KRITISK: Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik, frykter endringen fører til økt misbruk av penger og undergraving av den norske fastlegeordningen.

Foto

Lise Åserud / NTB scanpix

Sykemeldte

Kan få sykepenger i utlandet

Publisert: 25. september 2019 kl 09.27
Oppdatert: 25. september 2019 kl 09.41

«Regjeringen vil jobbe for tiltak som kan begrense og stanse eksport av velferdsytelser», heter det i Granavolden-plattformen. Nå liberaliserer arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) reglene for å motta sykepenger i utlandet, melder ABC Nyheter.

Det skjer som følge av en ny tolkning av en EU-forordning, går det fram av svaret statsråden gir på et spørsmål reist av Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik.

– Det er stor fare for at dette fører til økte kostnader til kontroll, økt misbruk av penger og undergraving av den norske fastlegeordningen, sier Gjelsvik til ABC Nyheter.

– Det kan også være leger i utlandet som kan sykmelde. Dette gir økt rom for å misbruke systemet, sier Gjelsvik, som sier han har fått signaler i den retning fra folk i Nav-systemet.

Liberaliseringen kom i form av et rundskriv til de Nav-ansatte:

«Arbeids- og sosialdepartementet har etter innspill fra Trygderetten bestemt at sykepenger ikke kan stanses eller avslås kun på grunnlag av at brukeren skal oppholde seg, eller har oppholdt seg i et annet EØS-land.»

I Folketrygdlovens paragraf 8–9 heter det: «Det er et vilkår for rett til sykepenger at medlemmet oppholder seg i Norge».

Saken fortsetter under annonsen