Hvordan bedrifter må forholde seg til inflasjonen

av: cybersoup ApS
Publisert: 18. mars 2022 kl 13.39
Oppdatert: 22. april 2022 kl 08.51

Forbrukerne kjenner godt til den faste prisøkningen som kommer på dagligvarer omtrent to ganger i året, og målet er at inflasjonen i Norge skal være omtrent 2,5%. Det gjøres flere tiltak regelmessig fra staten for å få opp eller ned inflasjonen avhengig av om den er på vei til å bli for høy, eller for lav.

Påvirker inflasjon bedriftens økonomi?

Selve årsaken til at vi har inflasjon i landet er fordi selve pengemengden øker, uten at det produseres flere varer eller tilbys flere tjenester. Dersom det blir mer penger i omløp vil forbrukeren bli mer pengesterk, og derfor vil dette føre til en god økning i prisnivået. Inflasjonen i seg selv skal ikke påvirke selve driftsresultatet i bedriftens økonomi. Dette er fordi inflasjonen ikke bare fører at varene bedriften selger blir solgt for et større beløp enn tidligere. Alle kostnadene rundt vareinnkjøp, produksjonskostnader, driftskostnader og lønnsutgifter øker i samme takt. Det som derimot vil ha en betydning for bedriftens økonomi er dersom bedriften har investert noe av kapitalen sin.

Inflasjon påvirker kronekursen

Den konstante inflasjonen i Norge sørger rett og slett for at den norske kronen blir mindre og mindre verdt for hvert år som går. For 20 år siden ville 100 kroner kunne skaffe hele familien et eller flere gode måltider uten særlige kompromisser, mens i dag kommer man ikke særlig langt med usle 100 kroner. Kronens verdi har derfor mye å si for bedriftens økonomi dersom de besitter et kapital som beholdes i banken istedenfor å gjøre en investering med kapitalen. For å sørge for å beholde kapitalens verdi er det essensielt å gjøre en investering på steder som forex valuta for å sørge for at pengene beholder sin verdi, eller forhåpentligvis øker i verdi fremfor å tape seg på en bankkonto. Pengene som blir stående på en bankkonto vil med tiden bli mindre og mindre kjøpesterke, mens pengene som er investert i aksjer, valuta eller andre steder vil beholde sin verdi opp mot markedet. Investeringen medfører selvfølgelig alltid en risiko, men mange vil påstå at det er mye tryggere å gjøre en investering av pengene i et solid marked enn å risikere at de taper seg stort i verdi over flere år. Derfor er det lurt å sikre verdien til bedriftens kapital via investeringer.