En mann ble alvorlig skadd etter en arbeidsulykke med en gravemaskin Oppdal i Trøndelag tidligere i år. 

Per Roar Bekken / OPP / NTB scanpix.

En av fire som omkom i arbeidsulykker i bygge- og anleggsprosjekt var fra andre næringer

Publisert: 27. november 2019 kl 10.53
Oppdatert: 10. november 2021 kl 18.55

Antall arbeidsskadedødsfall i 2018 er det laveste antallet som er registrert i næringen bygge- og anleggsvirksomhet de siste 10 årene.

Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

– Rapporten viser blant annet de hyppigste ulykkestypene ved graveulykker og ved arbeidsskadedødsfall. Kunnskap om ulykkestyper er nødvendig for å kunne iverksette spesifikke ulykkesforebyggende tiltak, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim i en pressemelding.

Flere dødsfall i år

Antall arbeidsskadedødsfall i 2018 er det laveste antallet som er registrert i næringen bygge- og anleggsvirksomhet. Vi ser en avtagende tendens i antall arbeidsskadedødsfall etter 2014.

Over 25 prosent av de som omkom i arbeidsulykker i bygge- og anleggsprosjekt i perioden 2012-2018, kom imidlertid fra andre næringer enn bygge- og anleggsvirksomhet.

Saken fortsetter under annonsen

De omkomne kommer fra mange ulike næringer som

  • Jordbruk, skogbruk og fiske

  • Transport og lagring

  • Varehandel med reparasjon av motorvogner

  • Industri

  • Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet

  • Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

  • Uregistrert

Antall arbeidsskadedødsfall i bygge- og anleggsprosjekt har også vist en avtagende tendens etter 2014, men med det lavest antallet i 2015.

Totalt var det i 2018 seks personer som omkom i bygge- og anleggsprosjekter. Hittil i år er det registrert sju arbeidsskadedødsfall i næringen bygge- og anleggsvirksomhet.

– Det er naturlig at antall arbeidsskadedødsfall vil variere noe fra år til år. Men hvert arbeidsskadedødsfall er ett for mye, sier Vollheim.

Færre arbeidsskader

Saken fortsetter under annonsen

I 2018 ble det registrert 2670 ikke-dødelige arbeidsskader i næringen. Dette tilsvarer 10,2 arbeidsskader per 1000 ansatte.

Antall arbeidsskader per 1000 sysselsatte viser en nedgang fra 2014 fram til 2017 og en utflating i 2018.

Nedgangen skyldes i all hovedsak at antall sysselsatte har økt i perioden, da antall registrerte arbeidsskader har vært forholdsvis stabilt, men vi ser en beskjeden nedgang.

Næringen ligger fortsatt noe over gjennomsnittet for alle næringer (som er 8,3 skader per 1000 ansatte), men forskjellen har blitt mindre.

– Næringen, partene og myndighetene har i flere år samarbeidet for å bedre sikkerheten i næringen, men det er fremdeles mange utfordringer og behov for innsats for å forebygge ulykker og skader, sier Vollheim.

Viktig med god styring

Saken fortsetter under annonsen

Resultatene fra rapporten viste at prosjekter med et sterkt sikkerhetsresultat i gjennomsnitt scoret langt høyere på sikkerhetsstyringsfaktorer enn prosjektene med svakt sikkerhetsresultat.

– For å oppnå gode sikkerhetsresultater i byggeprosjekt er det spesielt viktig med god styring av byggeplassen, arbeidskraftstyring og operativ risikostyring, sier Vollheim.

Manglende barrierer mellom arbeidstaker og farer er en gjenganger i mange ulykker. Eksempler er arbeidstakere som oppholder seg i gravemaskinens arbeidsområde og at det mangler fysiske barrierer som hindrer fall og utforkjøring.

– Sikkerhet for de som utfører bygge- og anleggsarbeid må skapes og gjenskapes hver dag gjennom kontinuerlig jobbing for å forebygge ulykker, i alle faser av bygge- og anleggsprosjekter og på alle nivå i virksomheter, sier Vollheim.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no