Hvorfor investerer så mange unge i aksjer?

av: Björn Olsen
Publisert: 22. mars 2022 kl 11.50
Oppdatert: 22. april 2022 kl 08.51

En potensiell forklaring på hvorfor så mange unge tiltrekkes til å kjøpe aksjer i dag, er at de har vokst opp under en periode med rekordlave rentenivåer. Unge voksne i dag har vokst opp i kjølvannet av den store finanskrisen, noe som har gjort at sparing i banken aldri har gitt noe særlig avkastning. Imidlertid er det også verdt å merke seg at denne generasjonen heller ikke har opplevd en tilbaketrekning på børsen, noe som kan gjøre at de er mer villig til å ta risiko enn tidligere generasjoner.

Unge investerer i fremtiden

Vi ser en klar trend i at unge investorer i dag har et mer fremtidsrettet syn på investeringer enn det tidligere generasjoner hadde. Dette betyr gjerne at de er villig til å investere i selskaper som er i kraftig vekst, men som ikke tjener penger i dag. Slike investeringer krever en høyere risikoappetitt, men det viser også at unge investorer investerer pengene sine mer idealistisk enn det tidligere generasjoner har gjort.

Det er få analyser på området, men det ser ut som vanlig verdivurderinger som pris/bok og multipler generelt har blitt forkastet av den nye generasjonen investorer. I dag er mange villig til å investere i selskaper med et langsiktig og fremtidsrettet syn. Dette har også gjort at en rekke selskaper har enorme multipler, noe vi spesielt ser på unge favoritter som Tesla, Alphabet, Amazon, Lululemon Athletica og Netflix.

Teknologien viser vei

Det er ingen tvil om at teknologi har hatt en viktig rolle i årsaken til at stadig flere unge velger å investere sparepengene sine i på børsen. Som vi så i tallene fra Aksjenorge øker snittet som har penger på børs hvert eneste år. Men det er spesielt den yngre gruppen som øker mest. Dette skyldes gjerne at de er villig til å ta i bruk nettmeglere og ulike tjenester som tidligere ikke har vært tilgjengelig.

De fleste unge som investerer i dag vil gjøre dette gjennom en nettbasert megler, ikke en aksjemegler knyttet til banken deres. Ikke bare er dette et langt rimeligere alternativ, men det gir også en unik mulighet til selv å ta kontroll på sparepengene. Dette har igjen resultert i at mange setter seg bedre inn i hvordan sparepengene deres forvaltes på en aktiv måte.

Tidligere ville tilsvarende sparing blitt foretatt gjennom arbeidsgiver eller i et pensjonsfond, men mange unge i dag har liten tro på at velferdsstaten vil ha tilstrekkelig muskler til å dekke belastningen dette medfører om 50-70 år. Mange velger derfor å spare selvstendig i aksjer og fond for å kompensere for den alderspensjonen som mest sannsynlig ikke vil være der lenger innen generasjonen går av med pensjon.

Kommer velferdsstaten til å svikte?

Det er lite som tyder på at velferden i Norge vil svikte, men yngre generasjoner har nok en tvil om at arbeidsliv og pensjon slik vi tidligere har kjent det, kommer til å fortsette inn i evigheten. Dette skyldes enkelt og greit at vi lever lenger, har andre forventninger til livet og ikke minst er det mange som ofte skifter jobb. Alle disse faktorene påvirker hvordan vi bygger opp pensjonen vår gjennom et langt liv og mange velger derfor å sikre sin egen fremtid på en bedre måte.

Ved å investere aktivt i aksjer vil man enklere kunne sikre at man har en pute å lande på, den dagen man ikke lenger ønsker å være en aktiv del av arbeidslivet. En annen trend som er verdt å merke seg er at mange unge i dag har et mål om å bli finansielt uavhengige eller gå av med pensjon tidligere enn det foreldrene gjorde. Dette ser vi spesielt innenfor F.I.R.E-bevegelsen(Financially Independent Retire Early) som har blitt sterk både i USA og Storbritannia.

Konklusjon

Mange unge velger å investere stadig mer av sparepengene sine i aksjer, noe som har ført til at dette i dag utgjør en av de største grupperingene på Oslo Børs. Det kan være flere faktorer som påvirker hvorfor unge investerer i aksjer, men vi ser spesielt at tro på individuelle selskaper og mistillit til det langsiktige pensjonssystemet er to store bidragsytere for denne gruppen. Uansett kan det bli spennende å se hvordan denne generasjonen gjør det videre når rentelandskapet nå er i stor endring.