Foto

Fra venstre: Julie Tresvik Johansen, Ida Elen Asklund og Julija Jurin

Annonsørinnhold: Vil ha flere kvinner i Statsbygg

av: Statsbygg
Publisert: 23. august 2022 kl 11.00
Oppdatert: 14. april 2023 kl 14.04

­Vi kvinner har ofte lett for å tro at alle punkter må hukes av før vi tør å søke en jobb, så nå jobber vi med å utforme annonsene slik at vi treff er riktig kompetanse og øker antallet kvinnelige søkere, sier Julija Jurin, områdedirektør i Statsbygg.

Lav kvinneandel innenfor drift

Byggebransjen har historisk sett hatt en lav kvinneandel, og når det gjelder valg av utdanning og yrke, er det store forskjeller mellom kjønnene. I driftsavdelingen til Statsbygg er det bare 38 av driftsmedarbei[1]dere som er kvinner, selv om de ellers har en god kjønnsbalanse i toppledelsen. – Jeg tror noe av grunnen er at det fortsatt er et inntrykk av at jobben bærer preg av å være en del vaktmesteroppgaver. Før gjorde vi en del av de praktiske jobbene som å klippe gress, skifte lyspærer og så videre, men disse tjenestene bestiller vi nå, forteller Julie Tresvik Johansen som er driftsingeniør i Statsbygg.

Statsbygg har 825 medarbeidere og leder fl ere av landets største og mest komplekse byggeprosjekter. De har kontorer i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø. Ida Elen Asklund er driftsleder på Svalbard og har ansvar for tre bygg. Oppgavene varierer fra alt innenfor økonomi, drift, vedlikehold av bygg og oppfølging av store prosjekter. – Akkurat nå er jeg eneste kvinnelige av fem ansatte totalt, men i vårt område nord er det nylig ansatt tre kvinner, og det er jo bra, sier Ida Elen.

Kvinner ønsker ikke særbehandling

Et arbeidsliv med et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn, kjønn, og kunnskap er gunstig på fl ere måter, og Julija mener det er en stor fordel med ulikheter. – Uansett legning, kjønn, eller etnisk bakgrunn gir mangfold en helt annen dynamikk og beriker teamene. Samtidig tror jeg ingen på sikt ønsker særbehand[1]ling. Vi må se på den kompetansen vi trenger, på dynamikken i teamene og levere på det vi skal.

Jenter bør satse på tekniske fag

En av årsakene til at det er få søkere innenfor byggdrift, mener Statsbygg skyldes for lite kunnskap om utdannelsen og de spennende mulighetene det gir. Det er i dag stort behov for folk med fagbrev innenfor byggdrifterfaget. – Det var ingen som sa til meg at det var lurt å starte på elektro. Det å informere de unge om at det er en smart yrkesvei å velge yrkesfaglig utdannelse, tror jeg er viktig, forteller Julie. – Det er mange fl inke i denne bransjen, sier Julija, som har en bakgrunn fra studier innenfor byutvikling i Nederland, tidligere arbeid med eiendom i Oslo. Men hvordan er det egentlig å være en av de få jentene på en mannsdominert arbeidsplass? – Jeg stortrives blant gutta og synes det er ukomplisert og fi nt, men det er fi nt hvis et kommer inn noen fl ere jenter, sier Ida Elen. – Ja, det går mye i fotball, ler Julie. – Det viktige er å ivareta de kvinnene når de først kommer til Statsbygg, avslutter Julija

Vil du jobbe i Statsbygg? Les mer her! På vegne av staten forvalter Statsbygg 2300 bygninger i Norge og utlandet. Til sammen utgjør disse ca. 2,9 millioner kvadratmeter bygg.