Disse fikk midler til å utvikle digital kompetanse

Publisert: 12. desember 2019 kl 08.53
Oppdatert: 13. desember 2019 kl 08.55

Kompetanse Norge deler ut 20 millioner kroner til opplæringsinstitusjoner for at de skal utvikle videreutdanningstilbud i digital kompetanse.

Ordningen retter seg mot virksomheter og arbeidstakere som trenger mer digital kompetanse.12 prosjekter får tildelt midler.

Prosjektene skal gjøre arbeidslivet bedre i stand til å takle omstilling og teknologisk utvikling. Tilbudene er fleksible og svarer på det kompetansebehovet virksomhetene har.

– Arbeidslivet har et stort behov for fleksible videreutdanningstilbud som er tilrettelagt for de som er i jobb. Erfaringene så langt viser at ordningen med fleksible videreutdanningstilbud bidrar til å dekke et behov for kompetansepåfyll, sier fungerende direktør Anders Fremming Anderssen i Kompetanse Norge.

Det er tredje gang Kompetanse Norge lyser ut tilskudd til fleksible videreutdanninger i digital kompetanse. Det kom inn i alt 16 søknader. Det var 3 søknader fra fagskoler og 12 fra Universitets- og høyskolesektoren. Totalt ble det søkt om 33,6 millioner kroner.

Det blir mulig å søke nye midler til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud til våren 2020.

 
Saken fortsetter under annonsen

Finn ledige stillinger på lederjobb.no