Illustrasjonsfoto. 

Foto

JESHOOTS.COM/Unsplash.

Julegaver til et godt formål?

Ansatte vil heller beholde julegaven fra sjefen selv

Publisert: 13. desember 2018 kl 09.32
Oppdatert: 14. desember 2018 kl 12.43

Bedrifter har tradisjonelt gitt julegaver til de ansatte som en symbolsk påskjønnelse for innsatsen gjennom året.

De siste årene har imidlertid stadig flere bedrifter valgt å gi bort julegaven som støtte til et godt formål i stedet for en personlig gave til sine ansatte.

Handelshøyskolen BI har gjennomført en studie av hvem vi mener bør få julegaver fra arbeidsgiver. Studien ble første gang gjennomført høsten 2014 og ble gjennomført på nytt høsten 2016 og 2018. Årets studie viser at bare en fjerdedel av nordmenn mener bedrifter skal gi julegaven til et godt formål, mens 59 prosent vil at julegaven skal gå til de ansatte selv. Sju prosent mener at arbeidsgiver ikke bør gi gave til de ansatte i det hele tatt.

Korrigering

En tidligere versjon av denne saken baserte seg på resultatene fra 2016-undersøkelsen. Dette er en oppdatert versjon, der resultatet fra BIs julegaveundersøkelse fra 2018 ligger til grunn. Det er små endringer, men rett skal være rett. 

Dersom sjefen velger å gi bort julegaven til en god sak, mener de fleste – halvparten – at det bør være til et lokalt tiltak. En tredjedel mener støtten bør gå til et internasjonalt tiltak. På tredje plass, kommer nasjonale tiltak. Det er bare 10 prosent som mener gaven bør brukes nasjonalt. Folk flest tenker altså i første omgang på å støtte lokale forhold, og hvis man ikke gjør det bør støtten gå internasjonalt.

Saken fortsetter under annonsen

To persontyper?

Forsker og nestleder i Senter for bedriftens samfunnsansvar ved BI, Caroline Dale Ditlev-Simonsen har sammen med kollega David Kreiberg nylig gjennomført årets studie av hvem vi mener bør få julegaver fra arbeidsgiver.

De to forskerne kan fortelle at studien – noe forenklet – beskriver to personlighetstyper: en egosentrisk og en ikke så egosentrisk. Den egosentriske vil ha gaven selv. Om denne personen ikke får den, bør den gis til det alternativet som er nærmest denne personen; et lokalt tiltak. Dette ser en både i 2014, 2016 og 2018. Den andre personen (som det er færre av) er tilbøyelig til å tenke mer på andre, og vil at julegaven skal gå til et god formål. Denne personen har en større «gaveradius» og er mer åpen for at gaven gis til internasjonale tiltak. Samtidig ser en at demografiske variabler som kjønn, utdanning og alder spiller inn når det gjelder å forklare tilbøyeligheten til å beholde gaven selv fremfor å ville gi den til et godt formål.

Den typiske personen som vil gi bort julegaven fremfor å beholde den selv, er kvinne og har høy utdanning.

– Resultatene viser også at folk med høyere alder heller vil gi julegaven til et godt formål enn de som er yngre, sier Ditlev-Simonsen.

  • For to år siden svarte nesten 55 prosent at de ansatte burde få julegaven fra arbeidsgiver
  • Fortsatt mener flertallet at det er de ansatte som bør få gaven, men i år er det altså enda litt flere, 59 prosent.
  • Bare sju prosent av befolkningen mener i år at bedrifter ikke burde gi bort julegaver i det hele tatt, hverken til egne ansatte eller til gode formål. I 2016 var like mange enige om dette. 
  • Kvinner er mer villige til å gi til god formål enn menn
  • Høyt utdannede vil i større grad gi til en god sak
  • Hvor mye vi tjener, ser ikke ut til å spille noen rolle i det hele tatt
Saken fortsetter under annonsen

LES OGSÅ: Stresset før jul? Ta med deg noen beroligende råd på veien

Når det gjaldt å støtte en god sak var de som bodde i Oslo og Akershus generelt mindre opptatt av å støtte lokale tiltak, og mer fokusert på nasjonale og internasjonale tiltak. Det kan være mange grunner til dette, deriblant at storbyer er mer sammensatte og internasjonale.

Involver de ansatte

Det er vanlig at ledelsen i bedrifter tar avgjørelser om samfunnsansvar uten å involvere de ansatte i beslutningen. Det gjelder også beslutninger om julegaver, ifølge BI-forskeren.

– Ansatte ønsker å bli inkludert når det skal tas beslutninger om samfunnsansvar, understreker Ditlev-Simonsen.

Dersom ledelsen bestemmer seg for å bruke julegaven til å vise samfunnsansvar, vil det være en idé å gi de ansatte en mulighet til å være med på å bestemme hvilket formål gaven skal gå til. 

– Det vil gi den ansatte en følelse av at det faktisk er hun (eller han) som gir gaven til et godt formål, og ikke bare noe ledelsen gjør for dem, sier hun. Dermed kan julegaven bidra til både god selvfølelse og større arbeidstilhørighet, sier Ditlev-Simonsen.

Saken fortsetter under annonsen