ANNONSØRINNHOLD: Har du lederkompetansen du trenger?

av: Impaktor AS
Publisert: 21. juni 2022 kl 14.13
Oppdatert: 17. august 2022 kl 13.16

Undersøkelsen viser også at endringsprosesser påvirker engasjement og gjennomføringsevne på en negativ måte, men at smart involvering og riktig kommunikasjon vil kunne redusere de negative konsekvensene.

Formål med dette programmet er å gi deg som leder økt kompetanse på fire kritisk viktige områder som ledere og prosessledere må beherske:

  • Hvordan utøve ledelse i en tid med kontinuerlig endring?
  • Hvordan planlegge og gjennomføre endrings- og utviklingsprosesser?
  • Hvordan utøve tillitsbasert ledelse og istandsette medarbeidere til bedre selvledelse og aktivt medarbeiderskap?
  • Hvordan utvikle en kultur for utvikling og samhandling?

I tillegg til å få økt kunnskap skal deltakerne utvikle sine ferdigheter gjennom å få tilgang til en rekke praktiske metoder de kan bruke for å lede seg selv, lede prosesser, lede medarbeidere og lede arbeidsmiljøer. Deltakerne skal inspireres til å anvende teknikker og metoder både underveis i programmet og i etterkant.

Målgruppen er ledere og prosessledere. 

Programmet er godkjent av KS som arbeidsgiverrelatert lederutvikling 

Meld deg på utviklingsprogram i endringsledelse for ledere og prosessledere

For mer informasjon og påmelding:   www.impaktor.no

Finn ledige stillinger på lederjobb.no