Ansatte fra Vekstbedrifter over hele landet var samlet foran Stortinget 4. oktober.

Foto

SIRI SKAUSTEIN HELLEBUST

Minst 2.000 flere tilrettelagte jobber!

av: Redaksjonen
Publisert: 1. november 2018 kl 12.28
Oppdatert: 20. april 2022 kl 14.38

Det er altfor få Varig tilrettelagt arbeidsplasser (VTA) i Norge.

Mangelen på arbeidsplasser er så stor at ASVL og Vekstbedriftene krever minst 2.000 nye arbeids plasser innen utgangen av denne stortings perioden.

Et moderat krav

Kravet ble fremmet under Årets Viktigste Frokost 4. oktober. Ansatte med Varig tilrettelagt arbeid inviterte politikerne på Stortinget til å tre ut av stortingsbygningen for å få frokost og kaffe.

Samtidig ble det arrangert over 70 liknende frokost arrangementer over hele landet, der lokale politikerne også fikk presentert kravet om minst 2.000 flere arbeidsplasser.

På Eidsvolls Plass fortalte Erling Due Bergseth om arbeidshverdagen sin ved Nordpolen Industrier, en av ASVLs medlemsbedrifter.

– På Nordpolen er vi glade i hverdager. Hos oss kommer mange for tidlig på jobb, sa han fra scenen, mens et 40-talls stortingspolitikere lyttet til budskapet.

ASVLs styreleder Anne-Grete Strøm-Erichsen appellerte til de folkevalgte om å ta skikkelig grep for å få ned arbeidsledigheten blant dem som har behov for tilrettelagt arbeid.

Hun var klar på at det trengs et stort antall nye jobber i årene som kommer:

– 2000 flere arbeidsplasser er et moderat krav, men det er en begynnelse, sa hun.

Stor arbeidsledighet blant unge

Det er dystre tall som utgjør bakteppet:

67 prosent av personer med lettere utviklingshemning har verken arbeid eller dagtilbud.

Samtidig har bevilgningene til nye arbeidsplasser vært altfor lave over mange år. Og det er de unge det går utover. Det er de unge som må sette livet på vent, og som går rett fra skole og over i passivitet.

En forskningsrapport fra NTNU viser at bare 15 prosent av utviklingshemmede mellom 18 og 25 år har varig tilrettelagt arbeid.

Også samfunnsøkonom og tidligere professor ved Norges Handelshøyskole, Victor D. Norman, holdt appell på Eidsvolls Plass.

Han kalte Varig tilrettelagt arbeid et kinderegg, og påpekte at ordningen er verdifull både for de ansatte og for samfunnet.

– Varig tilrettelagt arbeid er rett og slett så lønnsomt at man ikke kan la være å satse på det, sa Norman.

Kilder: Wendelborg, Christian, Kittelsaa, Anna M.
& Wik, Sigrid E. (2017): Overgang skole arbeidsliv for
elever med utviklingshemning. Trondheim: NTNU.
Engeland, Jeanette & Langballe, Ellen Melbye
(2017): Voksne og eldre med utviklingshemning: Hvor
mange er i jobb, hvor mange mangler tilbud, og hva er
alternativene? Tønsberg: Nasjonal kompetansetjeneste
for aldring og helse.