Solfrid Flateby har jobbet med utvikling av medarbeidere, ledere og selskap i mer enn 20 år. 9. juni kommer hun til Auntie Solutions sitt frokostseminar for å dele tipsene som gir god mental helse på arbeidsplassen.

Annonsørinnhold | Frokostseminar: Mental helse på arbeidsplassen og valgene du må ta i 2022

av: Auntie Solutions Oy
Publisert: 8. juni 2022 kl 08.00
Oppdatert: 17. august 2022 kl 13.21

­Ifølge NAV var det et rekordhøyt antall på nesten en halv million utlyste stillinger i 2021. Virksomheter er nå helt avhengige av å møte arbeidstakernes behov når de skal rekruttere nye talenter og beholde ansatte. De fleste virksomheter som lykkes med dette er de som skaper en arbeidsplass der folk har det bra.

9. juni samler Auntie Solutions ledere og HR-spesialister på Litteraturhuset i Oslo for å diskutere mental helse på arbeidsplassen, og hvordan virksomheter kan jobbe aktivt for å skape et arbeidsmiljø som lar dem beholde, og tiltrekke seg, talenter i et presset arbeidsmarked. Meld deg på frokostseminaret her.

Sterke verdier vinner ansatte

Solfrid Flateby er ekspert innen bedriftskultur og arbeidsglede, og kommer til Auntie Solutions sitt frokostseminar for å dele sine erfaringer og kunnskaper om hvordan man skaper en arbeidsplass der folk gleder seg til å gå på jobb. Dette kan nemlig gi store gevinster for den enkelte arbeidstaker, for ledere og for virksomhetens suksess. Hun trekker fram to grunnleggende faktorer:

– I bunn må det være en klar struktur og en god kultur, sier Flateby, – Deretter må vi ha tydelige mål og en visjon for virksomheten. Vi ser at verdier og hensikt blir stadig viktigere for arbeidstakere, og dette krever at vi svarer på spørsmålene: Hvor skal vi, hvorfor skal vi det, og hvordan får vi med de ansatte på reisen?

Vil du vite hvilke valg du må ta for å sikre god mental helse på arbeidsplassen? Meld deg på Auntie Solutions sitt frokostseminar 9. juni.

Åpenhet og ærlighet bygger tillit

En god arbeidskultur innebærer at ansatte trives og gleder seg til å gå på jobb. De er engasjerte og føler et eierskap til jobben de gjør, og opplever den som meningsfull – selv i stressende perioder.

– Vi sier ofte at den enkelte skal oppleve «å bli sett», sier Flateby, – Men «å se noen» er et tomt begrep, med mindre vi fyller det med konkret atferd.

Flateby mener at dette avhenger av at den enkelte virksomheten jevnlig må analysere hva de bør gjøre mer av for å fremme god mental helse blant sine medarbeidere. Ledere må også innføre rutiner for hvordan de bør lytte til og bygge tillit til de ansatte.

– Tillitsbygging innebærer en stor grad av åpenhet og ærlighet. Det skal være trygt å være åpen om vanskelige ting man går gjennom på jobb eller hjemme, og man skal fanges opp av et sikkerhetsnett når man sliter, sier Flateby.

På Auntie Solutions’ frokostseminar 9. juni møtes ledere og HR-spesialister for å diskutere de største utfordringene innen mental helse på arbeidsplassen i 2022, og grepene vi må ta for å løse dem. Sikre deg din plass i dag!

Autonomi og ansvar gir motivasjon

Undersøkelser utført under koronapandemien viser en tydelig preferanse for tillitsbasert, fremfor kontrollbasert, ledelse. Sammen med større muligheter til å påvirke sin egen hverdag har dette i mange virksomheter ført til økt engasjement og – til mange lederes overraskelse – økt produktivitet.

– I en verden der ting går raskt har man ikke alltid tid til lange beslutningsprosesser. Ved å la ansatte få mer ansvar og ta egne beslutninger får de også den autonomien og eierskapet som mange motiveres av, sier Flateby.

Hun påpeker at mange, både ledere og ansatte, er redde for å gjøre feil, men at den risikoen er nødvendig for å styrke motstandsdyktigheten.

– Robusthet er essensielt dersom vi skal henge med og lykkes.. Ledere må være flinke til å ufarliggjøre det å gjøre feil, og sørge for at ansatte ikke føler at de står alene når ting går i vasken, forteller Flateby.

Arbeidsmiljø og kultur er langsiktig arbeid

I tillegg til at ansatte i motstandsdyktige miljøer vil stå sterkere under stressende perioder og i endringsprosesser, får de en arena for mestring og personlig utvikling. Og utvikling er en kontinuerlig prosess, også når man skal skape arbeidsplasser der folk ønsker å være.  

– Kulturbygging er en strategisk jobb som aldri slutter, understreker Flateby.

Hun forteller at bedriftene som scorer høyest på både økonomiske resultater og arbeidsmiljøundersøkelser er de som gjerne jobber mest med utvikling.

– Vi må aktivt inkludere og involvere de ansatte, og flytte fokuset enda mer fra forretning til folk, avslutter Flateby, – Til syvende og sist er det jo folk som skaper forretningen.

Vil du høre Solfrid Flateby sine beste tips til hvordan du skaper et arbeidsmiljø som lønner seg? Meld deg på Auntie Solutions sitt frokostseminar 9. juni.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no