Behovet for tilrettelagte jobber blir trolig stort også i fremtiden.

Foto

Lena Knutli

ASVL

Flere unge uføre trenger tilrettelagt arbeid

av: Redaksjonen
Publisert: 30. august 2018 kl 11.47
Oppdatert: 20. april 2022 kl 14.38

Andelen varig uføretrygdede blant de under 30 år har doblet seg siden 2006.

I mange år har gjengs oppfatning vært at de yngste i arbeidslivet har for lav arbeidsmoral, og at dette er en viktig del av forklaringen på at andelen unge uføre øker.

Men rapporten Vekst i uføretrygding blant unge fra NAV snur opp ned på vante oppfatninger om dette spørsmålet.

Stort udekket behov

Mye av forklaringen ligger i vesentlige medisinske fremskritt siden 80-tallet, særlig innen nyfødtmedisin, ifølge rapporten.

Flere enn før lever nå opp med kromosomavvik og alvorlige funksjonshemninger. I tillegg har det vært en særlig sterk vekst i andelen unge som har psykiske lidelser. Med slike utfordringer er det ofte vanskelig å finne sin plass i arbeidslivet.
Fra før står tusener i kø for å få en tilrettelagt arbeidsplass. Funnene i NAV-rapporten tilsier at behovet ikke vil bli noe mindre i fremtiden.

Heldigvis har regjeringen i sin Jeløy-erklæring signalisert at de ønsker å prioritere Varig tilrettelagt arbeid. Det er ASVL glade for.

– Gjennom Varig tilrettelagt arbeid blir jobb mulig for alle. Denne rapporten viser at behovet for slike arbeidsplasser er stort, og vi vil berømme regjeringen for at de ønsker å satse på ordningen, sier Dag Sandvik.

ASVL mener minst 2.000 nye tilrettelagte jobber må på plass i denne stortingsperioden.

2 av 3 lettere utviklingshemmede uten jobb

– Det er kommet til noen hundre jobber i år, men regjeringen må virkelig stå på for å få unna køene. Vi kan ikke leve med at to av tre personer med lettere utviklingshemning står uten arbeid eller annet dagtilbud, sier han.

Andelen unge uføre øker ikke bare fordi flere enn før lever opp med diagnoser og alvorlige funksjonshemninger.

En annen forklaring på at andelen øker, er nye rutiner og regler hos NAV, ifølge rapporten.

Etaten lykkes i større grad enn før å avklare tidlig om personer har behov for uføretrygd.

– Rask avklaring er bra. Samtidig er det viktig å huske at mange personer med uføretrygd både kan og vil jobbe litt, med tilrettelegging. Både den enkelte og samfunnet vil tjene på det dersom NAV husker på at tilrettelagt jobb kan være et alternativ. Arbeidsmuligheter for denne gruppen
bør prioriteres politisk, slik at NAV får insentiver til å sikre at de som vil jobbe, gis tilbud om det, sier Sandvik.

Kilder: Bragstad, Torunn (2018): Vekst i uføretrygding blant unge. Oslo: NAV Engeland, Jeanette & Langballe, Ellen Melbye (2017): Voksne og eldre med utviklingshemning: Hvor mange er i jobb, hvor mange mangler tilbud, og hva er alternativene? Tønsberg: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
Reinertsen, Stian (2015): Arbeid, dagaktivitet, livskvalitet og utviklingshemning. Trondheim: NTNU