Gjennom Auntie får HR-direktør i VIEW Ledger, Tonje Magnussøn, tilgang på dyktige fagpersoner som hjelper henne med å ta vare på ansattes psykiske helse. 

Foto
Foto: VIEW Ledger

HR-direktør: Auntie er min forlengede arm

av: Auntie Solutions Oy
Publisert: 9. mai 2022 kl 10.30
Oppdatert: 27. april 2022 kl 12.06

Når etablerte arbeidsformer endres over natten, er det viktig at ansatte har verktøyene de trenger for å føle mestring i arbeidshverdagen – også fra hjemmekontoret. Spesielt når virksomheten allerede er på en endringsreise.

– Vi ønsker å være en arbeidsplass der folk trives og kan utvikle seg. VIEW Ledger er et fremoverlent selskap som omfavner ny teknologi og utvikler oss ved å jobbe på nye måter. I årene som kommer skal vi jobbe litt annerledes enn vi har gjort til nå, og da er det viktig å trygge ansatte underveis i prosessen. Slik får vi dem med på endring, sier HR-direktør Tonje Magnussøn.

VIEW Ledger leverer økonomitjenester som hjelper selskaper med å effektivisere regnskap, økonomi og forretningsprosesser fra skyen. Selskapet har 220 ansatte i Norge.

I de fleste endringsprosesser er HR-ekspertene tett på. Også da pandemien traff Norge i mars 2020 fikk HR-ansatte over hele landet nye utfordringer. Hvordan sikrer man at de ansatte har det bra, når man ikke ser dem hver dag?

For VIEW Ledger ble Auntie løsningen, et finsk selskap som spesialiserer seg på god psykisk helse på arbeidsplassen. Gjennom rask, trygg og personlig veiledning sørger Auntie for at de ansatte har verktøyene de trenger for å mestre hverdagen og lykkes i jobben sin.

Vet du hvordan dine ansatte egentlig har det? 12. mai arrangerer Auntie webinar om hvilke tegn du skal se etter hvis du mistenker at en av dine ansatte er på vei til å bli utbrent. Les mer og meld deg på.

Lavterskel-hjelp i en hektisk arbeidshverdag

I januar 2021 samarbeidet VIEW Ledger og Auntie i et pilotprosjekt, der deler av virksomheten testet tjenesten. Magnussøn forteller at de ønsket et lavterskeltilbud, med trygg, rask og personlig oppfølging, som et supplement til virksomhetens helseforsikring. Det fant de i Auntie.

Nå brukes Auntie-tjenesten på tvers i konsernet, der ansatte får personlig oppfølging gjennom ulike pakker tilpasset deres behov. Alt skjer digitalt.

– For oss er det en styrke at Auntie er en digital tjeneste. Vi har alle hektiske arbeidsdager og terskelen for å søke hjelp blir ofte lavere om du kan få hjelpen du trenger når det passer best for deg, forteller Magnussøn.

De ansatte knyttet raskt gode, trygge relasjoner med Auntie sine eksperter.

– Noen er usikre på om man klarer å oppnå samme relasjon via skjerm som gjennom fysiske møter. Vår erfaring er at tillit bygges like godt digitalt, fortsetter hun.

Vil du vite mer om hvilke tjenester Auntie tilbyr? Her finner du Aunties ulike pakker for bedre psykisk helse.  

Ansatte som trives gir verdi for selskapet

For Magnussøn er det viktig å ha en profesjonell samarbeidspartner, som kan støtte henne i arbeidet med å ivareta virksomhetens ansatte. Hun har fortsatt hånden på rattet, og hjelper hver enkelt medarbeider og leder med å finne Auntie-pakken de vil få mest utbytte av.

– Auntie er min forlengede arm. Vi har tilgang på dyktige fagpersoner, som gir våre ansatte gode råd, støtte og nyttige verktøy for å håndtere utfordringer de står overfor, forklarer hun.

I en undersøkelse fra Mindshare Partners svarer 86 prosent av ansatte at de ønsker at arbeidsgivere åpner opp for å snakke om psykisk helse på arbeidsplassen. Likevel sier kun 60 prosent at de er komfortable nok til å snakke om hvordan de selv har det. Ansatte som har det bra og trives på jobb er mer motiverte, leverer bedre resultater og blir lengre i selskapet. Dette er også målet til VIEW Ledger.

Auntie er en god investering i psykisk helse

For å følge med på fremgangen får Magnussøn rapporter fra Auntie, som inneholder anonym statistikk og frivillige tilbakemeldinger knyttet til tjenesten. Resultatene kan hun bruke i virksomhetens forbedringsarbeid.

– Det kan være vrient å snakke om psykisk helse. Vi har ledere med stappfulle kalendere og som sliter med å få hverdagen til å gå opp. Vi har ansatte som går gjennom tøffe ting på hjemmebane og trenger hjelp og verktøy til å håndtere dette. At våre ansatte føler seg bedre er verdifullt og har en enorm effekt. Auntie er en god investering, avslutter hun.

Bli med på webinar 12. mai: Slik kjenner du igjen en utbrent ansatt. Les mer og meld deg på.