Elvetun barnehage i Hammerfest fikk nylig besøk av statsminister Jonas Gahr Støre. Kanskje noen av barna selv blir barnehagelærere i 2040 og dermed del av SSBs prognoser. 

Foto

Ole Berg-Rusten / NTB

SSB tror det blir flere lærere i klassene i 2040 – men ikke nok barnehagelærere

Publisert: 15. mars 2023 kl 09.59
Oppdatert: 15. mars 2023 kl 09.59

­Tallene fra Statistisk sentralbyrå baseres på at like mange utdanner seg som i 2021, og at like mange faktisk tar seg en lærerjobb. Det er også beregnet hvor mange som går av med pensjon. I tillegg har forskerne sett på hvor mange barn og unge som vil trenge lærere på skolen og i barnehagen.

Grovt anslått var det ti barn per lærerårsverk i barnehager, grunnskolen og videregående skoler i Norge i 2021.

SSB beregner ut fra at det blir færre grunnskoleelever: fra 640.000 barn mellom 6–15 år i 2022 til 590.000 i 2040.

Usikkert hvor de havner

Så er spørsmålet hvordan alle lærerne i 2040 vil fordele seg i landet. Det sier fremskrivningen ikke noe entydig om.

– Det er risiko for at det fremdeles vil være lærermangel i de kommunene som har stor lærermangel i dag, også i 2040, sier SSB-forsker Trude Gunnes.

Det er også usikkert på hvilke trinn og i hvilke fag lærerne kommer til å undervise.

Saken fortsetter under annonsen

Når ikke barnehagemål

Tallene er lovende for alle lærertyper, unntatt for dem med praktisk-pedagogisk utdanning i yrkesfag. Der ser det ut til å bli for få studenter i årene fremover. Det trengs omtrent 13.000 slike årsverk, mens SSB har beregnet at det blir 1.500 færre i 2040.

– Lærertettheten kommer mest sannsynlig til å øke både i barnehager, grunnskolen og videregående skole – foruten for lærere med PPU-Y. Dette kan bidra til å redusere dagens lærermangel betydelig – og gjør det lettere å nå de strategiske målene for lærertetthet i barnehage og skole, heter det fra SSB.

Det blir trolig 8.000 flere barnehagelærere i barnehagene i 2040 enn i 2021, og det skal være nok til å dekke mangelen på barnehagelærere. Likevel er ikke det nok til å nå målet om at 60 prosent av de ansatte i barnehager skal ha en slik utdanning, ifølge SSB.