Vindmøller på land

Norge har vernet 48 ganger mer natur enn det er satt av areal til vindkraft. Ut fra Fiskviks engasjement, skulle man tro det var omvendt, skriver Bård Standal. Illustrasjonsfoto: Vadim Borkin | iStock Photos

ANNONSØRINNHOLD: Bransjeledende konferanser fra NFEA i vinter

av: NFEA
Publisert: 25. januar 2023 kl 09.37
Oppdatert: 14. april 2023 kl 13.15

Elektrokontroll 2023 | Oslo | 8-9 mars

Elektrokontroll er et begrep som i den senere tid har vokst seg fram som en egen disiplin. Omfanget rundt elektrokontroll involverer automasjon, elektro og nå – i digitaliseringsalderen: industrielt nettverk. Tradisjonelle «hardwired» løsninger blir i økende grad erstattet av industrielle nettverk.»

­Åpningsinnlegget har tittelen «Evolusjon Elektrokontroll». Her får vi beskrevet hvordan man først startet med kontroll av elektriske anlegg, og hvor er man nå. Foreleser er Conny Månsson fra Hitachi Energy Norway AS.  Conny er Network & Security Engineer Europe og Cyber Security Manager Grid Automation Norway. Han har vært en frontfigur for IEC 61850 implementering i nesten to tiår og er ekspert på Digitale stasjoner.

Hovedtemaer for Elektrokontroll 2023:

 • Digitale målinger
 • Drift, vedlikehold og modifikasjoner fra tradisjonell til digital
 • Offshore vind
 • Cyber Security

Her er litt av det du vil få høre om:

 • Offshore Wind installasjoner med digitalisering. Hva er annerledes i et offshore wind prosjekt?
 • Evolusjon, Elektrokontroll (fra tradisjonell hardwired til digital) Hva gjorde man før, hvor er man nå og hva ser man for seg videre?
 • ECoDis (Engineering and Condition monitoring in Digital Substations) pilotprosjektet til Sintef.

https://www.sintef.no/en/projects/2019/ecodis/

 • IEC-61850-9-2 «Process Bus» erfaring fra leverandører
 • Retrofit av gamle tavleinstallasjoner til digital. «Out with the old, in with the new”
 • Cyber Security med fokus innen IEC61850 og Offshore Wind
 • Erfaringer rundt integrering av IEC61850 mellom eldre og nytt
 • Verktøy for Vedlikehold/Modifikasjon av IEC61850 systemer

Vi ønsker alle som har interesse for Elektrokontroll hjertelig velkommen!

Nærmere beskrivelse av innhold under hvert hovedtema, og mer informasjon, finner du på eventsiden: https://nfea.no/arrangementer/elektrokontroll-2023/

Digitalization in the Automation Domain 2023 | Oslo | 15-16 mars (ENGELSK)

Digitalization in the Automation Domain 2023 vil gi deg en forståelse av hvordan Industri 4.0 påvirker utviklingen av automatiseringssystemer.

Vi gjentar suksessen fra i fjor, og presenterer de beste ideene og eksemplene på hvordan industrien kan ta del i den fjerde industrielle revolusjonen, Industri 4.0.

I morgendagens industrielle verden vil komponenter, enheter eller applikasjoner kunne kommunisere og samhandle med hverandre og samarbeide sømløst. Denne konferansen viser deg hvordan!

Automatiseringssystemer er sterkt påvirket av det som skjer i IT-bransjen. Platform Industry 4.0 er en stor aktør som definerer et rammeverk for produksjonsindustrien. Men mange andre viktige aktører som Industrial Internet of Things (IIoT), Industrial Internet Consortium (IIC), Open Group og Open Process Automation Forum (OPAF), NAMUR Open Architecture og Module Type Package er andre eksempler. Kommunikasjonsteknologier som OPC UA og ingeniørteknologier som AutomationML er viktige byggesteiner for utviklingen av ingeniørvitenskap, og vi vil ha en egen ingeniørsesjon for å avklare rollen til disse teknologiene knyttet til Industry 4.0.

Så med disse, og mange flere viktige initiativer pågående, inviterer vi deg til «Digitalization in the Automation Domain» - en konferanse der vi har samlet eksperter fra mange av disse områdene for å snakke om disse spennende initiativene.

For påmelding og mer informasjon: https://nfea.no/arrangementer/digitalization-in-the-automation-domain-2023/

Sikkerhetssystemer 2023 | 29-30 mars | Bergen/Flesland

Sikkerhetssystemer 2023 skal gi deg en bedre innsikt i de forskjellige aspektene og utfordringene ved sikkerhetssystemer.

Instrumenterte sikkerhetssystemer finnes i nesten alle deler av industrien vår. Både offshore og landbasert. Uten disse systemene vil det ikke vært mulig å drifte anlegg og installasjoner. Og vi har alle sett konsekvensene det får ved ulykker og hendelser og vet hva det kan bety for enkeltmennesker og for selskaper.

Denne konferansen tar sikte på å samle aktører fra flest mulig deler av industrien, enten du er leverandør av produkter eller tjenester, ansvarlig for prosjekter og utbygginger, ansvarlig for å drifte og vedlikeholde anleggene eller premissgiver.

Temaer for Sikkerhetssystemer 2023 er:

 • Regelverk og utvikling
 • Instrumentering og systemer
 • Hvordan drifte og vedlikeholde sikkerhetssystemene
 • Hendelser fra industrien
 • Metodikk for å sette SIL krav
 • Ny teknologi
 • Digitalisering

Målet er å gi deg som deltaker inspirasjon og innspill – både gjennom foredrag og diskusjoner i salen, men også gjennom nettverksbygging i pauser og under konferansemiddagen.

Sikkerhetssystemer 2023 henvender seg til brukere av sikkerhets- og automatiseringsløsninger. Ingeniører og fagarbeidere som jobber med prosess, sikkerhet, drift og vedlikehold vil ha nytte av å delta. Det samme gjelder elektro- og automatiseringspersonell, konstruktører og leverandører av utstyr, systemer og komponenter samt rådgivere og representanter fra myndighetene.

Påmelding og mer informasjon: https://nfea.no/arrangementer/sikkerhetssystemer-2023/

NFEA har en lang rekke kurs og konferanser i 2023. For den komplette oversikten over vårt kompetansetilbud: https://nfea.no/arrangementer/