De norske reglene krever at personer må bli i Norge for å kunne motta visse ytelser. 

Foto

Lise Åserud / NTB.

Esa

Norge bryter fortsatt EØS-reglene ved å begrense sykepenger ved opphold i utlandet

Publisert: 9. juni 2021 kl 15.01
Oppdatert: 9. juni 2021 kl 20.52

De norske reglene krever at personer må bli i Norge for å kunne motta visse ytelser. Mottakere av kontantytelser ved sykdom kan gis tillatelse til å reise utenlands ved enkelte anledninger, men dette krever forhåndsgodkjenning fra Arbeids- og velferdsetaten (Nav).

Slik godkjenning er underlagt flere strenge vilkår, inkludert en maksimumsgrense for hvor lenge mottakere kan oppholde seg i andre EØS-land.

Slike regler er i strid med EØS-retten, inkludert regler om koordinering av trygdeordninger og regler om fri bevegelighet, skriver Esa i en pressemelding.

Manglende klarhet

I meldingen påpeker Esa at selv om norske myndigheter fastholder at oppholdskravene ikke lenger blir praktisert, er lovtekstene likevel stort sett uendret.

Esa konkluderer derfor med at Norge fortsetter å begrense retten til fri bevegelse for personer som omfattes av de aktuelle reglene.

Kjernen i innvendingene gjelder den manglende klarheten og forutsigbarheten til reglene i Norge.

Saken fortsetter under annonsen

– Alle borgere har rett til et klart, presist og forutsigbart rammeverk som gjør det enkelt å forstå og navigere EØS-reglene, skriver Esa.

To måneders frist

Dagens uttalelse er andre steg i en formell traktatbruddsprosedyre mot Norge. Norske myndigheter har nå to måneder på å fremme sitt syn og å endre regler og praksis.

Esa kan deretter velge å ta saken til EFTA-domstolen.