– For noen er arbeid alt. Jeg ser det blant annet når det kommer til å selge =Oslo. Det er det de har å stå opp for, det er der de møter mennesker og blir møtt med respekt, sier Petter Nyqvist.

– Verdien av arbeid er undervurdert

av: Redaksjonen
Publisert: 5. september 2018 kl 12.22
Oppdatert: 20. april 2022 kl 14.38

Tirsdag morgen var det stappfullt i lokalene i Bankgården-lokalene i Arendal. På scenen sto Petter Nyquist, for mange bedre kjent som «Petter Uteligger», som satte fokus på arbeidslivets paradokser og verdien av arbeid.

– Basert på de jeg kjenner og miljøet jeg ferdes i, så handler verdien av arbeid om det å ha noe å gå til, å være en del av noe. Det er viktig, men veldig undervurdert, sier Nyqvist.

– For noen er arbeid alt. Jeg ser det blant annet når det kommer til å selge =Oslo. Det er det de har å stå opp for, det er der de møter mennesker og blir møtt med respekt, legger han til.

Høyere toleranse

Han mener alle kan bli flinkere til å inkludere mennesker som har havnet utenfor, og det må starte med å erkjenne jobbene og tiltakene som allerede finner sted, mener han.

– Det er viktig å møte de som er i en slik situasjon med respekt. Noe av det viktigste er bedriftene, og de kan bli flinkere til å inkludere folk med forskjellig bakgrunn. Man bør kanskje ha en høyere toleransegrense.

Foto

– Vi har sett mange eksempler på at boksen sprenges.Når arbeidsgivers og arbeidstakers behov matcher og fører til verdiskapning for begge parter og samfunnet vinner, sier Monica Sivertsen ved Durapart.

– Man bør også ha flere typer arbeidstreningsalternativer. Hvis man ikke har vært i arbeidslivet på noen år, så er det ikke enkelt å komme tilbake. Det handler om fleksibilitet, men også det å skaffe nok arbeidsplasser som gir folk en sjanse, sier han.

Arbeidslivets boks

Monica Volden Sivertsen, leder for veiledningsavdelingen for Arbeid & Inkluderings-bedriften Durapart, forklarer at de ser på arbeidslivet som en boks. Hvis du er innenfor boksen, så er du rimelig trygg. Men for å komme inn må man kjempe. Og målet med arrangementet var at de oppmøtte kunne reflektere rundt hva de kan gjøre for å bli mer inkluderende.

– Vi ønsker å sprenge denne boksen. Det trenger ikke handle om myndigheter, politiske prosesser og næringslivet alene, men hver og en av oss kan sprenge boksen og slippe flere inn, sier hun.

– Petter Nyquist snakker viktig om arbeidets verdi for alle. Det er også en klar påminnelse for utformingen av arbeidsmarkedspolitikken. Det er nettopp de som i utgangspunktet kanskje er lengst fra arbeidslivet som har størst nytte av arbeidsforberedende tiltak. Derfor må det være stort rom for mangfold, langsiktighet og raushet i innsatsen på dette feltet, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid og Inkludering i NHO.

Arrangementet «Arbeidslivets Paradokser - foredrag med Petter Uteligger» ble arrangert i et samarbeid mellom Durapart AS, Arbeid & Inkludering, ASVL, Avigo, Lisand, Proflex AS, Mølla Vekst AS, SetPro.

Rekordmange med hull i CV-en i jobb

I fjor klarte arbeids- og inkluderingsbedriftene å få 9.000 med hull i CV-en og nedsatt arbeidsevne inn i arbeidslivet. Første halvår er tilsvarende tall 5.000. Det betyr at bransjen ligger ajour til målsettingen om 10.000 inn i jobb i 2018.

Administrerende direktør i Arbeid & Inkludering i NHO Service, Kenneth Stien, sier det er to hovedgrunner til at arbeidet deres nå gir så gode resultater:

– Bedre konjunktursituasjon gjør at etterspørselen etter arbeidskraft øker. Dessuten er metodikken bedre for hele fagfeltet, sier Stien.

Foto

Kenneth Stien, direktør Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel.

– Med bedre metodikk mener jeg at vi styrker den enkeltes mulighet til å komme i jobb gjennom arbeidstrening og kvalifisering. Det har kommet store endringer på fagfeltet. Vi jobber tett på arbeidsgivere, og driver nå kvalifisering rettet mot konkrete jobber og områder der vi vet det vil bli etterspørsel etter arbeidskraft. Vi kjenner ikke bare behovet i arbeidsmarkedet nå, men også behovet framover, sier Stien.

Samtidig er det ingen hemmelighet at når Norge nå er inne i en økonomisk oppgang, betyr det også at det blir enklere for folk utenfor arbeidslivet å finne seg en jobb.

– Vi mener likevel det faglige er det viktigste. Da vi hadde en historisk høykonjunktur i 2007, valgte mange å løse utfordringene med økt arbeidsinnvandring. Nå ser vi at arbeidsgiverne i større grad ser til arbeidskraftreserven i Norge, sier Stien.

Foto

En positiv løypemelding fra Inkluderingsdugnaden. Arbeid- og inkluderingsbransjen ligger an til å formidle rekordmange i jobb i 2018. Bildet er fra ps:hotell som for mange er et viktig springbrett til jobb.