. Hva med å bli helsefagarbeider, foreslo jeg.

Det å tenke utenfor boksen kan være nøkkelen til suksess, sier Roger Strand i Bodø Industri, som jobber som Key Account Manager.

Dag var en smule skeptisk, men etter hospitering hos Lillevollen Bofellesskap, en del av Miljøtjenesten i Bodø kommune, så kunne man konstatere at dette var full match.

Oppskriften var en myk start hvor Dag fikk jobbe uten at han følte noe press. Ryggen kom også på plass i en hverdag med varierte oppgaver. Samtidig fikk han hjelp til å starte på en fagutdanning, noe som var helt avgjørende.

Uvurderlige døråpnere

Hos Bodø Industri er Roger Strand krystallklar i sin vurdering av hvor viktig det er med bedriftersom Lillevollen Bofellesskap som tør å gi folk en sjanse:

– Det å åpne døra og gi folk en sjanse er helt uvurderlig. Når vi så ser, som i denne saken, at vi klarer å skaffe folk som passer perfekt inn i miljøet, så er det en ekte vinn-vinn situasjon.

33 % faste ansettelser

Måten Bodø Industri jobber på har dokumentert effekt for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne i jobb. Hele 33 prosent av de kandidater som de jobber med går over i en fast ansettelse, og hele 36 prosent av disse til NHO-bedrifter. Dette viser hvilken effekt Ringer i Vannet-strategien kan ha. Administrerende direktør Børge Bøyum forklarer hemmeligheten bak suksessen:

– Å skape arbeidstakere er ikke kjappe løsninger, men basert blant annet på et omfattende tillitsbasert samarbeid mellom arbeidsgiverne, NAV og Bodø Industri. Vi jobber etter den såkalte Ringer i Vannet-strategien. Det unike med Ringer i Vannet er at man ikke bare tar utgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker, men tar like mye utgangspunkt i bedriftenes behov for arbeidskraft. Vi finner aktuelle, jobbklare kandidater til bedrifter med et rekrutteringsbehov. Bedriftene har i forkant tegnet rekrutteringsavtaler og sagt seg villig til å rekruttere personer med nedsatt arbeidsevne.

9.000 flere i arbeid på landsbasis

Direktør Kenneth Stien i NHO-foreningen Arbeid & Inkludering er stolt over hva Bodø Industri og arbeidsinkluderingsbransjen får til.

– I 2017 hjalp Bodø Industri 100 av 305 kandidater i jobb. Hele arbeidsinkluderingsbransjen, som teller rundt 100 bedrifter, har på landsbasis hjulpet om lag 9000 mennesker tilbake i jobb i 2017. Den samfunnsøkonomiske gevinsten er betydelig da dette er personer med nedsatt arbeidsevne, med andre ord personer som av helsemessige utfordringer har havnet på utsiden av arbeidsmarkedet.

– Hva det betyr for den enkelte og samfunnet at flere finner veien til jobb i stedet for uføretrygd kan knapt måles. Vi ser det tydelig illustrert i historien til Dag Nærbøvik. Det er viktig at vi får inkludert alle de som ønsker å jobbe og kan jobbe, men som av ulike grunner sliter med å komme inn i arbeidsmarkedet. Det er derfor vi trenger arbeidsinkluderingsbransjen.

– Ringer i Vannet er et godt eksempel

– Vi trenger en inkluderingsdugnad for at enda flere som står uten jobb kommer seg inn i arbeidslivet, sa statsminister Erna Solberg da hun besøkte Arbeid & Inkludering sin store fagkonferanse i april.

Det overordnede temaet for Fagkonferansen 2018 var inkluderingsdugnaden som stats minister Erna Solberg har valgt å gjøre til en satsing for regjeringen.

Statsminister Erna Solberg (H).

Fagkonferansen er årets største bransjetreff for arbeid- og inkluderingsbedriftene.

– Ringer i Vannet er et godt eksempel

– Det er viktig for oss å være i kontakt med alle som jobber med inkluderingsdugnaden, de som skal være med på å bidra til at vi får flere i arbeid. Jeg mener Ringer i Vannet er et godt eksempel som går veldig tett opp til det vi mener at inkluderingsdugnaden skal dreie seg om, sier statsminister Erna Solberg i forbindelse med at hun besøkte og holdt innlegg på Fagkonferansen 2018 i regi av Arbeid & Inkludering.

– Muligheten for å få fast jobb i stedet for en sirkel av praksisplasser og aktiviteter. I bunn så må vi fortsatt jobbe med kompetansehevingen og skoleringen. Men vi mener at når vi inviterer arbeidsgivere og det offentlige til inkluderingsdugnad, så er det å være med på å ansette flere slik at de kan forsøke seg med mål om å få fast jobb.

– Bekrefter at vi jobber riktig

– Vi var godt fornøyd med Fagkonferansen og vi var veldig glad for at Erna Solberg kom og at vi får en anerkjennelse for at den måten vi jobber på er riktig. Tett oppfølging av den enkelte og arbeidsgiver gir jobb-match , samt arbeid til flere, sier Kenneth Stien, direktør for Arbeid & Inkludering.